Sitovat tonttijaot

Erillinen sitova tonttijako on kunnan laatima ja hyväksymä maankäyttöpäätös. Sillä jaetaan asemakaavassa esitetty tontti kahteen tai useampaan osaan sekä määritetään näille tonteille rakennusoikeus ja kulkuyhteydet. Erillinen tonttijako laaditaan tontin omistajan aloitteesta ja yhteistyössä hänen kanssaan.

Jaettavan tontin on täytettävä seuraavat edellytykset:
  1. Tontin on oltava pinta-alaltaan riittävän suuri
  2. Tontin on oltava muodoltaan sopiva, jotta rakentaminen ja kulkuyhteyksien järjestäminen on mahdollista muodostettaville tonteille.
  3. Tontille on oltava asemakaavassa annettu riittävästi rakennusoikeutta, joka voidaan jakaa muodostettavien tonttien kesken.

Erillisellä sitovalla tonttijaolla ei voida lisätä tontin rakennusoikeutta, muuttaa sallittua rakennusalaa tai poiketa muistakaan asemakaavan määräyksistä. Jos tontin jakamisen yhteydessä on tarpeen esimerkiksi lisätä rakennusoikeutta, niin jakaminen tulee tehdä asemakaavan muutoksena.

 

Erillistä tonttijakoa haetaan maanmittausinsinöörille osoitetulla vapaamuotoisella hakemuksella. Tonttijaon laatiminen kestää noin 2-3 kuukautta, ja siitä peritään maksu seuraavasti:

  • Yksinkertainen sitova tonttijako 1-4 osaan1000 €
  • Vaativammat sitovat tonttijaot laskutetaan soveltaen maankäytön palvelumaksuja
  • Suunnittelutyöstä veloitetaan työaikaveloituksen mukaan

 

 

Nähtävillä olevat tonttijaot:

 

Tonttijaon numero: 1509:1

Lamminrahkan asemakaavan 785 kortteli 1509 jaetaan sitovalla tonttijaolla neljäksi C-3 tontiksi.

Tonttijakoehdotus on nähtävillä 29.11.-13.12.2022.

Tonttijako1509

 

Tonttijaon numero: 532:1

Lentolan asemakaavan 617 korttelin 532 tontin 1 osa jaetaan sitovalla tonttijaolla kahdeksi TT-13 tontiksi.

Tonttijakoehdotus on nähtävillä 29.11.-13.12.2022.

Tonttijako 532_1 Kaavakuja

 

Asianosaisten mahdolliset huomautukset tonttijaoista ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella.