Europarlamenttivaalit

Seuraavat europarlamenttivaalit toimitetaan Suomessa sunnuntaina 9.6.2024

Euroopan parlamentin jäsenten vaalit (europarlamenttivaalit) toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltiossa joka viides vuosi. Vaalit toimitetaan siten, että kukin jäsenvaltio järjestää vaalit oman kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa. Europarlamenttivaalien säännönmukainen vaalipäivä on kesäkuun alussa, mutta sitä voidaan EU:n neuvoston päätöksellä perustellusta syystä siirtää normaalista enintään kahta kuukautta aiemmaksi tai yhtä kuukautta myöhemmäksi.

Helmikuun 2020 alusta lukien Euroopan parlamentin jäsenmäärä on 705. Suomesta Euroopan parlamentin jäseniä on 14.

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt
a) Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja
b) muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan ja on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut Digi- ja väestötietovirastolle otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.

Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu (asuinvaltiossaan). Suomen kansalainen, joka on säädetyssä määräajassa ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion europarlamenttivaaleissa, ei ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa.

Lisätietoja europarlamenttivaaleista: Oikeusministeriön vaalisivut.