Aloittaminen

Yhteydenotto

 • Kun lapselle myönnetään varhaiskasvatuspaikka, yksikön johtaja on yhteydessä huoltajiin.
 • Kun huoltajat ovat hyväksyneet paikan, lapsiryhmän työntekijä on yhteydessä puhelimitse sopiakseen tutustumisesta ja aloittamisesta.

 

Tutustuminen ja aloituskeskustelu

 • Huoltajien kanssa käydään aloituskeskustelu, johon huoltajat voivat tulla ilman lasta.
 • Aloituskeskustelussa kuullaan huoltajien ajatuksia lapsesta. Huoltajat saavat tietoa varhaiskasvatuksen arjesta ja käytänteistä.
 • Huoltajat sopivat ryhmän henkilökunnan kanssa sopivasta määrästä tutustumiskäyntejä, joissa lapsi pääsee tutustumaan tulevaan ryhmäänsä ja ryhmän henkilökuntaan.

Päikky, varhaiskasvatusajat

 • Huoltajat ilmoittavat tarvitsemansa varhaiskasvatusajat Päikky-sovelluksella. Lisää tietoa Päikystä
 • Päikky-sovelluksen avulla sekä huoltajat että henkilöstö voivat seurata käytettyjä tunteja.
 • Varattujen varhaiskasvatusaikojen perusteella tilataan päiväkodin ateriat sekä suunnitellaan henkilöstön työvuorot.

 

Mitä mukaan varhaiskasvatukseen

 • Riittävästi varavaatteita
 • Sisä- ja ulkovaatteet erikseen (erityisesti lämpimällä säällä)
 • Säänmukaiset vaatteet. Varhaiskasvatuksessa yleensä ulkoillaan säällä kuin säällä.
 • Sisätossut tai -kengät
 • Omat vaipat, tutit ja unilelu
 • Pääsääntöisesti lapsen lääkitys hoidetaan kotona, mutta tarvittaessa lapselle määrätyn reseptilääkkeen voi tuoda päiväkotiin, mikäli sairaus edellyttää lääkehoitoa päivän aikana. Silloin lapselle tehdään kirjallinen lääkehoitosuunnitelma. Lisää tietoa lääkehoidon toteuttamisesta varhaiskasvatuksessa.
 • Varhaiskasvatus tarjoaa xylitolpastillit ruokailujen yhteydessä.

 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

 • Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelu käydään noin 2-3 kuukauden kuluttua aloittamisesta.
 • Suunnitelman tekee pääsääntöisesti ryhmän opettaja yhdessä huoltajien kanssa.
 • Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tehdään kirjallisena. Päiväkodeissa suunnitelma kirjataan Päikky-sovellukseen ja perhepäivähoidossa paperille.

 

Varhaiskasvatuksen aloittaminen -videosarja

Seuraavissa videoissa on tietoa varhaiskasvatuksen aloittamisesta. Videoissa on suomenkielinen tekstitys.

Miten hakea ja mitä mukaan varhaiskasvatukseen?
Ennen aloitusta
Lapsen päivä