Anna palautetta ja vastaa kyselyihin

Kuvalinkki anna palautetta -kanavaan.

Anna palautetta ja kehitysideoita
Voit antaa kiitoksen, kommentin tai kehitysidean kaikista kaupungin palveluista klikkaamalla linkkiä anna palautetta ja kehitysideoita. Palautekanavaan pääsee myös klikkaamalla ohessa olevaa kuvalinkkiä.


Palautetta tekniselle keskukselle

Teknisen keskuksen yhteystietoihin ja palautekanavaan pääset  täällä.

 

Kaupunkilaisille suunnattuja kyselyjä kaupungin toiminnan kehittämiseksi

Hyvinvointikysely

Kaupunkilaisille suunnattu kysely kokemusperäisen hyvinvointitiedon kokoamiseksi ja kehittämiskohteiden kartoittamiseksi. Ei voimassaolevia kyselyitä.


Kaupunkikehityskysely

Kaupunkikehitystiimi järjesti syksyllä 2020 kyselyn kaupunkilaisille, jossa pyydettiin kaupunkilaisten näkemyksiä Kangasalan kaupungin nykytilasta ja ajatuksia kaupungin kehittämisestä. Linkki Kaupunkikehityskyselyn koosteeseen.


Pirkanmaan Pippuri-hanke 

Linkki kyselyyn lasten ja perheiden palvelujen uudistamisesta


Kyselyt oppilaille ja huoltajille (käyttäjillä tulee olla wilma-tunnukset)

Opetustoimen tai koulujen omat kyselyt, joista tiedotetaan vastaajia erikseen

Oppilaaksiottoalueiden uudelleentarkastelu 2021 -kysely

Perusopetuksen koulujen oppilaaksiottoalueita koskeva kysely järjestettiin verkkokyselynä 18.-31.10.2021.
Oppilaaksiottoalueita koskevan asukaskyselyn tulokset

Perusopetuksen ajankohtaista -sivustolta löytyy oppilaaksiottoalueiden uudelleentarkastelu 2021 – esittelyvideo :https://www.kangasala.fi/perusopetus/kysely-perusopetuksen-koulujen-oppilaaksiottoalueita-koskevista-muutossuunnitelmista/

Kirjaston kohdennetut tyytyväisyyskyselyt
Linkki kirjaston palautekanavaan

Kirjaston hankintaehdotukset
Linkki kirjaston hankintaehdotuslomakkeeseen

Kouluterveyskysely
Terveydenhuoltolaitoksen toteuttama kyselly perusopetuksen, lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille. Kysely toteutetaan joka toinen vuosi koulutyön ohessa.

Nuorisovaltuuston kyselyt
Täällä ilmoitetaan nuorisovaltuuston kohdennetuista kyselyistä nuorille ajankohtaisista asioista. Toteutetaan koulutyön ohessa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kyselyt 
Linkki sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakaskyselyihin

Varhaiskasvatuksen palautekyselyt
Kyselyt on suunnattu varhaiskasvatuksen palveluja käyttäville huoltajille. Kyselyt toteutetaan sähköisesti, erikseen sovittuna ajankohtana, josta tiedotetaan huoltajille.

Valkeakoski-opiston palautekyselyt
Jatkuvasti avoinna oleva kysely, joka on suunnattu kaikille Valkeakoski-opiston toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi, Linkki Valkeakoski-opiston palautekyselyyn

Vapaa-aikapalveluiden tyytyväisyyskyselyt
Kyselyt nuoriso- ja liikuntapalveluiden käyttäjille oman toiminnan kehittämiseksi.