Yksityistieavustukset

Yksityistieavustusten jakamisen ehdot, hakumenettely ja avustushaun aikataulu on uudistettu. Avustusta hakevien tulee lukea huolellisesti tämän sivun ohjeet sekä tutustua avustusten jakamisen ehtoihin (sivun oikeassa reunassa linkki yksityistieavustusten ehtoihin).

Kangasalan kaupunki jakaa elinympäristölautakunnan määrittelemien ehtojen mukaisesti yksityistieavustusta tiekunnille. Vuonna 2023 yksityistieavustusta on yhteensä jaossa 115 000 €. Summa sisältää sekä kunnossapito- että perusparannusavustukset.

Kunnossapito- ja perusparannusavustusten hakuaika on 1.3.-31.3.2023. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Avustuksia haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella (linkki lomakkeeseen sivun oikeassa laidassa). Sähköinen lomake täytetään verkossa, jonka jälkeen lähetys tapahtuu suomi.fi palvelun kautta (vaatii vahvan tunnistautumisen). Onnistuneen lomakkeen lähetyksestä tulee vastaanottokuittaus.

Mikäli lomakkeen sähköinen toimittaminen suomi.fi-palvelun kautta ei onnistu, voi tulostettavan lomakkeen toimittaa täytettynä Kangasalan kaupungin tekniselle keskuksen asiakaspalveluun aukioloaikoina (osoite Urheilutie 13, 36200 Kangasala) tai postitse osoitteeseen Kangasalan kaupunki /yksityistieavustukset, PL 50, 36201 Kangasala. Katso aukioloajat täältä. Tulostettava lomake on saatavilla sivun oikeassa laidassa sekä Kangasalan kaupungin teknisestä keskuksesta asiakaspalvelusta.

Huom! Sähköisille hakemuksille voi laittaa maksimissaan 5 liitettä. Mikäli liitteitä on enemmän, tulee liitetiedostoja yhdistää. Esimerkiksi, mikäli tie ei mahdu pituutensa vuoksi yhdelle kartalle, on tiedostojen yhdistäminen kannattavaa, jotta kartan eri osat olisivat oikeassa järjestyksessä. Vaihtoehtoisesti lisäliitteitä voi lähettää sähköpostilla yksityistieavustukset@kangasala.fi. Viestissä tulee mainita mihin hakemukseen liitteet liittyvät.

Vanhoilla hakulomakkeilla avustuksia ei voi hakea, koska uudet lomakkeet ovat eri sisältöiset. Vanhoilla lomakkeilla tehtyjä hakemuksia ei näin ollen käsitellä.

Keskeisenä erona edelliseen vuoteen on, että tiekuntien ei tarvitse toimittaa tiliselostuksia. Tiekuntien tulee kuitenkin huomata, että rahan käyttöä valvotaan pistokokein. Tiekunnan tulee pyydettäessä antaa taloudellisia selvityksiä. Pistokokeet tehdään syksyllä.

Mikäli tiekunta hyväksyy sähköisen asioinnin, voidaan avustuspäätös toimittaa sähköpostilla postin sijaan. Lisäksi avustuksiin liittyvä muu asiointi, kuten esimerkiksi lisäselvitysten pyytäminen, voidaan hoitaa tavallisella sähköpostiviestinnällä kirjepostin sijasta. Mikäli sähköistä asiointia ei hyväksytä, tapahtuu Kangasalan kaupungin suunnasta viestintä kirjeitse.

Tiekunnan yhteyshenkilö avustusasioissa on sellainen henkilö, jolla on oikeus tiekunnan puolesta hoitaa avustusasioita.

Perusparannusavustuksissa toteutuneet menot osoitetaan tositteilla toimittamalla niistä kopiot Kangasalan kaupungille 31.10.2023 mennessä. Mikäli tositteesta ei ilmene mihin suunnitelmaan perustuvaan työhön tai materiaaliin tosite liittyy, on tästä annettava selvitys kuittien toimituksen yhteydessä kirjallisesti.

Tositteet toimitetaan joko sähköpostilla osoitteeseen yksityistieavustukset@kangasala.fi tai postitse osoitteeseen Kangasalan kaupunki /yksityistieavustukset, PL 50, 36201 Kangasala. Halutessaan tositteet voi myös toimittaa teknisen keskuksen asiakaspalveluun aukioloaikoina (osoite Urheilutie 13).

Mikäli tiekunta postittaa selvityksiä, hakemuksia tms., vastaa tiekunta selvitysten oikea-aikaisesta toimittamisesta. Tämän vuoksi postia käytettäessä kannattaa asiakirjat lähettää esimerkiksi kirjattuna kirjeenä, jolloin tiekunta voi varmistua asiakirjojen toimitusajasta.

Asiakirjoja asiakaspalveluun toimitettaessa, annetaan vastaanottokuittaus asiakaspalvelusta.