Oppilashuolto

Oppilashuollon henkilöstö:
-rehtori Tuomo Myllö puh 050 395 6665
-apulaisrehtori (7.-9.lk) Ville-Pekka Haapakari puh 0400 584 333
-apulaisrehtori (1.-6.lk), erityisopettaja Anna-Ilona Jyväsjärvi puh 050 387 6169
-erityisopettaja (yläkoulu) Aila Lindqvist
-erityisopettaja (alakoulu) Merja Marttila
-koulupsykologi Aino-Maija Kuusela puh 044 481 3240
-koulukuraattori Liisa Niemelä puh 050 395 6676
-kouluterveydenhoitaja Iina Seppälä puh 050 310 0129
-opo Tuula Haapakoski puh 050 3956672

 

Kuraattorin tervehdys

Kuraattorin työn tavoitteena on oppilaan sosiaalisen hyvinvoinnin ja myönteisen kehityksen tukeminen yhteistyössä huoltajien kanssa. Voit olla yhteydessä, mikäli on huolta lapsen tai nuoren sosiaalisista suhteista (kaverit, perhe, vapaa-aika), käyttäytymisestä tai koulunkäynnistä (motivaation puute, poissaolot).

Kuraattorin työ painottuu ohjaukseen ja neuvontaan. Käytännössä se on yksilökeskusteluja oppilaan kanssa, tapaamisia ja yhteydenpitoa perheen sekä yhteistyötahojen kanssa, tarvittaessa ohjausta muiden palvelujen piiriin. Myös luokkien ja erilaisten ryhmien kanssa on mahdollista työskennellä.

Kuraattori koulun sosiaalityöntekijänä kuuluu koulukohtaiseen yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään ja osallistuu tarvittaessa yksittäisen oppilaan asian käsittelyyn yksilökohtaisessa oppilashuollossa.

Oppilaat voivat ottaa kuraattoriin yhteyttä omatoimisesti taikka huoltajan, opettajan tai muun koulun henkilökuntaan kuuluvan ohjaamana. Yhteyden saa parhaiten Wilma-viestillä tai puhelimitse.

Kuraattoripalvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Lisätietoa saa oman koulun kuraattorilta.

Vastaava kuraattori Anu Kaukonen

p. 050-395 6676

 

Psykologin tervehdys

Koulupsykologin tehtävänä on oppilaiden hyvän oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen koulussa. Psykologi toimii koulun yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän jäsenenä, ja osallistuu tarvittaessa yksittäisen oppilaan asian käsittelyyn yksilökohtaisessa oppilashuollossa. Koulupsykologin työhön kuuluvat henkilökohtaiset ohjaus- ja tukikeskustelut oppilaiden kanssa, yhteistyö huoltajien, kouluhenkilökunnan ja muiden verkostojen kanssa sekä kognitiiviset tutkimukset.

Koulupsykologiin voi ottaa yhteyttä mielen hyvinvointia koskevissa huolissa (esimerkiksi mieliala-asiat, jaksaminen, ahdistuneisuus tai jännittäminen) sekä oppimista, koulutyöskentelyä ja koulunkäyntiä koskevissa huolissa. Yhteyttä voi ottaa Wilman kautta tai puhelimitse.

Koulupsykologin tutkimuksiin hakeudutaan pääasiassa erityis- tai luokanopettajan ohjaamana silloin, kun koulun tukitoimista huolimatta herää kysymys siitä, mistä oppilaan koulunkäynnin ja oppimisen pulmissa on kyse. Tarkoituksena on saada lisätietoa haasteiden taustalla olevista tekijöistä ja auttaa tukitoimien suuntaamisessa. Tutkimustarve arvioidaan aina tilannekohtaisesti koulupalaverissa. Tutkimuksia tehdään huoltajien suostumuksella ja yhteistyössä heidän kanssaan.

Koulupsykologipalvelut ovat maksuttomia, vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Tapaamiset toteutuvat pääasiassa kouluilla koulupäivän aikana.

Koulupsykologi Aino-Maija Kuusela

P. 044 481 3240

 

 

Linkki Sariolan koulun oppilashuoltosuunnitelmaan