Rakennusjärjestys

Kangasalan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 10.8.2018
ja sillä kumotaan Kangasalan 2.2.2015 voimaan tullut rakennusjärjestys.

Kangasalan rakennusjärjestys, pdf

Kangasalan kaupungin nykyisen rakennusjärjestyksen päivittäminen

Kangasalan kaupungin nykyisen rakennusjärjestyksen päivittämisen ehdotus ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 15.2.–15.3.2024 tällä sivulla ja teknisessä keskuksessa, os. Urheilutie 13.

Rakennusjärjestyksen päivittämisen ehdotus

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Mahdolliset muistutukset ehdotuksesta ja päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on toimitettava nähtävilläoloaikana sähköpostitse osoitteeseen rakennusvalvonta@kangasala.fi, teknisen keskuksen asiakaspalvelupisteeseen, Urheilutie 13, tai postitse osoitteeseen Kangasalan kaupungin rakennusvalvonta, PL 50, 36201 Kangasala.