Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja maksut

Kangasalan kaupunki järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa 1. ja 2. -luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille. Iltapäivätoimintaa järjestävät myös KU- 68 ja YMCA.

Lukuvuonna 2023-2024 Kangasalan kaupunki aloittaa aamupäivätoiminnan järjestämisen kaupungin omissa ryhmissä.

Toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä, luoda perustaa hyville vapaa-ajanviettotavoille ja auttaa perheitä kasvatustehtävän toteuttamisessa. Lisäksi toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskitekijöitä, jotka liittyvät valvomattomaan ajankäyttöön ja yksinoloon. Erityistä huomiota kiinnitetään leikkiin ja muuhun lapsen kasvua tukevaan toimintaan, kuten liikuntaan, ulkoiluun ja kädentaitoihin, aikaa on myös läksyjen tekemiseen.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan lukuvuosikohtainen toimintasuunnitelma löytyy tämän sivun liitteet- osiosta.

 

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUOSI 2023-2024

Ilmoittautuminen toimintaan lukuvuodelle 2023-2024 tehdään 10.2.-24.2.2023 välisenä aikana sähköisesti Kangasalan kaupungin verkkosivuilla. Sähköinen hakemus löytyy tämän sivun Linkit-otsikoinnin alta.

 

Ilmoittautumisvaihtoehdot:

– vain ap- toiminta

– vain ip- toiminta, lyhennetty palveluntarve

– vain ip- toiminta, kokoaikainen palveluntarve

– sekä ap- että ip- toiminta, lyhennetty palveluntarve

– sekä ap- että ip- toiminta, kokoaikainen palveluntarve

 

Paikkoja on rajoitetusti. Etusijalla ovat 1. -luokkalaiset ja erityisen tuen oppilaat. Tarvittaessa suoritetaan arvonta. Yksiköissä, joissa on useampi kuin yksi iltapäivätoiminnan järjestäjä, ei voida taata pääsyä haluttuun ryhmään. Ilmoittautumisen yhteydessä voi esittää ryhmä- ja kaveritoiveita. Toiminnan järjestäjä ei voi taata kerhopaikkaa, jos hakemus tulee hakuajan jälkeen. Toimintaryhmä perustetaan, kun siihen ilmoittautuu vähintään viisi lasta.

Kerhoon ilmoittautuneille lähetetään keväällä päätös kerhopaikan saamisesta ja toiminnan järjestäjästä. Jos huoltaja on hyväksynyt sähköisen tiedoksiannon, päätös on luettavissa sähköisessä asiointipalvelussa. Muussa tapauksessa päätös lähetetään postitse.

Toiminta alkaa 9.8.2023. Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja sitä järjestetään koulun työpäivinä maanantaista perjantaihin aamuisin alkaen klo 7 ja iltapäivisin klo 12.00-16.30. Koulujen loma-ajat eivät kuulu toiminnan piiriin.

 

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN MAKSUT

Sivistyslautakunta on päättänyt, että aamupäivätoimintamaksu lukuvuonna 2023-2024 on 50 €/kk. Toimintamaksu sisältää ohjatun toiminnan ja aamupalan.

Iltapäivätoiminnan maksu on palvelutarpeen mukaan joko 130 €/kk (4,5 h/pvä) tai 100 €/kk (3 h/pvä tai 12 päivää/kk). Toimintamaksu sisältää ohjatun toiminnan ja välipalan. Iltapäivätoimintamaksuihin voi tulla muutoksia.

Toimintaan osallistumisen aikaa (palveluntarvetta)  voi vaihtaa yhden kerran syyslukukaudella ja yhden kerran kevätlukukaudella.

Maksu puolittuu, jos lapsi sairauden vuoksi ei pääse osallistumaan toimintaan kuin enintään 10 krt/kk. Jos sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kuukauden, maksua ei peritä ollenkaan. Jos lapsi muusta syystä ei osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Huoltajien tulee ilmoittaa lapsen kerhoaikojen muutoksista kerho-ohjaajalle.

