Yksityistieavustukset

Yksityistieavustusta hakevien tulee lukea huolellisesti tämän sivun ohjeet sekä tutustua avustusten jakamisen ehtoihin (sivun oikeassa reunassa linkki yksityistieavustusten ehtoihin).

Kangasalan kaupunki jakaa elinympäristölautakunnan määrittelemien ehtojen mukaisesti yksityistieavustusta tiekunnille. Vuonna 2024 yksityistieavustusta on yhteensä jaossa 115 000 €. Summa sisältää sekä kunnossapito- että perusparannusavustukset.

Yksityistieavustushaku on täysin sähköinen vuonna 2024. Emme vastaanota hakemuksia tai selvityksiä paperisena. Hakemus tulee toimittaa sähköisellä lomakkeella suomi.fi palvelun kautta. Tutustu tarvittaessa sähköisen lomakkeen käyttöohjeeseen. Neuvoa sähköisen lomakkeen käyttöön saat Paula Mäkelältä (p. 040 133 6723) tai sähköpostilla osoitteesta yksityistieavustukset@kangasala.fi. Ainoastaan avustuspäätös voidaan toimittaa postitse tiekunnalle tiekunnan niin halutessa.

Kunnossapito- ja perusparannusavustusten hakuaika on 1.3.-29.3.2024 klo 15.00 saakka. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Avustuksia haetaan sähköisellä lomakkeella (linkki lomakkeeseen sivun oikeassa laidassa). Sähköinen lomake täytetään verkossa, jonka jälkeen lähetys tapahtuu suomi.fi palvelun kautta (vaatii vahvan tunnistautumisen). Onnistuneen lomakkeen lähetyksestä tulee vastaanottokuittaus.

Huom! Sähköisille hakemuksille voi laittaa maksimissaan 5 liitettä. Mikäli liitteitä on enemmän, tulee liitetiedostoja yhdistää. Esimerkiksi, mikäli tie ei mahdu pituutensa vuoksi yhdelle kartalle, on tiedostojen yhdistäminen kannattavaa, jotta kartan eri osat olisivat oikeassa järjestyksessä. Vaihtoehtoisesti lisäliitteitä voi lähettää sähköpostilla yksityistieavustukset@kangasala.fi. Viestissä tulee mainita mihin hakemukseen liitteet liittyvät.

Vanhoilla hakulomakkeilla avustuksia ei voi hakea, koska uudet lomakkeet ovat eri sisältöiset. Vanhoilla lomakkeilla tehtyjä hakemuksia ei näin ollen käsitellä.

Tiekuntien ei tarvitse toimittaa tiliselostuksia. Tiekuntien tulee kuitenkin huomata, että rahan käyttöä valvotaan pistokokein. Tiekunnan tulee pyydettäessä antaa taloudellisia selvityksiä. Pistokokeet tehdään syksyllä.

Mikäli tiekunta hyväksyy sähköisen asioinnin, voidaan avustuspäätös toimittaa sähköpostilla postin sijaan. Muu viestintä tapahtuu joka tapauksessa sähköisiä kanavia käyttäen.

Tiekunnan yhteyshenkilö avustusasioissa on sellainen henkilö, jolla on oikeus tiekunnan puolesta hoitaa avustusasioita.

Perusparannusavustuksissa toteutuneet menot osoitetaan tositteilla toimittamalla niistä kopiot Kangasalan kaupungille 12.10.2024 klo 15.00 mennessä sähköpostitse. Mikäli tositteesta ei ilmene mihin suunnitelmaan perustuvaan työhön tai materiaaliin tosite liittyy, on tästä annettava selvitys kuittien toimituksen yhteydessä kirjallisesti. Kuittien toimittamatta jättäminen aikataulussa johtaa avustuksen menettämiseen sen myöntämisestä huolimatta.

Tositteet toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen yksityistieavustukset@kangasala.fi.