Björkqvist-rahaston apurahat ja stipendit

Björkqvist-rahastosta myönnetään apurahoja Kangasalan peruskoulusta tai toisen asteen oppilaitoksesta päättötodistuksen saaneiden hakijoiden tieteelliseen tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan. Stipendi voidaan myöntää korkea-asteen opiskelusta aiheutuvaan erityistarpeeseen. Apuraha voidaan myöntää myös hakijalle, jolla ei ole Kangasalan peruskoulusta tai toisen asteen oppilaitoksesta saatua päättötodistusta, mutta jonka tieteellinen tai taiteellinen työ edistää kaupungin henkistä tai aineellista kulttuuria.

Oikealta alhaalta löydät tarkemmat hakuohjeet sekä jakokriteerit. Vasemmalta näet myönnetyt apurahat ja stipendit vuosilta 2022 ja 2023.

 

Hakeminen

Vuoden 2024 apurahojen ja opiskelustipendien hakuaika oli 27.9.–27.10.2023 klo 15.

 

Käyttöselvitys

Apurahojen ja stipendien käytöstä on annettava stipendilautakunnalle selvitys viimeistään vuoden kuluttua apurahan tai stipendin saamisesta. Selvitys kuitenkin suositellaan lähetettäväksi saman vuoden loppuun mennessä, jolloin avustus tai stipendi on saatu.

Selvitys ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella:

Björkqvist-rahastosta myönnetyn apurahan tai stipendin käyttöselvitys (suomiviestit.fi)