Hallinto ja talous

Kuntalain mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa tehtävät ja järjestää sille laissa erikseen säädetyt tehtävät. Laissa säädetään myös siitä, kun tehtäviä on järjestettävä yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa.

Kangasalan kaupungin johtaminen perustuu kaupunkistrategiaan, taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin valtuuston päätöksin.

Kaupungin hallintosäännössä määrätään kaupungin hallinto-organisaation ja toimivallanjaon perusteista, päätöksenteko- ja kokousmenettelystä, toimivallasta henkilöstöasioissa, kaupungin taloudesta ja riskienhallinnasta sekä hallinnon ja talouden tarkastuksesta.

Hallintosääntö.1.1.2023 lukien