Avaintietoa

Kangasala on perustettu 1865
v. 2005 Kangasalan kunta ja Sahalahden kunta yhdistyi uudeksi Kangasalaksi
v.  2011 kuntaliitos Kuhmalahti

Vuonna 2021 tuloveroprosentti on 21,0
Vuonna 2022 tuloverprosentti on 21,0

Alue
Kokonaispinta-ala 870, 86 km2
maapinta-ala 658,09 km2
vesipinta-ala 212, 78 km2
Vesistöjen rantaviivan pituus 799 km


Väestö 31.12.2021 
(sulkeissa vuoden 2020 tiedot)
Asukkaita 32 622 (32 214)
Väkiluvun muutos, +308 henkilöä (+346 henkilöä)
Väkiluvun muutos -%, 1,3 (1,1 %)

Väestön ikärakenne:
Alle 15 -vuotiaiden osuus -%, 18,6 (18,8)
15-64 -vuotiaiden osuus -%, 60,4 ( 60,2)
65 -vuotta täyttäneiden osuus -%, 21 ( 20,9)
Keski-ikä, molemmat sukupuolet 42,3 (42,2)

Suomenkielisten osuus -%, 96,9  (97,1)
Ruotsinkielisten osuus -%, 0,2  (0,2)
Vieraskielisten osuus-%, 2,8 (2,2)

Väestöntiheys 49,6 (49,0)

 

Väestö osa-alueittain 31.12.2020
Kirkonkylä 32 %, Suorama 21 %, Vatiala 17 %, Pohjois-osa 12 %, Sahalahti 7 %, Itä-osa 5 %, Kuhmalahti 3 %, Etelä-osa 2 %  ja muu 1 %

 

Työpaikat 2019 (Tilastokeskus, julkaisu 22.10.2021)

Alueella työssäkäyvät  9 084
(vuonna 2018 yhteensä  8 884)
Työpaikat toimialan mukaan 

Alkutuotanto 3,4% (3,5)
Jalostus 26,7%  (27,9)
Palvelut  67,6% (66,3)
Toimiala tuntematon 2,3 % (2,2)

Alueella asuva työllinen työvoima vuonna 2019 yhteesä 14 153 (vuonna 2018 yhteensä 14 165)
Alkutuotanto  2,2 (2,3 %)
Jalostus 24,5 (24,8 %)
Palvelut   71,8 (71,5 % )
Toimiala tuntematon 1,5 (1,4 %)

Valtuustopaikat 1.8.2021 alkaen
51 valtuutettua
KOK. 14  paikkaa, SDP 11, VIHREÄT 6, PS 9, KESK 4, KD 5 ja VAS 2.