Joustava esi- ja alkuopetus

Joustavalla esi- ja alkuopetuksella tarkoitetaan yhteistyötä, jonka tavoitteena on rakentaa eheä opinpolku esiopetuksesta perusopetukseen. Kangasalan kaupungissa tätä kutsutaan Oksa-toiminnaksi.

Joustava esi- ja alkuopetus keskittyy pääsääntöisesti esiopetuksen ja ensimmäisen luokan välille, mahdollisuuksien mukaan myös 2. luokka on mukana. Oksa-toiminta on säännöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista. Esiopetus toimii pääsääntöisesti alkuopetuksen kanssa lähekkäisissä tiloissa.

Oksa-toiminnassa lapsen yksilöllinen huomioiminen, oikea-aikainen tuki ja osallisuus mahdollistuvat yhteisaikuisuuden myötä. Esi- ja alkuopetusikäiset lapset toimivat joustavasti erilaisissa oppimisryhmissä. Oksa-toiminta madaltaa koulun aloittamisen kynnystä.

Huomioimme hyvän ja vaalimme keskinäisen kunnioittamisen ilmapiiriä kaikissa yksiköissä.

Lisätietoa Joustavan esi- ja alkuopetuksen toiminnasta Kangasalla löydät osoitteesta https://sites.google.com/edu.kangasala.fi/joustavaesi-jaalkuopetus/

”Puiden turvaa ihmettelen, kun elämässä tässä tuumailen.
Oksien suojassa hiljalleen saa omia taitoja kasvattaa.
Yhdellä oksalla rauhassa tovin, sitten jo kiipeän korkealle kovin.
Ihan valmis ei voi koskaan olla: uusia tavoitteita kohti siis innolla!”
  • – Pia Keskinen –