Lamminrahkan yhtiömuotoiset tontit

Korttelihaku 17.6.-31.10.2024, korttelit 1523 ja 1524

Kaksi asuinrakennusten korttelialuetta Rissonkadun varrelta on vapautunut ja niille haetaan uusia rakennuttajia. Hakulomake, hakuohje sekä linkit muihin oleellisiin dokumentteihin löytyvät tämän sivun oikeasta laidasta.

 

Haettavana olevat korttelit kartalla

Hakuajan loppuun mennessä hakijan on toimitettava kaupungille hakulomake, tontinkäyttösuunnitelma ja konseptikuvaus, joiden perusteella hakemukset pisteytetään, jos korttelille on useampi kuin yksi hakija. Lisätietoja pisteytyksestä löytyy hakuohjeesta. Kortteli varataan vuodeksi eniten pisteitä saaneelle hakijalle. Vuoden jälkeen varaajan on vuokrattava tontti/tontteja, jolla on vähintään 20 % korttelin rakennusoikeudesta.

Tontin vuokraaja sitoutuu ympäristö- ja taideohjelman mukaiseen maksuun alueen ympäristön laadun kehittämiseksi. Taidemaksu on 2% tontin asuinrakennusoikeuden arvosta, ja se maksetaan 30 päivän kuluessa vuokrasopimuksen alkamisesta. Tontin vuokraaja maksaa Kangasalan Vesi- liikelaitoksen taksojen mukaiset liittymis- ja palvelumaksut vesihuoltoon liittyessään. Lamminrahkan jätekeräys hoidetaan keskitetysti lähikeräysjärjestelmällä (yhteiset Pirkanmaan Jätehuollon omistamat syväkeräysastiat korttelissa) eli kiinteistöillä ei saa olla omia jäteastioita tonteilla.

Kortteliin 1523 on tehty jo tonttijako, johon korttelin varaaja voi hakea muutosta. Korttelissa olevat kaupungin vuokraamat erillispientalotontit eivät sisälly korttelihakuun. Kortteliin 1524 laaditaan tonttijako varaajan hakemuksesta.

Kortteli Rak.oik. k-m2 Kerrosluku Vuokra € / kem2
1523 (osa) 5500 2/3k I u3/4 – 3/4k III u3/4 240
1524 5300 IIu3/4-IIIu3/4 240

 

Lamminrahka alueena

Lamminrahkasta kasvaa noin 8000 asukkaan kaupunginosa valtatien 12 pohjoispuolelle Tampereen rajalle. Lamminrahkan eteläosan infra on valmis, useita asuintaloja on jo rakennettu ja uusia asuntoja valmistuu jatkuvasti. Asukkaita palvelee monipuolinen liikuntapuisto, laajat viheralueet ulkoilureitistöineen sekä Lamminrahkan koulukeskus, jossa on päiväkoti sekä alakoulu ja johon rakennetaan myös yläkoulu 2030. Nyssen bussit kulkevat alueella ja myös raitiotien on suunniteltu tulevan alueelle 2030-luvulla. Lamminrahkan pohjoisosan infraa rakennetaan lähivuosina ja ensimmäiset tontit voidaan sieltä luovuttaa syksyllä 2026. Lamminrahkaa laajennetaan myöhemmin myös itään. Valtatien 12 varteen suunnitellaan kauppakeskusta, jonka rakentaminen on tavoitteena aloittaa vuonna 2025.

Lamminrahkan rakentaminen on tiivistä, mutta korttelialueiden väleissä on viheralueita ja puistokäytäviä. Suunnittelun tavoitteena on ollut vanhanajan pikkukaupungin tunnelma modernin arkkitehtuurin keinoin. Jokaiselle asukkaalle on myös haluttu tarjota mahdollisuus päästä kotiovelta viheralueelle tai metsään muutamassa minuutissa. Kestävä kehitys ja kestävän elämäntavan mahdollistaminen ovat Lamminrahkan suunnittelussa tärkeitä arvoja.

Lisätietoja Lamminrahkan alueesta Lamminrahkan verkkosivuilta.

Lamminrahkan suunnitelmia ja jo tehtyjä selvityksiä karttoja yms. materiaalia löydät linkistä.

Lamminrahkan eteläosassa on valmiin infran äärellä yhteensä 14 asuinkorttelia ja 5 keskustakorttelia, joihin voi toteuttaa yhtiömuotoista asumista. Osa niistä on jo rakentunut. Pääasiassa alueen pääväylien eli Rissonkadun, Mossin puistokadun ja Kuurankadun varrelle voi rakentaa korkeampia kerrostaloja ja kauempana pääväylistä rakentamisen tulee olla matalampaa. Asuinrakennusten korttelialueille on sallittua rakentaa asuntojen lisäksi myös liike- ja työtiloja. Rakentamista ohjaavat alueen asemakaava sekä laatuohje (linkit sivun oikeassa laidassa).