Kysely perusopetuksen koulujen oppilaaksiottoalueita koskevista muutossuunnitelmista


Kangasalan kaupungin sivistyskeskus tekee verkkokyselyn, joka koskee perusopetuksen oppilaaksiottoalueiden muuttamista koskevia suunnitelmia. Tarkoituksena on kuulla kaupunkilaisten ja huoltajien näkemyksiä ja mielipiteitä ennen asiasta tehtävää päätöksentekoa.

Asiaa esitellään sivistyslautakunnalle 12.10. ja 16.11. ja päätös on tarkoitus tehdä sivistyslautakunnan joulukuun kokouksessa.

Kysely on avoinna 18.-31.10.2021.

Kysely tehdään anonyymisti. Tuloksista raportoidaan kyselyn jälkeen yleispiirteisellä tasolla kaupungin verkkosivujen ”Osallistu ja vaikuta” -osiossa. Oppilaiden kuuleminen järjestetään erillisellä kyselyllä Huutijärven, Suoraman ja Sariolan koulujen sekä Kuhmalahden koulutalon 3.-6. luokkien oppilaille viikolla 43.

Muutosesityksestä on tehty esittelyvideo. Siihen ja kaikkiin muihin taustamateriaaleihin kannattaa tutustua huolella ennen tähän kyselyyn vastaamista.

Linkki esittelyvideoon  

Yläkoulujen oppilaaksiottoalueiden muutossuunnitelmien tarkastelua

Karttaesitykset oppilaaksiottoalueista

Vaikutusten arvioinnit (alakoulu ja yläkoulu -vaihtoehdot)

Sivistyslautakunnan päätös oppilaaksiottoperiaatteista liitteineen