Iltapäivätoiminnan järjestäminen ja maksut

Koululaisten iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen lukuvuosi 2022-2023

Iltapäivätoimintaan ilmoittautuminen tapahtuu alkukeväästä ja siitä tiedotetaan erikseen Kangasalan kaupungin verkkosivuilla, Wilmassa ja paikallislehdissä. Emme voi taata kerhopaikkaa, jos hakemuksenne tulee hakuajan jälkeen.

Paikkoja on rajoitetusti. Mikäli lapsien kesken joudutaan tekemään karsintaa, etusijalla ovat 1. luokkalaiset ja erityisen tuen lapset. Paikoissa, joissa on useampi kuin yksi iltapäivätoiminnan järjestäjä, emme voi taata pääsyä haluttuun ryhmään. Voitte haun yhteydessä kuitenkin esittää ryhmä- ja kaveritoiveita, joita pyritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon. Iltapäivätoimintaryhmä perustetaan, kun siihen ilmoittautuu vähintään viisi lasta.

Tiedustelut marjaana.rosenqvist@kangasala.fi tai p. 050 550 9746, Kangasalan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.

 

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUT

Iltapäivätoimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja sitä järjestetään koulun työpäivinä maanantaista perjantaihin klo 12.00-16.30. Kerho alkaa lapsen koulupäivän päätyttyä ja perheet voivat hyödyntää tarjolla olevan toiminta-ajan tarpeidensa mukaisesti. Koulujen loma-ajat eivät kuulu iltapäivätoiminnan piiriin.

Iltapäivätoiminnan maksu on 130 €/kk tai 100 €/kk. Maksuihin voi tulla muutoksia. Jos lapsi osallistuu toimintaan 4-5 kertaa viikossa yli 3 tuntia päivässä, maksu on 130 euroa. Jos lapsi osallistuu toimintaan 1-3 kertaa viikossa yli 3 tuntia päivässä tai joka päivä enintään 3 tuntia, maksu on 100 euroa. Iltapäivätoimintaan osallistumisen aikaa (joka vaikuttaa maksuihin) voi vaihtaa vain kaksi kertaa lukuvuodessa, elokuussa ja tammikuussa. Maksut perii iltapäivätoiminnan järjestäjä. Maksu puolittuu, jos lapsi sairauden vuoksi ei pääse osallistumaan toimintaan kuin enintään 10 krt/kk. Jos sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kuukauden, maksua ei peritä ollenkaan. Jos lapsi muusta syystä ei osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Huoltajien tulee ilmoittaa lapsen kerhoaikojen muutoksista kerho-ohjaajalle. Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. Poikkeuksellista maksua haetaan kirjallisesti siihen tarkoitetulla lomakkeella, jonka voi tulostaa tältä sivuilta ja siitä päättää sivistyskeskuksen hallintopäällikkö.

 

ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SISÄLTÖ

Toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä, luoda perustaa hyville vapaa-ajanviettotavoille ja auttaa perheitä kasvatustehtävän toteuttamisessa. Lisäksi toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät valvomattomaan ajankäyttöön ja yksioloon. Iltapäivätoiminnassa kiinnitetään erityisesti huomiota leikkiin ja luovaan toimintaan sekä muuhun lapsen kasvua tukevaan toimintaan, kuten liikuntaan, ulkoiluun ja kädentaitoihin. Toiminnassa järjestetään myös aikaa koulutyöhön liittyvien tehtävien tekemiseen. Iltapäivätoiminnassa tarjotaan välipala.

 

JÄRJESTÄJÄT

Iltapäivätoimintaa koordinoi Kangasalan kaupungin vapaa-aikapalvelut. Toimintaa järjestävät Kangasalan kaupunki sekä Kangasalan seudun 4H-yhdistys. Toiminta tapahtuu koulun tiloissa tai koulun läheisyydessä.

