Palveluseteli

 • Palvelusetelillä tuetaan perheitä yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen varhaiskasvatuspalvelujen maksamisessa.
 • Palveluseteliin ei ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta ja se on harkinnanvarainen etuus.
 • Se myönnetään vain kangasalalaiselle lapselle, joka on varhaiskasvatusoikeuden piirissä.
 • Palveluseteliä on haettava ennen varhaiskasvatuksen aloittamista.
 • Palveluseteli myönnetään vähintään kuukauden ajaksi ja se myönnetään hakukuukauden alusta.
 • Seteli on tulosidonnainen, joten perheen tulot vaikuttavat palvelusetelin suuruuteen ja omaan maksuosuuteen.
 • Lapsesta ei voi palvelusetelin kanssa samanaikaisesti saada yksityisen hoidon tukea, siihen liittyvää kuntalisää tai kotihoidon tukea.

 

Palvelusetelin hakeminen 

1. Ota yhteyttä kaupungin hyväksymään palveluntuottajaan ja sovi hoidon aloittamisesta (palveluntuottaja ilmoittaa suoraan kaupungille tiedot, keitä ovat hyväksyneet päiväkotiinsa).
2. Täytä sähköisen asiointipalvelun tai sähköisen hakemuksen kautta palvelusetelihakemus. Linkki löytyy sivupalkista.
3. Toimita tulotositteet tai suostumus korkeimpaan maksuun kaupungin varhaiskasvatustoimistoon  varhaiskasvatus.asiakasmaksut@kangasala.fi tai sähköisen asioinnin kautta. Mikäli tulotietoja ei toimiteta aloituskuukauden aikana, peritään enimmäismäärä omavastuuosuutta (kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa 288 €/kk 1.8. alkaen).
4. Palvelusetelipäätöksestä ja palvelusetelin arvosta lähetetään tieto tekstiviestillä ja se on luettavissa sähköisen asioinnin sivuilla. Palveluntuottajalle lähetetään ilmoitus palvelusetelistä

HUOM! Kotihoidontuen maksaminen päättyy päivään, josta palveluseteli on myönnetty lapselle. Mikäli saatte kotihoidontukea, ilmoittakaa Kelaan päivämäärä, josta alkaen palveluseteli on myönnetty.

 

Palvelusetelin arvo ja asiakkaan omavastuuosuus
 • Palveluseteli on lapsikohtainen.
 • Palvelusetelin arvo voi olla enimmillään 826 €/kk 3-6-vuotiaiden lasten osalta. Alle kolmivuotiaiden ja osapäivähoidossa olevien lasten osalta palvelusetelin arvo määräytyy erillisten kerrointen mukaan.
 • Kaupungin varhaiskasvatuksessa käytettävä sisaralennus koskee myös palveluseteliä.
 • Palvelusetelin omavastuuosuus määräytyy Kangasalan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeistuksen mukaisesti. Lisätietoa saat  varhaiskasvatuksen asiakasmaksu-sivuilta.
 • Kangasalan kaupungin myöntämän palvelusetelin arvo on saman suuruinen kaikissa palveluseteliyksiköissä riippumatta päiväkodin sijaintikunnasta.

 

Palvelusetelin irtisanominen
 • Mikäli lapsen varhaiskasvatussuhde päättyy tai lapsen kotikunta vaihtuu, niin palveluseteli on irtisanottava.
 • Palvelusetelin irtisanominen tehdään kirjallisesti erillisellä Palvelusetelin irtisanomis-lomakeella
 • Irtisanomisesta on sovittava palveluntuottajan kanssa.
 • Irtisanomisessa on huomioitava sopimuksessa sovittu irtisanomisaika.
 • Palveluntuottaja toimittaa täytetyn lomakkeen Kangasalan varhaiskasvatukseen varhaiskasvatus.asiakasmaksut@kangasala.fi.