Avaintietoa

Kangasala on perustettu 1865
v. 2005 Kangasalan kunta ja Sahalahden kunta yhdistyi uudeksi Kangasalaksi
v.  2011 kuntaliitos Kuhmalahti

Vuonna 2022 tuloveroprosentti on 21,0

Alue
Kokonaispinta-ala 870, 86 km2
maapinta-ala 658,09 km2
vesipinta-ala 212, 78 km2
Vesistöjen rantaviivan pituus 799 km


Väestö 31.12.2021 
(sulkeissa vuoden 2020 tiedot)
Asukkaita 32 622 (32 214)
Väkiluvun muutos, +308 henkilöä (+346 henkilöä)
Väkiluvun muutos -%, 1,3 (1,1 %)

Väestön ikärakenne:
Alle 15 -vuotiaiden osuus -%, 18,6 (18,8)
15-64 -vuotiaiden osuus -%, 60,4 ( 60,2)
65 -vuotta täyttäneiden osuus -%, 21 ( 20,9)
Keski-ikä, molemmat sukupuolet 42,3 (42,2)

Suomenkielisten osuus -%, 96,9  (97,1)
Ruotsinkielisten osuus -%, 0,2  (0,2)
Vieraskielisten osuus-%, 2,8 (2,2)

Väestöntiheys 49,6 (49,0)

 

Väestö osa-alueittain 31.12.2020
Kirkonkylä 32 %, Suorama 21 %, Vatiala 17 %, Pohjois-osa 12 %, Sahalahti 7 %, Itä-osa 5 %, Kuhmalahti 3 %, Etelä-osa 2 %  ja muu 1 %

 

Työpaikat 2019 (Tilastokeskus, julkaisu 22.10.2021)

Alueella työssäkäyvät  9 084
(vuonna 2018 yhteensä  8 884)
Työpaikat toimialan mukaan 

Alkutuotanto 3,4% (3,5)
Jalostus 26,7%  (27,9)
Palvelut  67,6% (66,3)
Toimiala tuntematon 2,3 % (2,2)

Alueella asuva työllinen työvoima vuonna 2019 yhteesä 14 153 (vuonna 2018 yhteensä 14 165)
Alkutuotanto  2,2 (2,3 %)
Jalostus 24,5 (24,8 %)
Palvelut   71,8 (71,5 % )
Toimiala tuntematon 1,5 (1,4 %)

Valtuustopaikat 1.8.2021 alkaen
51 valtuutettua
KOK. 14  paikkaa, SDP 11, VIHREÄT 6, PS 9, KESK 4, KD 5 ja VAS 2.

Tilastokirjat, linkki tästä: www.kangasala.fi/Talous ja tilastot