KOULU
TOIMINNAN
JÄRJESTÄJÄ
MISSÄ
Haviseva Kaupunki Koululla
Huutijärvi Kaupunki

 

Koululla

 

Kuhmalahti Kaupunki Koululla
Kirkkoharju Kaupunki Koululla
Liuksiala Kaupunki Koululla
Raikku Kaupunki Koululla
 

Ruutana

 

Kaupunki

 

Koululla

Sariola

Kaupunki

Koululla
Suorama

 

Kaupunki

 

Koululla

 

Tursola

Kaupunki

Koululla
Vatiala

Vatiala

Kaupunki

4H-yhdistys

Koululla

Vanha Vatialan seurakuntakeskus

 

RYHMÄTOIVE

Paikoissa, joissa on useampi kuin yksi iltapäivätoiminnan järjestäjä, emme voi taata pääsyä haluttuun ryhmään. Voitte haun yhteydessä esittää ryhmä- ja kaveritoiveita, joita pyritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon.  Iltapäivätoimintaryhmä perustetaan, kun siihen ilmoittautuu vähintään viisi lasta.

Emme voi taata kerhopaikkaa, jos hakemuksenne tulee hakuajan jälkeen. Paikkoja on rajoitetusti. Mikäli kerhopaikat ovat täynnä ja lapsien kesken joudutaan tekemään karsintaa, niin ensisijaisesti rajataan pois 2. luokkalaiset. 1. luokkalaiset ja erityisen tuen lapset ovat etusijalla. Kerhoon ilmoittautuneille lähetetään keväällä päätös, jossa kerrotaan kerhopaikan saamisesta, toiminnan järjestäjästä sekä iltapäivätoiminnan paikasta. Jos perhe on hyväksynyt sähköisen tiedoksiannon, niin päätös on luettavissa sähköisessä asiointipalvelussa. Muuten päätös lähetetään postissa.

 

VAKUUTUKSET

Iltapäivätoiminnassa sattuneen tapaturman hoito on lapselle maksuton. Muuten lapsen vakuutusturva tulee hoitaa perheen omilla vakuutuksilla.

 

KULJETUKSIA ILTAPÄIVÄTOIMINNASTA KOTIIN EI JÄRJESTETÄ

Kaupunki ei järjestä oppilaiden kuljetuksia iltapäivätoiminnasta kotiin.

Perusopetuslain 48 b §:n (HE 57/2003) mukaan kunnalla ei ole velvollisuutta erikseen järjestää koulukuljetusta iltapäivätoiminnasta kotiin.

 

MAKSUALENNUKSEN / -VAPAUTUKSEN HAKEMINEN

Poikkeuksellista maksua haetaan kirjallisesti siihen tarkoitetulla lomakkeella ja siitä päättää sivistyskeskuksen hallintopäällikkö.

Iltapäivätoiminnan maksuvapautuslomakkeen voi tulostaa sivun ”Liitteet” otsikon alla olevista linkeistä ja toimittaa vaadittavine liitteineen osoitteeseen: Kangasalan kaupunki / Vapaa-aikapalvelut / Iltapäivätoiminta, PL 50, 36201 Kangasala.

 

KERHOPAIKAN IRTISANOMINEN

Iltapäivätoiminnasta voi irtisanoutua ja irtisanoutumisaika on 1 kuukausi. Jos irtisanominen tapahtuu esimerkiksi tammikuun puolivälissä, veloitetaan asiakkaalta vielä koko helmikuun maksu tällä sivulla mainittujen maksuperiaatteiden mukaisesti. Irtisanoutuminen tulee toimittaa kirjallisesti joko lomakkeella tai sähköpostitse iltapäivätoiminnan koordinaattorille.

Iltapäivätoiminnan irtisanoutumislomakkeen voi tulostaa sivun ”Liitteet” otsikon alla olevista linkeistä ja toimittaa osoitteeseen: Kangasalan kaupunki / Vapaa-aikapalvelut / Iltapäivätoiminta, PL 50, 36201 Kangasala.