Vieraslajit

Vieraslajeiksi kutsutaan sellaisia eläin- ja kasvilajeja, jotka ovat levinneet luontaisilta levinneisyysalueiltaan ihmisen mukana uusille alueille joko tahallisesti tai tahattomasti.  Vieraslajit muodostavat uhkan luonnon monimuotoisuudelle sekä ekosysteemeille. Haitalliset vieraslajit aiheuttavat myös taloudellista, sosiaalista sekä terveydellistä haittaa.  Tutuimpia vieraslajeja ovat jättiputki, jättipalsami, komealupiini sekä kurtturuusu.

Vieraslajeja koskeva lainsäädäntö ja torjunta

Suomi on sitoutunut sekä kansallisesti että EU-tasolla torjumaan haitallisia vieraslajeja. EU:n vieraslajiluettelossa ja kansallisessa vieraslajiluettelossa on säädetty niistä haitallisista vieraslajeista, joita ei saa kasvattaa, myydä, markkinoida tai tuoda Suomeen.  Kasvattamista on esimerkiksi se, että vieraslajia kasvaa omistajansa tai haltijansa hoidossa olevalla kiinteistöllä.

Kiinteistön omistajan tai haltijan velvollisuus on hävittää haitalliset vieraslajit omalta kiinteistöltään sekä estää niiden leviäminen. Kaupunki voi torjua vieraslajeja hallinnoimiltaan maa-alueilta.  Kaupungilta vuokrattujen kiinteistöjen vieraslajien torjunnasta vastaa kiinteistön vuokralainen.  Yksityisten omistuksessa olevien kiinteistöjen vieraslajien torjunnasta vastaa maanomistaja.  Valtion omistuksessa olevien alueiden vieraslajien torjunnasta vastaa valtion vastaavat virastot.

Vieraslajilakia valvovana viranomaisena toimii ELY-keskus.

Pirkanmaan jätehuollon ohjeistusta koskien hävitettäviä vieraslajeja 

Haitallisten vieraslajien (esim. jättiputki, jättipalsami, japanintatar) kitkemisestä syntyvä jäte kuuluu jätelajiin sekäjäte. Vieraslajit voidaan laittaa hyvin pakattuina jäteastiaan. Vieraslajia sisältävät jätesäkit voidaan viedä jäteasemalle, josta jäte päätyy Tammervoiman hyötyvoimalaan. Tarkista jäteaseman ajankohtainen hinnoittelu jäteaseman nettisivuilta. Sellaiset vieraslajit, joita ei ole määrätty hävitettäväksi, käsitellään normaalisti puutarhajätteenä.

Ilmoita haitallisten vieraslajien havainnoistasi

Kangasalan kaupunki on avannut karttasovelluksen, jolla kaupunkilaiset voivat ilmoittaa tekemistään haitallisten vieraslajien havainnoista. Karttasovellus toimii myös matkapuhelimella, joten havainnoista voi ilmoittaa heti maastossa, jolloin vieraslajiesiintymän sijainti tallentuu suoraan kartalle.  Havainnot voi tallentaa karttapalveluun myös tietokoneen selaimen kautta.

Karttasovellus

Karttapalvelussa on havaintosivulla omat kohtansa haitallisten vieraslajien luettelossa mainituista lajeista jättiputkelle, jättipalsamille, kurtturuusulle, lupiinille, tattarille, kanadanvesirutolle sekä espanjansiruetanalle. Kohtaan muut voi jättää havaintonsa myös muista haitallisista vieraslajeista.

Palvelun avulla kaupunki saa kerättyä ajantasaista tietoa haitallisten vieraslajien esiintymisestä sekä leviämisestä.

Haitallisten vieraslajien esiintymistä voi edelleen ilmoittaa myös sähköpostitse kaupungin ympäristönsuojeluun ymparistonsuojelu@kangasala.fi.

Kansallinen vieraslajiportaali

Vieraslajihavainnoista tulee ilmoittaa myös Luonnonvarakeskuksen ylläpitämään kansalliseen vieraslajiportaaliin.

Kansallinen vieraslajisivusto vieraslajit.fi kokoaa Suomea koskevaa vieraslajitietoa yhteen paikkaan kansalaisten, viranomaisten sekä tutkijoiden avuksi.  Sivustolta löytyy runsaasti myös selkeästi esitettyä apua vieraslajien tunnistamiseen sekä torjumiseen.

Linkki vieraslaji.fi-sivustolle löytyy sivun oikeasta laidasta.

Kaupungin yhteiset vieraslajitalkoot

Kangasalan kaupunki on järjestänyt vuodesta 2020 lähtien vuosittain koko kaupungin yhteiset vieraskasvilajien torjuntatalkoot. Kaupunki kannustaa kaikkia mukaan yhteistyöhön lähiympäristön viihtyisyyden ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

Lisää tietoa vuoden 2024 vieraslajitalkoista tulee myöhemmin keväällä 2024.

Lue lisää vieraslajitalkoista täältä.