Björkqvist-rahaston apurahat ja stipendit

Björkqvist-rahastosta myönnetään apurahoja Kangasalan peruskoulusta tai toisen asteen oppilaitoksesta päättötodistuksen saaneiden hakijoiden tieteelliseen tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan. Stipendi voidaan myöntää korkea-asteen opiskelusta aiheutuvaan erityistarpeeseen. Apuraha voidaan myöntää myös hakijalle, jolla ei ole Kangasalan peruskoulusta tai toisen asteen oppilaitoksesta saatua päättötodistusta, mutta jonka tieteellinen tai taiteellinen työ edistää kaupungin henkistä tai aineellista kulttuuria.

Sivun Liitteet-osiosta löydät tarkemmat hakuohjeet sekä jakokriteerit. Alasivuilta näet myönnetyt apurahat ja stipendit vuosilta 2022, 2023 ja 2024.

Hakeminen

Vuoden 2024 apurahojen ja opiskelustipendien hakuaika oli 27.9.–27.10.2023 klo 15.

Vuoden 2025 apurahojen ja opiskelustipendien hakuaikataulu päätetään keväällä 2024.

Käyttöselvitys

Apurahojen ja stipendien käytöstä on annettava stipendilautakunnalle selvitys viimeistään vuoden kuluttua apurahan tai stipendin saamisesta. Selvitys kuitenkin suositellaan lähetettäväksi saman vuoden loppuun mennessä, jolloin avustus tai stipendi on saatu.

Selvitys ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella:

Björkqvist-rahastosta myönnetyn apurahan tai stipendin käyttöselvitys (suomiviestit.fi)