Asiakaspalvelu

Teknisessä keskuksessa asiointi on keskitetty asiakaspalvelupisteeseen, josta saa tarvittavia neuvoja ja lomakkeita.

Asiakaspalvelupiste on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Henkilöstän tavoittaa parhaiten päivystysaikoina.

 

Karttojen ja otteiden hinnat:

Kangasalan opaskarttavihko 10 €
Pirkanmaan ulkoilu- ja retkeilykartta 1:100 000 10 €
Kaavaote 15 €
Karttaote A4 15 €
Kiinteistötiedot
– lainhuuto-ote 18 €
– rasitustodistus 18 €
– kiinteistörekisteriote 18 €

 

Teknisen keskuksen päivystysajat

Maanantaisin klo 9.00 – 12.00

Kaavoitus

suunnitteluarkkitehti Leena Roppola

yleiskaavasuunnittelija Jenni Joensuu-Partanen

 

Paikkatietoyksikkö

geodeetti Juha Iivonen

tontti-insinööri Niina Yli-Olli

maanmittausinsinööri Simo Veijalainen

tiejaoston sihteeri Kari Lepistö

 

Rakennusvalvonta puhelinpäivystys

rakennustarkastaja Outi Toivonen

rakennustarkastusinsinööri Johanna Venäläinen

tarkastusinsinööri Antti Kari (paikalla vain parillisilla viikoilla)

tarkastusinsinööri Sari Franssila

 

Tiistaisin klo 9.00 – 11.00

Kaavoitus

kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen

 

Torstaisin klo 12.00 – 15.00

Paikkatietoyksikkö

tontti-insinööri Niina Yli-Olli

maanmittausinsinööri Simo Veijalainen

tiejaoston sihteeri Kari Lepistö

 

Rakennusvalvonta toimistopäivystys

rakennustarkastaja Outi Toivonen

rakennustarkastusinsinööri Johanna Venäläinen

tarkastusinsinööri Antti Kari (paikalla vain parillisilla viikoilla)

tarkastusinsinööri Sari Franssila

 

Ympäristönsuojelu

ympäristöpäällikkö Tuomo Antila

ympäristötarkastaja Tarja Riitamaa

ympäristötarkastaja Taru Lainkari