Anna palautetta ja vastaa kyselyihin

Anna palautetta ja kehitysideoita 

Voit antaa kiitoksen, kommentin tai kehitysidean kaikista kaupungin palveluista klikkaamalla joko yllä olevaa tekstilinkkiä tai viereistä kuvaa: anna palautetta.

 

Vikailmoitukset

Teknisen keskuksen palveluiden vikailmoituksiin tästä

 

Kaupunkilaisille suunnattuja kyselyjä kaupungin toiminnan kehittämiseksi

Strategiakyselyt

Kaupungin voimassa oleva strategia -Onnistumissuunnitelma -kuntastrategia 2025

Hyvinvointikysely

Kaupunkilaisille suunnattu kysely kokemusperäisen hyvinvointitiedon kokoamiseksi ja kehittämiskohteiden kartoittamiseksi.

Pirkanmaan Pippuri-hanke

Linkki kyselyyn lasten ja perheiden palvelujen uudistamisesta

Kyselyt oppilaille ja huoltajille (käyttäjillä tulee olla wilma-tunnukset)

Opetustoimen tai koulujen omat kyselyt, joista tiedotetaan vastaajia erikseen

Kirjaston kohdennetut tyytyväisyyskyselyt

Linkki kirjaston palautekanavaan

Kirjaston hankintaehdotukset

Linkki kirjaston hankintaehdotuslomakkeeseen


Kouluterveyskysely

Terveydenhuoltolaitoksen toteuttama kyselly perusopetuksen, lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille. Kysely toteutetaan joka toinen vuosi koulutyön ohessa.


Nuorisovaltuuston kyselyt

Kohdennetut kyselyt nuorille ajankohtaisista asioista. Toteutetaan koulutyön ohessa.


Sosiaali- ja terveyspalveluiden kyselyt

Linkki sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakaskyselyihin


Varhaiskasvatuksen palautekyselyt

Kyselyt on suunnattu varhaiskasvatuksen palveluja käyttäville huoltajille. Kyselyt toteutetaan sähköisesti, erikseen sovittuna ajankohtana, josta tiedotetaan huoltajille.


Valkeakoski-opiston palautekyselyt

Linkki kyselyyn
Jatkuva kysely, joka on suunnattu kaikille Valkeakoski-opiston toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi.


Vapaa-aikapalveluiden tyytyväisyyskyselyt

Kyselyt nuoriso- ja liikuntapalveluiden käyttäjille oman toiminnan kehittämiseksi.