Kävely ja pyöräily

Kestävän liikkumisen ryhmän seurantaraportti vuodelta 2018                                     Kestävän liikkumisen ryhmän seurantaraportti vuodelta 2017
Kestävän liikkumisen ryhmän seurantaraportti vuodelta 2016
Kestävän liikkumisen ryhmän seurantaraportti vuodelta 2015

Oikeus liikkua omin jaloin

Kangasalan oman kävely- ja pyöräilyohjelman tavoitteena on lisätä pyöräilyä ja kävelyä kulkumuotoina arkiliikkumisessa. Kunnanhallitus hyväksyi ohjelman 2.6.2014. Ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden ohjelmoinnista vastaa ja ohjelman toteuttamista seuraa kunnanjohtajan nimeämä kävely- ja pyöräilytyöryhmä. Ohjelman toteuttamisen määrärahoista päätetään vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Oikeus liikkua omin jaloin  -Kangasalan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma 2014.
Kangasalan kaupunki on valtakunnallisen Pyöräilykuntien verkoston jäsen. Pyöräilykuntien verkoston päämäärä on pyöräilyn ja kävelyn merkittävä lisääminen liikennemuotoina ja arkiliikuntana, jotka tuottavat hyvinvointia sekä yksilölle että yhteiskunnalle.
Tampereen kaupunkiseudulle on laadittu Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma, jossa on esitetty seudun strategiset tavoitteet ja tärkeimmät toimenpiteet pyöräilyn ja kävelyn kehittämiseksi liikennemuotoina.

Tampereen kaupunkiseudulla julkaistaan muutaman vuoden välein pyöräilykartta, jonka saa noutaa esim. kunnanvirasto 2:n palvelupisteestä. Kangasalla on laadittu pyöräiltäväksi, käveltäväksi tai hiihdettäväksi tarkoitettuja kotiseutupolkuja, joiden oppaita saa samasta paikasta.

Pyöräilyn markkinoimiseksi Kangasalla järjestetään vuosittain useita tapahtumia, joiden järjestäjänä on mukana yhdistyksiä. Vuosittaista kuntoajelua, Kangasalan Kevätpyöräilyä järjestää Kangasalan Kisa. Kangasalan Latu järjestää kesäisiä pyöräretkiä kotimaassa. Kangasalan Luonnon järjestämiin tapahtumiin on kuulunut kesäkuun alussa Yölintupyöräily valtakunnallisesti arvokkaiden keskustan lintuvesien ympäri. Vanhat Velot osallistuu Museoajoneuvopäivän tapahtuma-järjestelyihin kesäkuun alussa Mobiliassa.

Lisätietoja projektipäällikkö Sanna Karppiselta, p. 040 133 6329