Avaintietoa

Kangasala on perustettu 1865
v. 2005 Kangasalan kunta ja Sahalahden kunta yhdistyi uudeksi Kangasalaksi
v.  2011 kuntaliitos Kuhmalahti

Vuonna 2023 tuloveroprosentti on 21,0

Alue
Kokonaispinta-ala 870, 86 km2
maapinta-ala 658,09 km2
vesipinta-ala 212, 78 km2
Vesistöjen rantaviivan pituus 799 km


Väestö 31.12.2021 
(sulkeissa vuoden 2020 tiedot)
Asukkaita 32 622 (32 214)
Väkiluvun muutos, +408 henkilöä (+346 henkilöä)
Väkiluvun muutos -%, 1,3 (1,1 %)

Väestön ikärakenne:
Alle 15 -vuotiaiden osuus -%, 18,6 (18,8)
15-64 -vuotiaiden osuus -%, 60,4 ( 60,2)
65 -vuotta täyttäneiden osuus -%, 21 ( 20,9)
Keski-ikä, molemmat sukupuolet 42,3 (42,2)

Suomenkielisten osuus -%, 96,9  (97,1)
Ruotsinkielisten osuus -%, 0,2  (0,2)
Vieraskielisten osuus-%, 2,8 (2,2)

Väestöntiheys 49,6 (49,0)
Taajama-aste -% 2021, 86,5

Väestö osa-alueittain 31.12.2021
Eteläosa 772 (2,4 %), Vatiala 5 636 (17,3 %), Suorama 7729 (23,7 %), Pohjoisosa 3951 ( 12,11 %), Keskusta 9 568 (29,3 %), Keskiosa 1 660 (5,0 %),  Sahalahti 2 128 (6,5 5), Kuhmalahti 937 (2,9 %) ja tuntematon 241 (0,8 %).

Työllisyysaste 2021, 18-64 -vuotiaat 78,9 %
Työttömyysaste 2021, 18-64 -vuotiaat 7,5 %

Työpaikat 2020

Työpaikat toimialan mukaan 8 658
Alkutuotanto 296 (3,4 %)
Jalostus 2 265 (26,2 %)
Palvelut  5 887  ( 68,0 %)
Toimiala tuntematon 210 (2,4 %)

Alueella asuva työllinen työvoima 13 953  
Alkutuotanto 306 henkilöä (2,2 %)
Jalostus 3 306   (23,7%)
Palvelut 10 131 (72,6 %)
Toimiala tuntematon  210 (1,5 %)

 

Valtuustopaikat 1.8.2021 alkaen
51 valtuutettua
KOK. 14  paikkaa, SDP 10, VIHREÄT 6, PS 9, KESK 4, KD 5, VAS 2 ja Sitoutumattomat 1.

Tilastokirjat, linkki tästä: www.kangasala.fi/Talous ja tilastot

Lähde: Tilastokeskus