Palveluseteli

Palvelusetelillä tuetaan perheitä yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen varhaiskasvatuspalvelujen maksamisessa. Palveluseteliin ei ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta ja se on harkinnanvarainen etuus. Palveluseteli myönnetään vain kangasalalaiselle lapselle samoilla kriteereillä kuin kunnallinen varhaiskasvatuspaikka. Palveluseteliä on haettava ennen varhaiskasvatuksen aloittamista. Palveluseteli myönnetään vähintään yhden kuukauden ajaksi ja se myönnetään hakukuukauden alusta. Palveluseteli voidaan myöntää lapselle, joka on varhaiskasvatusoikeuden piirissä. Seteli on tulosidonnainen, joten perheen tulot vaikuttavat palvelusetelin suuruuteen ja omaan maksuosuuteen. Samanaikaisesti palvelusetelin kanssa perhe ei voi saada lapsen hoidon järjestämiseen yksityisen hoidon tukea, siihen liittyvää kuntalisää tai kotihoidon tukea.

Yksityisen päiväkotihoidon palveluseteliä haetaan Kangasala.fi  – sivuilta sähköisellä varhaiskasvatushakemuksella

Palvelusetelin hakeminen 

1. Ota yhteyttä kaupungin hyväksymään palveluntuottajaan ja sovi hoidon aloittamisesta (palveluntuottaja ilmoittaa suoraan kaupungille tiedot, keitä ovat hyväksyneet päiväkotiinsa).
2. Täytä sähköisen asiointipalvelun tai sähköisen hakemuksen kautta palvelusetelihakemus.
3. Palvelusetelin arvon määrittämiseksi tulee toimittaa tulotositteet tai suostumus korkeimpaan maksuun kaupungin varhaiskasvatustoimistoon  varhaiskasvatus.asiakasmaksut@kangasala.fi tai sähköisen asioinnin kautta. Mikäli perhe ei toimita tulotietoja aloituskuukauden aikana, peritään enimmäismäärä omavastuuosuutta (kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa 288 €/kk 1.8.alkaen).
4. Palvelusetelipäätöksestä ja palvelusetelin arvosta lähetetään tieto tekstiviestillä ja se on luettavissa sähköisen asioinnin sivuilla. Palveluntuottajalle lähetetään ilmoitus palvelusetelistä

Kotihoidontuen maksaminen päättyy päivään, josta palveluseteli on myönnetty lapselle. Mikäli saatte kotihoidontukea, ilmoittakaa Kelaan päivämäärä, josta alkaen palveluseteli on myönnetty.

Palvelusetelin arvo ja asiakkaan omavastuuosuus

Palveluseteli on lapsikohtainen. Palvelusetelin arvo voi olla enimmillään 826 €/kk 3-6-vuotiaiden lasten osalta. Alle kolmivuotiaiden ja osapäivähoidossa olevien lasten osalta palvelusetelin arvo määräytyy erillisten kerrointen mukaan. Kaupungin varhaiskasvatuksessa käytettävä sisaralennus koskee myös palveluseteliä. Palvelusetelin omavastuuosuus määräytyy Kangasalan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeistuksen mukaisesti. Palvelusetelin omavastuuosuuden laskemisesta saat lisätietoa  varhaiskasvatuksen asiakasmaksusivuilta.

Kangasalan kaupungin myöntämä/maksama palvelusetelin arvo on saman suuruinen kaikissa palveluseteliyksiköissä riippumatta päiväkodin sijaintikunnasta.

Palvelusetelin irtisanominen

Mikäli lapsen varhaiskasvatussuhde päättyy tai lapsen kotikunta vaihtuu, niin palveluseteli on irtisanottava. Palvelusetelin irtisanominen tehdään kirjallisesti erillisellä
Palvelusetelin irtisanomis-lomakeella  sen jälkeen, kun irtisanomisesta on sovittu palveluseteliyksikön johtajan kanssa. Irtisanomisessa on huomioitava sopimuksessa sovittu irtisanomisaika. Päiväkodinjohtaja toimittaa täytetyn lomakkeen Kangasalan varhaiskasvatukseen varhaiskasvatus.asiakasmaksut@kangasala.fi.