Anna palautetta ja vastaa kyselyihin

Kuvalinkki anna palautetta -kanavaan.

Anna palautetta ja kehitysideoita
Voit antaa kiitoksen, kommentin tai kehitysidean kaikista kaupungin palveluista klikkaamalla linkkiä anna palautetta ja kehitysideoita. Palautekanavaan pääsee myös klikkaamalla ohessa olevaa kuvalinkkiä.


Palautetta tekniselle keskukselle

Teknisen keskuksen yhteystietoihin ja palautekanavaan pääset täällä.

 

Kaupunkilaisille suunnattuja kyselyjä kaupungin toiminnan kehittämiseksi

 

Nattarinraitin leikkikenttää ja Liutun ulkokuntosalia koskevat kyselyt
Kyselyjen raportti_Nattarinraitin lk ja Liutun ulkokuntosali 

 

Huutijärven koulun lähiliikuntapaikkaa koskeva kysely
Huutijärven koulun lähiliikuntapaikkaa koskevan kyselyn tulosraportti

 

Hyvinvointikysely

Kaupunkilaisille suunnattu kysely kokemusperäisen hyvinvointitiedon kokoamiseksi ja kehittämiskohteiden kartoittamiseksi. Ei voimassaolevia kyselyitä.


Kaupunkikehityskysely

Kaupunkikehitystiimin järjestämä kaupunkikehityskysely 2023, jossa pyydetään kaupunkilaisten näkemyksiä Kangasalan kaupungin nykytilasta ja ajatuksia kaupungin kehittämisestä on avoinna 2.-23.5.2023.

Linkki Kaupunkikehityskyselyn 2020 koosteeseen.


Pirkanmaan Pippuri-hanke 

Linkki kyselyyn lasten ja perheiden palvelujen uudistamisesta


Kyselyt oppilaille ja huoltajille (käyttäjillä tulee olla wilma-tunnukset)

Opetustoimen tai koulujen omat kyselyt, joista tiedotetaan vastaajia erikseen

Raikun koulun tulevaisuutta koskevan asukaskyselyn tulokset

Raikun koulutalon tulevaisuutta koskeva asukaskysely toteutettiin verkkokyselynä 30.1.-12.2.2023.

Raikun koulun tulevaisuutta koskevan asukaskyselyn tulosten koonti

Oppilaaksiottoalueiden uudelleentarkastelu 2021 -kysely

Perusopetuksen koulujen oppilaaksiottoalueita koskeva kysely järjestettiin verkkokyselynä 18.-31.10.2021.
Oppilaaksiottoalueita koskevan asukaskyselyn tulokset

Perusopetuksen ajankohtaista -sivustolta löytyy oppilaaksiottoalueiden uudelleentarkastelu 2021 – esittelyvideo :https://www.kangasala.fi/perusopetus/kysely-perusopetuksen-koulujen-oppilaaksiottoalueita-koskevista-muutossuunnitelmista/

Kirjaston kohdennetut tyytyväisyyskyselyt
Linkki kirjaston palautekanavaan

Kirjaston hankintaehdotukset
Linkki kirjaston hankintaehdotuslomakkeeseen

Nuorisovaltuuston kyselyt
Täällä ilmoitetaan nuorisovaltuuston kohdennetuista kyselyistä nuorille ajankohtaisista asioista. Toteutetaan koulutyön ohessa.

Varhaiskasvatuksen palautekyselyt
Kyselyt on suunnattu varhaiskasvatuksen palveluja käyttäville huoltajille. Kyselyt toteutetaan sähköisesti, erikseen sovittuna ajankohtana, josta tiedotetaan huoltajille.

Valkeakoski-opiston palaute- ja kurssitoivekysely
Jatkuvasti avoinna oleva kysely, joka on suunnattu kaikille Valkeakoski-opiston toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi, linkki Valkeakoski-opiston palautekyselyyn

Vapaa-aikapalveluiden tyytyväisyyskyselyt
Kyselyt nuoriso- ja liikuntapalveluiden käyttäjille oman toiminnan kehittämiseksi.