Europarlamenttivaalit

Seuraavat europarlamenttivaalit toimitetaan 26.5.2019.

Euroopan parlamentin jäsenten vaalit (europarlamenttivaalit) toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltiossa joka viides vuosi. Vaalit toimitetaan siten, että kukin jäsenvaltio järjestää vaalit oman kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa. Europarlamenttivaalien säännönmukainen vaalipäivä on kesäkuun alussa, mutta sitä voidaan EU:n neuvoston päätöksellä perustellusta syystä siirtää normaalista enintään kahta kuukautta aiemmaksi tai yhtä kuukautta myöhemmäksi.

Europarlamenttivaaleissa valitaan yhteensä 751 jäsentä Euroopan parlamenttiin 28 jäsenvaltiosta. Suomesta Euroopan parlamentin jäseniä valitaan 13.

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt
a) Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja
b) muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan ja on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut maistraatille otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.

Vuoden 2019 europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019 ja ennakkoäänestys kotimaassa 15. – 21.5.2019.

Vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan. Vaalipäivän äänestyspaikka mainitaan äänioikeutetun postitse saamassa ilmoituskortissa. Vaalihuoneistot avautuvat vaalipäivänä aamuyhdeksältä ja äänestys jatkuu kello kahdeksaan illalla. Kaikki kello kahdeksaan mennessä paikalle saapuneet saavat äänestää  ennen äänestystoimituksen lopettamista.

Kangasalan kaupungin yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa:

Prisma
käyntiosoite: Mäkirinteentie 10
aukioloajat:
ke-pe 15.5. – 17.5. klo 9.00 – 20.00
la-su 18.5. – 19.5. klo 10.00 – 16.00
ma-ti 20.5. – 21.5. klo 9.00 – 20.00

Pääkirjasto
käyntiosoite: Keskusaukio 2
aukioloajat:
ke-pe 15.5. – 17.5. klo 10.00 – 19.00
la 18.5. klo 10.00 – 15.00
su 19.5. klo 12.00 – 16.00
ma-ti 20.5. – 21.5. klo 10.00 – 20.00

Sariolan koulu
käyntiosoite: Kärkkääntie 12
aukioloajat:
ke-pe 15.5. – 17.5. klo 10.00 – 18.00
ma-ti 20.5. – 21.5. klo 10.00 – 18.00

Kuhmalahden kirjasto
käyntiosoite: Rautajärventie 26
aukioloajat:
ke 15.5. klo 10.00 – 15.00
to 16.5. klo 13.00 – 19.00
pe 17.5. klo 10.00 – 15.00
ma 20.5. klo 13.00 – 19.00
ti 21.5. klo 10.00 – 15.00

Kotiäänestys

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää eduskuntavaaleissa kotonaan keskusvaalilautakunnalle viimeistään päivää ennen ennakkoäänestyksen alkamista eli 14.5.2019 kello 16.00 mennessä. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestykseen voi ilmoittautua puhelimitse numeroon 040 754 6332 tai 040 133 6430 tai kirjallisesti osoitteella Kangasalan kaupungin keskusvaalilautakunta, PL 50, 36201 Kangasala. Kotiäänestyslomakkeita saa keskusvaalilautakunnalta tai lomakkeen voi ladata sähköisesti osoitteesta https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona.

Oikeusministeriön vaalisivut