Viralliset vaikutuskanavat

Valtuusto 
Kaupunginhallitus
Lautakunnat

Esityslistat ja pöytäkirjat
Viralliset ilmoitukset
Hilma-julkiset hankinnat

Kuntalaisaloite 
Kunnan asukkaalla sekä kunnassa toimivalla säätiöllä tai yhteisöllä on kuntalain 23 §:n mukaan oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Kuntalainen voi tehdä aloitteen Kangasalan kaupunkia koskevissa asioissa 1)sähköisellä lomakkeella (linkki yllä 2) tai www.kuntalaisaloite.fi -sivuston kautta, 3)sähköpostitse kirjaamo@kangasala.fi, postitse osoite: Kangasalan kaupunki, PL 50, 36201 Kangasala tai 4) jättämällä aloitteen kaupunginvirastolle osoitteella Kaupunginvirasto 1, Kunnantie 1

Nuorisovaltuusto

Nähtävillä ja vireillä olevat asemakaavat
Nähtävillä ja vireillä olevat yleiskaavat

Nähtävillä olevat suunnitelmat (tiet, puistot, kadut)

Kangasalan kaupungin julkiset hankinnat

Sähköinen oikaisuvaatimuslomake pysäköinnistä 

Vaalit

Vanhusneuvosto
Vammaisneuvosto

Wilma
Vallakas_kuntalaisen vaikuttamisopas (pdf) 
Kuntaliiton opas osallistumiseen ja vaikuttamiseen