Palveluseteli

 • Palvelusetelillä tuetaan perheitä yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen varhaiskasvatuspalvelujen maksamisessa.
 • Palveluseteliin ei ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta, se on harkinnanvarainen etuus.
 • Se myönnetään vain kangasalalaiselle lapselle, joka on varhaiskasvatusoikeuden piirissä.
 • Palveluseteliä on haettava ennen varhaiskasvatuksen aloittamista. Palveluseteli myönnetään vähintään kuukauden ajaksi.
 • Seteli on tulosidonnainen, joten perheen tulot vaikuttavat palvelusetelin arvon suuruuteen ja asiakkaalle jäävään omavastuuosuuteen.
 • Lapsesta ei voi  saada samanaikaisesti palvelusetelin kanssa yksityisen hoidon tukea, siihen liittyvää kuntalisää tai kotihoidon tukea eikä lapsi voi olla kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

 

Palvelusetelin hakeminen ja päätökset eVakassa

1. Ota yhteyttä kaupungin hyväksymään palveluntuottajaan ja sovi hoidon aloittamisesta.
2. Täytä eVakassa varhaiskasvatushakemus siihen palvelusetelipäiväkotiin, jossa lapsenne aloittaa. Linkki löytyy sivupalkista.
3. Ilmoita eVakan sähköisen asioinnin kautta suostumus korkeimpaan maksuun tai suostumus Tulorekisterin käyttöön tai toimita tulotositteet. Mikäli tulotietoja ei toimiteta aloituskuukauden aikana, peritään enimmäismäärä omavastuuosuutta.
4. Palvelusetelipäiväkodin varhaiskasvatuspaikkapäätös ja palvelusetelin arvopäätös on luettavissa eVakassa tai Suomi.fi viestit -palvelussa.

HUOM! Kotihoidontuen maksaminen päättyy päivään, josta palveluseteli on myönnetty lapselle. Mikäli saatte kotihoidontukea, ilmoittakaa Kelaan päivämäärä, josta alkaen palveluseteli on myönnetty.

 

Palvelusetelin arvo ja asiakkaan omavastuuosuus
 • Palveluseteli on lapsikohtainen. Palvelusetelin arvo voi olla enimmillään 901 €/kk 3-6-vuotiaiden lasten osalta. Alle kolmivuotiaiden ja osapäivähoidossa olevien lasten osalta palvelusetelin arvo määräytyy erillisten kertoimien mukaan.
 • Sisaralennus koskee myös palveluseteliasikkaita.
 • Palvelusetelin omavastuuosuus määräytyy Kangasalan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeistuksen mukaisesti. Lisätietoa saat  varhaiskasvatuksen asiakasmaksu-sivuilta.
 • Kangasalan kaupungin myöntämän palvelusetelin arvo on saman suuruinen kaikissa palveluseteliyksiköissä riippumatta päiväkodin sijaintikunnasta.

 

Palvelusetelin irtisanominen
 • Palveluseteli on irtisanottava, mikäli lapsen varhaiskasvatussuhde päättyy. Irtisanomisesta on sovittava ensin palveluntuottajan kanssa. Irtisanomisessa on huomioitava sopimuksessa sovittu irtisanomisaika 30 kalenteripäivää.
 • Palvelusetelin irtisanominen tehdään kirjallisesti joko palveluntuottajan nettisivuilla täyttämällä irtisanomislomake tai erillisellä Palvelusetelin irtisanomis -lomakkeella.
 • Palveluntuottaja toimittaa täytetyn lomakkeen Kangasalan varhaiskasvatukseen varhaiskasvatuksen aluejohtajalle.