Anna palautetta ja vastaa kyselyihin

Anna palautetta ja kehitysideoita 

Voit antaa kiitoksen, kommentin tai kehitysidean kaikista kaupungin palveluista klikkaamalla joko yllä olevaa tekstilinkkiä tai viereistä kuvaa: anna palautetta. 

 

 

Teknisen keskuksen palveluiden vikailmoitukset
Vikailmoitukset

Strategiakyselyt
Kaupungin voimassa oleva strategia -Onnistumissuunnitelma -kuntastrategia 2025
Kaupunkilaisille suunnattuja kyselyjä kaupungin toiminnan kehittämiseksi.

Hyvinvointikysely
Kaupunkilaisille suunnattu kysely kokemusperäisen hyvinvointitiedon kokoamiseksi ja kehittämiskohteiden kartoittamiseksi.

Pirkanmaan Pippuri-hanke, linkki kyselyyn
lasten ja perheiden palvelujen uudistamisesta

Kyselyt oppilaille ja huoltajille (käyttäjillä tulee olla wilma-tunnukset)
Opetustoimen tai koulujen omat kyselyt, joista tiedotetaan vastaajia erikseen

Kirjaston kohdennetut tyytyväisyyskyselyt
Kirjaston palautekanava

Kirjaston hankintaehdotukset

Kouluterveyskysely
Terveydenhuoltolaitoksen toteuttama kyselly perusopetuksen, lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille. Kysely toteutetaan joka toinen vuosi koulutyön ohessa.

Nuorisovaltuuston kyselyt
Kohdennetut kyselyt nuorille ajankohtaisista asioista. Toteutetaan koulutyön ohessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaspalautekyselyt 

Varhaiskasvatuksen palautekyselyt
Kyselyt on suunnattu varhaiskasvatuksen palveluja käyttäville huoltajille. Kyselyt toteutetaan sähköisesti, erikseen sovittuna ajankohtana, josta tiedotetaan huoltajille.

Valkeakoski-opiston palautekyselyt
Jatkuva kysely, joka on suunnattu kaikille Valkeakoski-opiston toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi.

Vapaa-aikapalveluiden tyytyväisyyskyselyt
Kyselyt nuoriso- ja liikuntapalveluiden käyttäjille oman toiminnan kehittämiseksi.