Talous ja tilastot

Valtuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Valtuusto päättää kaupungin ja kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista ja hyväksyy talousarvion. Valtuusto päättää myös kaupungin liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista.