Kun koulun alku mietityttää

Perusopetuslain mukaan lapset aloittavat koulunkäyntinsä sinä vuonna, jonka aikana he täyttävät seitsemän vuotta. Kouluvalmiuden saavuttamisen suhteen lapset kehittyvät kuitenkin eri tahdissa. On tärkeää, että jokainen lapsi voi aloittaa koulunkäyntinsä mahdollisimman hyvin, kehityksellisesti oikeaan aikaan ja häntä parhaiten tukevassa opiskeluympäristössä.

Huoltajien kannattaa keskustella esiopetuksen työntekijöiden kanssa pohdittaessa oman lapsen kouluvalmiutta, koska esiopetuksessa tehtävä koko vuoden mittainen arviointi antaa hyvät tiedot lasten taidoista. Lapsen mahdollinen kouluvalmiustutkimuksen tarve arvioidaan moniammatillisesti esiopetusvuoden aikana.

Huoltajan, joka haluaa saada lapsensa kouluun yhtä vuotta aikaisemmin tai anoa lykkäystä lapsen koulunkäynnin alkamiseen, tulee toimittaa sitä koskeva anomus sekä asiantuntijalausunto johtavalle erityisopettajalle (Sivistyskeskus PL 50, 36201 Kangasala). Koulun aloituksen lykkäämiseen tarvittavaa asiantuntijalausuntoa varten lapsi ilmoitetaan kouluvalmiustutkimukseen Kangasalan perheneuvolaan (Kunnantie 2, 36200 Kangasala). Koulun aloituksen aikaistamista koskevat tutkimukset hoidetaan yksityisellä puolella.