Kestävä kehitys

Energiatehokkuus

Kangasalan kaupunki on solminut energiatehokkuussopimuksen vuosille 2008 – 2016 työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Tavoitteena on yhdeksän prosentin energiansäästö näinä vuosina. Sopimukseen liittyen kunnassa on laadittu energiatehokkuuden toimintasuunnitelma, jonka toteutumista seurataan.

 

Vinkkejä ja linkkejä:

Hiilineutraali Pirkanmaa sivustolta löytyy tietoa niin kunnille, asukkaille ja yrityksille ilmastonmuutoksesta ja toimista ilmaston hyväksi.