Maksut perii aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjä.

KU-68 ja YMCA Tampere osalta laskutuksesta tulee olla yhteydessä suoraan toiminnan järjestäjään.

 

MAKSUALENNUKSEN / -VAPAUTUKSEN HAKEMINEN

Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. Poikkeuksellista maksua haetaan kirjallisesti siihen tarkoitetulla lomakkeella ja siitä päättää iltapäivätoiminnan koordinaattori.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuvapautuslomakkeen voi tulostaa sivun ”Liitteet” otsikon alla olevista linkeistä ja toimittaa vaadittavine liitteineen osoitteeseen: Kangasalan kaupunki / opetuspalvelut / aamu- ja iltapäivätoiminta, PL 50, 36201 Kangasala.

 

TOIMINTAPAIKAN IRTISANOMINEN

Aamu- ja iltapäivätoiminnasta voi irtisanoutua. Irtisanoutumiset tulee tehdä edellisen kuukauden 10. päivään mennessä. Irtisanoutuminen tehdään kirjallisesti siihen varatulla lomakkeella tai sähköpostitse iltapäivätoiminnan koordinaattorille.

Irtisanoutumislomakkeen voi tulostaa sivun ”Liitteet” otsikon alla olevista linkeistä ja toimittaa osoitteeseen: Kangasalan kaupunki / opetuspalvelut / aamu- ja iltapäivätoiminta, PL 50, 36201 Kangasala.

 

VAKUUTUKSET

Aamu- ja iltapäivätoiminta kuuluu kaupungin vakuutuksen piiriin.

 

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KULJETUKSET

Kaupunki ei järjestä oppilaiden kuljetuksia aamupäivätoimintaan tai iltapäivätoiminnasta kotiin.

 

ESITTELY MUISTA KUIN KAUPUNGIN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN JÄRJESTÄJISTÄ KANGASALLA

 

KU-68 Liikuntapainotteinen iltapäiväkerho Suoraman koululla

Kerhossa on mahdollisuus harrastaa eri liikunta- ja urheilulajeja vuodenaikojen mukaan. Ohjelmassa on monipuolisesti, lasten toiveita kuunnellen, erilaisia liikunnanohjaajien ohjaamia lajikokeiluja, mm. pallopelejä, yleisurheilua, akrobatiaa, parkouria, luistelua ym. Jokaisena kerhopäivänä pyrimme tarjoamaan mahdollisuuden liikkua vähintään 1-1,5h sisällä tai ulkona. Ohjattujen liikuntatuokioiden lisäksi tarjoamme mahdollisuuden valvottuun omatoimiseen liikuntaan.

Liikunnan lisäksi kerhossa on mahdollisuus tehdä läksyjä, askarrella sekä viettää vapaa-aikaa erilaisten pelien ja leikkien parissa niin sisällä kuin ulkona. Kerhoon osallistumiseen ei vaadita mitään erityistä liikunta-/harrastustaustaa.

YMCA Tampereen iltapäivätoiminta Vatialan koululla

YMCA Tampere painottaa iltapäiväkerhossa monipuolisen toiminnan järjestämiseen. Toiminnassamme on tärkeää aito yhdessäolo lasten kanssa sekä mielekkään ja turvallisen ympäristön luominen.

Iltapäivätoiminnan arkeen kuuluu mm. ulkoilua, ohjattua toimintaa, vapaata leikkiä, askartelua, liikuntaleikkejä ja mahdollisuus läksyjentekoon.

Kerhotoimintaa järjestetään koulujen työ- ja loma-aikojen mukaisesti.

Jokaisessa toimipisteessä on vastaava ohjaaja ja hänen työparinaan tuntiohjaajia. Toimintaa koordinoi iltapäivätoiminnan päällikkö.