Oppilaskunta

 

Oppilaskuntatoiminta

Kirkkoharjun koulussa toimii aktiivinen ja innokas oppilaskunta. Sen tehtävänä on valvoa oppilaiden etuja, kehittää kouluamme yhteistyössä muiden tahojen kanssa sekä järjestää erilaisia tapahtumia ja tempauksia oppilaille. Oppilaskunnan tavoitteena on edistää koulumme mukavaa oppimisympäristöä ja yhteisöllistä ilmapiiriä.

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulumme oppilaat. Toiminnasta vastaa oppilaskunnan hallitus, johon valitaan vuosittain oppilasjäsenet jokaisesta luokasta. Hallitus kokoontuu kerran kuussa. Toimintaa tukee ja ohjaa oppilaskunnan ohjaava opettaja.