Europarlamenttivaalit

Seuraavat europarlamenttivaalit toimitetaan Suomessa sunnuntaina 9.6.2024

Euroopan parlamentin jäsenten vaalit (europarlamenttivaalit) toimitetaan kaikissa EU:n jäsenvaltiossa joka viides vuosi. Vaalit toimitetaan siten, että kukin jäsenvaltio järjestää vaalit oman kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa. Europarlamenttivaalien säännönmukainen vaalipäivä on kesäkuun alussa, mutta sitä voidaan EU:n neuvoston päätöksellä perustellusta syystä siirtää normaalista enintään kahta kuukautta aiemmaksi tai yhtä kuukautta myöhemmäksi.

Euroopan parlamentin jäsenmäärä on 720 ja Suomesta parlamenttiin valitaan 15 jäsentä.

EU-vaaleissa äänioikeus on jokaisella Suomen kansalaisella tai Suomessa asuvalla ja äänioikeusrekisteriin ilmoittautuneella EU-kansalaisella, joka on täyttänyt 18 vuotta viimeistään 9.6.2024.

Äänioikeutettu saa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu.

Lisätietoja europarlamenttivaaleista: Oikeusministeriön vaalisivut.

 

Äänestysalueet

 

 

Ennakkoäänestyspaikat

Ennakkoäänestys toimitetaan 29.5.-4.6.2024. Tuolloin Kangasalan kaupungin yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat ovat seuraavat:

 

Prisma, Mäkirinteentie 10

ke-pe 29.5.–31.5.2024 klo 9.00–20.00
la-su 1.6.–2.6.2024 klo 10.00–16.00
ma-ti 3.6.–4.6.2024 klo 9.00–20.00

 

Pääkirjasto, Keskusaukio 2

ke-pe 29.5.–31.5.2024 klo 9.00–19.00
la 1.6.2024 klo 10.00–15.00
su 2.6.2024 klo 12.00–16.00
ma-ti 3.6.-4.6.2024 klo 9.00–19.00

 

Sariolan koulu, Kärkkääntie 12

ke-pe 29.5.–31.5.2024 klo 10.00–18.00
ma-ti 3.6.-4.6.2024 klo 10.00–18.00

 

Kuhmalahden kirjasto, Rautajärventie 26

ke 29.5.2024 klo 10.00–15.00
to 30.5.2024 klo 13.00–19.00
pe 31.5.2024 klo 10.00–15.00
ma 3.6.2024 klo 13.00–19.00
ti 4.6.2024 klo 10.00–15.00

 

Laitosäänestys

Laitoksissa ennakkoäänestys tapahtuu vaalitoimikunnan lain perusteella määrääminä aikoina.

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan (kotiäänestys) Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava Kangasalan kaupungin keskusvaalilautakunnalle halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaa viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen klo 16.00.

Lisätietoa kotiäänestyksestä Oikeusministeriön vaalisivuilla: Äänestäminen kotona
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen: Kotiäänestyslomake.

 

Vaalipäivän äänestyspaikat

 

Äänestysalueet ja äänestyspaikat

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024. Vaalitoimitus alkaa kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00:een asti. Kangasalan kaupungin äänestysalueet ja niiden äänestyspaikat ovat seuraavat:

 

1. äänestysalue, Haviseva, äänestyspaikka Havisevan koulu
Yli-Nikkiläntie 49, 36120 Suinula

2. äänestysalue, Huutijärvi, äänestyspaikka Huutijärven koulu
Jokioistentie 7, 36270 Kangasala

3. äänestysalue, Kautiala, äänestyspaikka Raudanmaan kylätalo
Ponsantie 1269, 36340 Tohkala

4. äänestysalue, Kirkonkylä I, äänestyspaikka pääkirjasto
Keskusaukio 2, 36200 Kangasala

5. äänestysalue, Kirkonkylä II, äänestyspaikka pääkirjasto
Keskusaukio 2, 36200 Kangasala

6. äänestysalue, Liuksiala, äänestyspaikka Liuksialan koulu
Ahulinjärventie 21, 36200 Kangasala

7. äänestysalue, Raikku, äänestyspaikka ent. Raikun koulu
Raikuntie 97, 36520 Raikku

8. äänestysalue, Ruutana, äänestyspaikka Ruutanan koulu
Ruutanantie 750, 36110 Ruutana

9. äänestysalue, Suorama I, äänestyspaikka Suoraman koulu
Kyötikkäläntie 10, 36220 Kangasala

10. äänestysalue, Suorama II, äänestyspaikka Suoraman koulu
Kyötikkäläntie 10, 36220 Kangasala

11. äänestysalue, Vatiala I, äänestyspaikka Pitkäjärven koulu
Vatialantie 4 A, 36240 Kangasala

12. äänestysalue, Vatiala II, äänestyspaikka Pitkäjärven koulu
Vatialantie 4 A, 36240 Kangasala

13. äänestysalue, Sahalahti, äänestyspaikka Sariolan koulu
Kärkkääntie 12, 36420 Sahalahti

14. äänestysalue, Kuhmalahti, äänestyspaikka Kuhmalahden seurakuntatalo
Lehtitie 1, 36810 Kuhmalahti