Rakennusjärjestys

Kangasalan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 10.8.2018
ja sillä kumotaan Kangasalan 2.2.2015 voimaan tullut rakennusjärjestys.

Kangasalan rakennusjärjestys, pdf

 

Kangasalan kaupungin rakennusjärjestyksen päivittäminen

Rakennusjärjestyksen päivityksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 18.1.–16.2.2021 Kangasalan kaupungin teknisessä keskuksessa, os. Urheilutie 13, ja kaupungin verkkosivuilla kangasala.fi.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksessä esitetään rakentamista koskevia määräyksiä, jotka voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Kangasalla on voimassa vuonna 2018 hyväksytty rakennusjärjestys, joka korvataan nyt laadittavalla uudella rakennusjärjestyksellä. Päivitystyössä tarkastellaan ja päivitetään rakentamiseen liittyviä teemoja asiakokonaisuuksittain ja muotoillaan raportti seudullisesti yhtenäiselle asiakirjapohjalle.

Mahdolliset mielipiteet on toimitettava elinympäristölautakunnalle 16.2.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus@kangasala.fi, teknisen keskuksen asiakaspalvelupisteeseen, Urheilutie 13, tai postitse osoitteeseen Elinympäristölautakunta, PL 50, 36201 Kangasala.

Rakennusjärjestyksen OAS (pdf-tiedosto)