Joustava esi- ja alkuopetus

Joustavalla esi- ja alkuopetuksella tarkoitetaan esiopetuksen sekä alkuopetuksen yhteistyötä. Kangasalan kaupungissa työtä kutsutaan OKSA-luokiksi. Joustava esi- ja alkuopetus keskittyy pääsääntöisesti esiopetuksen ja ensimmäisen luokan välille, mutta tavoitteena on tulevaisuudessa laajentaa työ koskemaan myös 2. luokkaa. Tavoitteena ovat joustavat ryhmittelyt ja lapsen yksilöllinen kohtaaminen, jossa jokaisella lapsella olisi mahdollisuus edetä oman taito- ja kehitystasonsa mukaisesti. Samalla koulun aloittamisen kynnystä pyritään madaltamaan. Pääsääntöisesti eskarilaiset opiskelevat tällä hetkellä samoissa tiloissa alkuopetuksen kanssa.

OKSA-luokkien toiminnan keskeisenä päämääränä on joustavan ja yksilöllisen esi- ja alkuopetuksen opinpolun varmistaminen niin, että lapsen taito- ja kehitystaso otetaan eri oppimisalueilla mahdollisimman hyvin huomioon. Jokainen lapsi saa edetä oppimisessa omien yksilöllisten taitotasojensa mukaan.

Huomioimme hyvän ja vaalimme keskinäisen kunnioittamisen ilmapiiriä kaikissa yksiköissä.

Lisätietoa Joustavan esi- ja alkuopetuksen toiminnasta Kangasalla löydät osoitteesta https://sites.google.com/edu.kangasala.fi/joustavaesi-jaalkuopetus/

”Puiden turvaa ihmettelen, kun elämässä tässä tuumailen.
Oksien suojassa hiljalleen saa omia taitoja kasvattaa.
Yhdellä oksalla rauhassa tovin, sitten jo kiipeän korkealle kovin.
Ihan valmis ei voi koskaan olla: uusia tavoitteita kohti siis innolla!”