Usein kysytyt kysymykset

 1. Miten voin ilmoittaa varhaiskasvatusajan / perhekoon muutoksesta?
  –  Varhaiskasvatusajan / perhekoon muutoksesta tulee ilmoittaa Varhaiskasvatusaika ja maksulomake. Lomakkeen voi skannata joko sähköisen asiointipalvelun kautta, palauttaa varhaiskasvatusyksikön johtajalle tai lähettää sähköpostin liitteenä osoitteeseen varhaiskasvatus.asiakasmaksut@kangasala.fi

 

 1. Otetaanko kotihoidon tuki / opintotuki / aikuiskoulutustuki / elatustuki / lapsilisät / asumistuki huomioon perheen tulona?
   – Kotihoidon tukea ei lasketa tuloksi, mutta päätös tarvitaan liitteeksi.
  – Opintotukea ei lasketa tuloksi, mutta päätös tarvitaan liitteeksi.
  – Aikuiskoulutustukea ei lasketa tuloksi, mutta päätös tarvitaan liitteeksi.
  – Elatustuki lasketaan tuloksi, päätös tarvitaan liitteeksi.
  – Lapsilisiä ei lasketa tuloksi, ei tarvita liitteitä.
  – Asumistukea ei lasketa tuloksi, ei tarvita liitteitä.

 

 1. Miten yrittäjän tulee ilmoittaa tulotiedot?
  – Yrittäjän tulee toimittaa viimeisin tuloslaskelma.

 

 1. Olen aloittanut uudessa työssä ja saan ensimmäisen palkkakuitin vasta ensi kuun puolella, miten toimin?
  – Ilmoita kirjallisesti osoitteeseen varhaiskasvatus.asiakasmaksut@kangasala.fi arvio bruttopalkastasi ja kerro samalla milloin voit toimittaa palkkakuitin.

 

 1. Laskutetaanko perhettä varattujen hoitotuntien vai toteutuneiden tuntien mukaan?
  – Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät etukäteen sovittujen / varattujen aikojen mukaan sovitun maksuportaan mukaisesti.

 

 1. Voiko laskun jakaa lähihuoltajan ja etähuoltajan kesken?
  – Laskua ei voi jakaa ja lasku lähetetään aina lähihuoltajalle. Asiakasmaksu määritetään lähihuoltajan toimittamien tulotietojen mukaan.

 

 1. Milloin varhaiskasvatus laskutetaan?
  – Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään jälkikäteen kerran kuukaudessa. Eräpäivä on pääsääntöisesti hoitokuukaudesta seuraavan kuukauden viimeinen päivä. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään. Laskun on mahdollista saada e-laskuna hyväksymällä se verkkopankissa.

 

 1. Lapsemme oli lomalla ja pois hoidosta, miksi meille tuli täysi kuukausimaksu poissaolosta huolimatta?
  – Kuukausittainen asiakasmaksu peritään myös lapsen tilapäisen poissaolon ajalta.
  – Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa hoidosta yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aikana, kyseiseltä kuukaudelta peritään puolet lapselle määritellystä kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan.
 2. Maksammeko koko kuukauden maksun, jos hoito alkaa ja loppuu kesken kuukauden?
  Ette maksa. Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu peritään kuukausimaksua alhaisempana etukäteen ilmoitetun päivämäärän perusteella. Laskutus alkaa siitä päivästä, jonka olette ilmoittaneet kaupungin verkkosivuilla varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta hoitopaikan vastaanottopäiväksi. Maksu peritään niiltä arkipäiviltä, jotka hoitosuhteen voimassaoloaikaan osuu.
  Esim. jos lapsi aloittaa ma 27.8.2018 ja lapsella on täydet tunnit eli yli 150 tuntia/kk, niin maksu peritään 5 päivältä. Vahvistettu kuukausimaksu jaetaan 20:llä, jolloin saadaan päivähinta ja saatu päivähinta kerrotaan varatuilla hoitopäivillä, jotka ovat hoitosuhteen aloittamisen tai lopettamisen jälkeen. Tämä summa on elokuun 2018 lasku.
 3. Voiko laskun eräpäivää siirtää?
  – Jos velallinen ei pysty maksamaan laskua eräpäivänä, hän voi pyytää lykkäystä ennen laskun eräpäivää. Pyyntö osoitteeseen varhaiskasvatus.asiakasmaksut@kangasala.fi, jossa tulee näkyä lapsen nimi, laskun numero ja laskun eräpäivä.