Kävely ja pyöräily

Kestävän liikkumisen vuosikello

tammi-helmikuu:

  • Toiminnan seuranta, vuosiraportti
  • Tulevan vuoden toiminta
  • 23.2.2024 työryhmäkokous 1

syys-lokakuu

maalis-huhtikuu:

 

elokuu:

kesä-heinäkuu

    • Esteettömyystarkastelu
    • Solmupysäkkien tarkastelut ja toimenpideohjelma

toukokuu:

Oikeus liikkua omin voimin

Jalankulun ja pyöräilyn edistämiseksi on laadittu kaupungin oma kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma Oikeus liikkua omin voimin. Ohjelman tavoitteena on lisätä meidän kaikkien kävelyä ja pyöräilyä.

Kaupungin edistämistyön tavoitteena on lisätä kävely- ja pyöräilymääriä parantamalla infrastruktuuria ja olosuhteita, muuttamalla asenteita ja tottumuksia sekä lisäämällä jalankulkua ja pyöräilyä yhdyskuntarakenteessa ja palveluiden saavutettavuudessa.

Edistämisohjelman toteutuksesta ja seurannasta vastaa kaupungin kestävän liikkumisen työryhmä, jossa on poikkihallinnollinen kokoonpano. Työn toteutuksesta laaditaan vuosittain seurantaraportti, jonka hyväksyy elinympäristölautakunnan esityksestä kaupunginhallitus.

Kestävän liikkumisen seurantaraportti vuodelta 2023

Kestävän liikkumisen seurantaraportti vuodelta 2022

Kestävän liikkumisen seurantaraportti vuodelta 2021

Kestävän liikkumisen seurantaraportti vuodelta 2020

Kestävän liikkumisen seurantaraportti vuodelta 2019

Kestävän liikkumisen seurantaraportti vuodelta 2018

Kestävän liikkumisen seurantaraportti vuodelta 2017

Kestävän liikkumisen seurantaraportti vuodelta 2016

Kestävän liikkumisen seurantaraportti vuodelta 2015

Tampereen kaupunkiseudun kehittämisohjelma

Tampereen kaupunkiseudulle valmistui keväällä 2021 kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma Käpy 2.0, jossa asetettiin seudullinen visio, tavoitteet sekä toimenpiteet infrastruktuurille ja olosuhteille, asenteille ja tottumuksille sekä yhdyskuntarakenteelle.