Avaintietoa

Kangasala on perustettu 1865
v. 2005 Kangasalan kunta ja Sahalahden kunta yhdistyi uudeksi Kangasalaksi
v.  2011 kuntaliitos Kuhmalahti

Vuonna 2024 tuloveroprosentti on 9,40 (vuonna 2023 8,36 %)

Alue
Kokonaispinta-ala 870, 86 km2
maapinta-ala 658,01 km2
vesipinta-ala 212, 78 km2
Vesistöjen rantaviivan pituus 799 km
Väestöntiheys 50,9 (vuonna 2022 50,1)

Väestö 31.12.2023 (sulkeissa vuoden 2022 tiedot)
Asukkaita 33 473 (32 959)
Väkiluvun muutos, +514 (+337)
Väkiluvun muutos -%, 1,6 (1,0)

Väestön ikärakenne 31.12.2023 (sulkeissa vuoden 2022 tiedot)
Alle 15 -vuotiaiden osuus -%, 17,9 (18,2)
15-64 -vuotiaiden osuus -%, 61,0 (60,6)
65 -vuotta täyttäneiden osuus -%, 21,2 (21,1)
Keski-ikä, molemmat sukupuolet 42,5 (42,4)

Suomenkielisten osuus -%, 96,4 (96,8)
Ruotsinkielisten osuus -%, 0,2  (0,2)
Vieraskielisten osuus-%, 3,4 (3,0)
Ulkomaan kansalaisten osuus -%,  2,0 (1,2)

Taajama-aste -% 2022, 86,9

Väestö osa-alueittain 31.12.2022  Väestö %-osuus
Yhteensä  32 959  
Länsi-Kangasala 29 682 90,06
   Eteläosa    756   2,29
   Vatiala  5 800 17,60
   Suorama 7 692 23,34
   Pohjoisosa 3 976 12,06
   Keskusta 9 816 29,78
   Keskiosa 1 642 4,98
Itä-Kangasala 3 012 9,14
  Sahalahti 2 118 6,43
  Kuhmalahti 894 2,71
Tuntematon 265 0,80


Työttömät työnhakijat, osuus työvoimasta, ka vuonna 2023 7,0 %


Työpaikat 2022

Työpaikat toimialan mukaan 8 909 henkilöä (%-osuus)
Alkutuotanto 279 henkilöä (3,1 %)
Jalostus 2404 (27,0 %)
Palvelut  6035  (67,7 %)
Toimiala tuntematon 191 (2,1 %)

Alueella asuva työllinen työvoima 15 310
Alkutuotanto 279 henkilöä (1,8 %)
Jalostus 3 629 (24,0%)
Palvelut 11 031 (72,9 %)
Toimiala tuntematon 191 (1,3%)

 

Valtuustopaikat 1.8.2021 alkaen
51 valtuutettua
KOK. 12  paikkaa, SDP 10, VIHREÄT 6, PS 9, KESK 4, KD 5, VAS 2, RK 2 ja Sitoutumattomat 1.

Tilastokirjat, linkki tästä: www.kangasala.fi/Talous ja tilastot

Lähde: Tilastokeskus