Viestintä ja markkinointi

Viestintä

Kangasalan kaupungin viestintä ohjaa koko kaupunkiorganisaation viestintää, jota toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kaikkien palvelukeskusten ja luottamusjohdon kanssa. Viestintää johtaa kaupunginjohtaja ja sen toteutuksesta vastaa viestintäpäällikkö.

Palvelukeskusten viestinnästä vastaavat palvelukeskusten johtajat ja tytäryhtiöiden viestinnästä niiden toimitusjohtajat.

Viestintä tarjoaa aktiivisesti tietoa kaupungin toiminnasta ja tukee kaupungin ja asukkaiden sekä muiden sidosryhmien välistä vuorovaikutusta.

Ajankohtaisista asioista viestitään mm. verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, paikallislehdissä ja asukas- ja tiedotustilaisuuksissa.

Markkinointi

Viestintä ja elinkeinopalvelut vastaavat kaupungin markkinoinnista.

Punaisena lankana kaikessa kaupungin viestinnässä ja markkinoinnissa toimii brändikäsikirja, johon on kiteytetty Kangasalan julkikuva niin visuaalisesti kuin viestinnällisesti.Brändikäsikirja sisältää myös graafisen ohjeistuksen.