Kunnossapito

Katujen harjaukset on aloitettu ja valmista tulee vappuun mennessä. Harjaukset etenevät keskustasta ulospäin.

 

Kadut ovat asemakaava-alueiden katualueilla olevia liikenneväyliä tai kevyen liikenteen väyliä. Ne on luokiteltu kokoojakaduiksi, joiden liikenteenvälityskyky on suuri, kuten Finnentie, Aakkulantie ja Suoramantie tai asuntokaduiksi kuten Nummitie, Kotipellontie ja Sarastuksentie. Kevyen liikenteen väylät voivat olla katujen yhteydessä tai erillisinä yhteyksinä kaupungin osien välillä. Katujen ja asemakaava-alueella olevien kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta vastaa kaupunki.

Rakentaminen                                                                                                                                                       Kadut ja väylät rakennetaan hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisina asemakaavaa toteuttaen. Rakentaminen tehdään joko kaupungin omana työnä tai urakoidaan, jolloin kaupunki toimii rakennuttajana. Valtuusto hyväksyy vuosittain rahoituksen rakennushankkeille, jotka toteutetaan työohjelman mukaisesti.

Katujen kunnossapito
Kangasalla on n. 245 km katuja ja väyliä joiden ylläpitovastuut määrittelee ”Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta”. Siinä sanotaan kaupungin ja tontinomistajan tehtäväjako, kunnossapidon ja puhtaanapidon sisältö ja laatutaso. Se sisältää myös säännökset kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävien töiden ohjauksesta.

Kunnossapito kuuluu kaupungille: Päällysteen kunnosta huolehtiminen, sorateiden tasaaminen ja pölynsidonta. istutukset, kadun kalusteet, korokkeet, suojakaiteet, liikennemerkit ja muut vastaavat laitteet kuuluvat kaupungille. Kaupunki huolehtii myös aurauksesta ja liukkauden torjunnasta ja torjuntaan käytetyn kiviaineksen poistamisesta. Kangasalla kaupunki vastaa myös jalkakäytävien talvikunnossapidosta.

Tontinomistajan tehtävänä on pitää katu tontin kohdalta kadun keskilinjaan asti siistinä ja terveydellisesti tyydyttävänä poistamalla kadulle kerääntynyt lika, lehdet, roskat, irtonaiset esineet sekä rikkaruohot. Tontin rajasta kolme metriä kadulle ulottuva alue on niitettävä ja mahdollinen oja rumpuineen pidettävä avoimena.