Iltapäivätoiminnan järjestäminen ja maksut

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUONNA 2019-2020, HAKUAIKA 9.-23.1.2019

Kangasalan 1. ja 2. luokkalaisten iltapäivätoimintaan ilmoittaudutaan sähköisellä lomakkeella.

Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista. Toimintaa järjestetään koulupäivinä klo 12.00-16.30. Iltapäivätoiminnan maksu on lukuvuonna 2018-2019 130 €/kk tai 100 €. Maksuihin voi tulla muutoksia. Jos lapsi osallistuu toimintaan 4-5 kertaa viikossa kello 12.00-16.30 maksu on 130 euroa. Jos lapsi osallistuu toimintaan 1-3 kertaa viikossa kello 12.00-16.30 päivässä tai joka päivä enintään 3 tuntia maksu on 100 euroa. Perheet sitoutuvat joko lyhennettyyn (3 h/pvä tai 3 pvää/vko) tai normaaliin (4,5 h/pvä) iltapäivätoimintaan. Iltapäivätoimintaan osallistumisen aikaa voi vaihtaa kaksi kertaa lukuvuodessa, elokuussa ja tammikuussa. Maksut perii iltapäivätoiminnan järjestäjä. Maksu puolittuu, jos lapsi sairauden vuoksi ei pääse osallistumaan kuin enintään 10 krt/kk. Jos sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi muusta syystä ei osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Huoltajien tulee ilmoittaa lapsen kerhoaikojen muutoksista kerho-ohjaajalle. Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. Poikkeuksellista maksua haetaan kirjallisesti siihen tarkoitetulla lomakkeella, jonka voi tulostaa kaupungin Internet-sivuilta ja siitä päättää sivistyskeskuksen hallintopäällikkö.

 

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SISÄLTÖ

Toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä, luoda perustaa hyville vapaa-ajanviettotavoille ja auttaa perheitä kasvatustehtävän toteuttamisessa. Lisäksi toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät valvomattomaan ajankäyttöön ja yksioloon. Iltapäivätoiminnassa kiinnitetään erityisesti huomiota leikkiin ja luovaan toimintaan sekä muuhun lapsen kasvua tukevaan toimintaan, kuten liikuntaan, ulkoiluun ja kädentaitoihin. Toiminnassa järjestetään myös aikaa koulutyöhön liittyvien tehtävien tekemiseen. Iltapäivätoiminnassa tarjotaan välipala.

 

JÄRJESTÄJÄT

Iltapäivätoimintaa koordinoi Kangasalan kaupungin vapaa-aikapalvelut. Toimintaa järjestävät Kangasalan kaupunki, Kangasalan seurakunta, Kangasalan seudun 4H-yhdistys sekä Suoraman koulun vanhempainyhdistys. Toiminta tapahtuu koulun tiloissa tai koulun läheisyydessä esimerkiksi seurakuntakodeilla.

KOULU
TOIMINNAN
JÄRJESTÄJÄ
MISSÄ
Haviseva Kaupunki Koululla
Huutijärvi Kaupunki Koululla
Huutijärvi Seurakunta Srk -kodilla
Kautiala

Kaupunki

Koululla
Kirkkoharju Seurakunta Srk-kodilla
Kirkkoharju

Kaupunki

Koululla
Liuksiala Kaupunki/ Seurakunta Koululla
Raikku 4H-yhdistys Koululla
Ruutana Seurakunta Srk -kodilla
Ruutana

Kaupunki

Koululla
Sariola

4H-yhdistys/

Kaupunki

Koululla
Suorama Seurakunta Srk- keskuksella
Suorama Vanhempainyhdistys Koululla
Tursola

Kaupunki

Koululla
Vatiala

Vatiala

Seurakunta

4-H- yhdistys

Srk –kodilla

Nattarin päiväkodilla

Pohja

Kaupunki

Koululla

 

RYHMÄTOIVE

Paikoissa, joissa on useampi kuin yksi iltapäivätoiminnan järjestäjä, emme voi taata pääsyä haluttuun ryhmään. Voitte haun yhteydessä esittää ryhmä- ja kaveritoiveita, joita pyritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon.  Iltapäivätoimintaryhmä perustetaan, kun siihen ilmoittautuu vähintään viisi lasta.

Emme voi taata kerhopaikkaa, jos hakemuksenne tulee hakuajan jälkeen. Paikkoja on rajoitetusti. Mikäli kerhopaikat ovat täynnä ja lapsien kesken joudutaan tekemään karsintaa, niin ensisijaisesti rajataan pois 2. luokkalaiset. 1. luokkalaiset ja erityisen tuen lapset ovat etusijalla. Kerhoon ilmoittautuneille lähetetään keväällä päätös, jossa kerrotaan kerhopaikan saamisesta, toiminnan järjestäjästä sekä iltapäivätoiminnan paikasta. Jos perhe on hyväksynyt sähköisen tiedoksiannon, niin päätös on luettavissa sähköisessä asiointipalvelussa. Muuten päätös lähetetään postissa.

 

VAKUUTUKSET

Iltapäivätoiminnassa sattuneen tapaturman hoito on lapselle maksuton. Muuten lapsen vakuutusturva tulee hoitaa perheen omilla vakuutuksilla.

 

KULJETUKSIA ILTAPÄIVÄTOIMINNASTA KOTIIN EI JÄRJESTETÄ

Kaupunki ei järjestä oppilaiden kuljetuksia iltapäivätoiminnasta kotiin.

Perusopetuslain 48 b §:n (HE 57/2003) mukaan kunnalla ei ole velvollisuutta erikseen järjestää koulukuljetusta iltapäivätoiminnasta kotiin.

 

MAKSUALENNUKSEN / -VAPAUTUKSEN HAKEMINEN

Poikkeuksellista maksua haetaan kirjallisesti siihen tarkoitetulla lomakkeella ja siitä päättää sivistyskeskuksen hallintopäällikkö.

Iltapäivätoiminnasta voi irtisanoutua ja irtisanoutumisaika on 1 kuukausi. Irtisanoutuminen tulee toimittaa kirjallisesti joko lomakkeella tai sähköpostitse iltapäivätoiminnan koordinaattorille.

Iltapäivätoiminnan maksuvapautus- ja irtisanoutumislomakkeen voi tulostaa sivun ”Liitteet” otsikon alla olevista linkeistä ja toimittaa vaadittavine liitteineen osoitteeseen Kangasalan kaupunki/ Vapaa-aikapalvelut/ Marjaana Rosenqvist-Valaja, PL 50, 36201 Kangasala.