Haja-asutusalueen talousvesi

Mikäli kiinteistöllä käytetään kaivovettä talousvetenä, veden laatu ja turvallisuus on hyvä tarkistuttaa laboratoriossa noin kolmen vuoden välein ja aina ennen uuden kaivon käyttöönottoa. Lisätietoja talousveden laadusta ja näytteenotosta Tampereen kaupungin terveydensuojelun sivuilta.

 

Ympäristöterveydenhuolto

Tampereen kaupunki järjestää isäntäkuntana Tampereen, Kangasalan, Pälkäneen, Oriveden, Juupajoen, Valkeakosken, Akaan ja Urjalan ympäristöterveyspalvelut. Lisätiedot Tampereen kaupungin kotisivuilta. Ympäristöterveydenhuollon tavoitteena on varmistaa ihmisten ja eläinten elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus. Ympäristöterveydenhuollon tehtäviä ovat muun muassa elintarvikevalvonta, tupakkavalvonta, talous- ja uimaveden laadun valvonta, asumisterveys sekä eläinlääkintähuolto.