Nähtävillä ja vireillä olevia asemakaavoja

Pdf -muodossa olevat aineistot vaativat Acrobat Reader -ohjelman.
Jos sinulla ei ole Acrobat Readeria, voit ladata sen täältä.

Kaavat ovat nähtävillä Kangasalan kaupungin teknisessä keskuksessa, Urheilutie 13.

Lisäksi vireillä on useampia sisällöltään pienempiä kaavahankkeita. Näistä saa tietoa kaavoituksesta.

Sähköpostilla kaavoista voi jättää mielipiteitä ja muistutuksia osoitteella kaavoitus(at)kangasala.fi
kaavoitus@kangasala.fi.

 

Kangasalan Kaupungin rakennusjärjestyksen päivittäminen
Rakennusjärjestyksen päivityksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 18.1.–16.2.2021
osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksessä esitetään rakentamista koskevia määräyksiä, jotka voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Kangasalla on voimassa vuonna 2018 hyväksytty rakennusjärjestys, joka korvataan nyt laadittavalla uudella rakennusjärjestyksellä. Päivitystyössä tarkastellaan ja päivitetään rakentamiseen liittyviä teemoja asiakokonaisuuksittain ja muotoillaan raportti seudullisesti yhtenäiselle asiakirjapohjalle.

 

Satulankaari-Lahdentie asemakaava, 862
Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Vatialan ja Lamminrahkan kaupunginosissa (Satulankaari-Lahdentie), on nähtävillä 18.1.–16.2.2021
862 kaavaselostusluonnos
862 kaavaluonnos
862 havainnekuvaluonnos

Tavoitteena on osoittaa alueelle pientaloasutusta, Lahdentien varteen työpaikkarakentamista ja alueen keskiöön virkistysaluetta.

Satulankaari-Lahdentien asemakaava Vatialan ja Lamminrahkan kaupunginosissa on tullut vireille. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 10.–22.12.2020 ja 4.–20.1.2021
862 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Valoputkentien asemakaavan muutos, 864
Asemakavan muutosehdotus korttelissa 1354 osa (Valoputkentie),
on nähtävillä 18.1.-16.2.2021.
864 kaavaselostusehdotus
864 kaavaehdotus
864 havainnekuvaehdotus
864 havainnekuvaehdotus ilma

Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto korttelissa 1354 osa (Valoputkentie), oli nähtävillä 11.9.-12.10.2020.
864 kaavaselostusluonnos
864 kaavaluonnos
864 havainnekuvaluonnos
864 havainnekuvaluonnos ilma

Kaavalla on tarkoitus muuttaa työpaikkatontti Vatialan osayleiskaavan mukaisesti tehokkaaseen asumiskäyttöön.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Riunrannan asemakaavan muutos, 872
Asemakaavan muutosehdotus Riun korttelissa 4009 (Riunranta),
on nähtävillä 18.1.-16.2.2021.
872 kaavaselostusehdotus
872 kaavaehdotus
872 havainnekuvaehdotus
872 havainnekuvaehdotus ilma

Riunrannan asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Riun korttelissa 4009,
oli nähtävillä 4.11.–3.12.2020
872 kaavaselostusluonnos
872 kaavaluonnos
872 havainnekuvaluonnos
872 havainnekuvaluonnos ilma

Tavoitteena on tontin jakaminen ja kaavan muuttaminen vastaamaan alueen markkinakysyntää sekä Kangasalan pientalokysyntää.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Seurakunnantien asemakaavan muutos, 874
Asemakaavamuutos Ruutanan korttelissa 7114 (Seurakunnantie) on tullut vireille. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
on nähtävillä 18.1.–16.2.2021
874 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tavoitteena on tutkia alueella täydentävän asuinrakentamisen mahdollisuutta. Tavoitteena on lisäksi huomioida toteutunut tieverkko sekä lähialueen ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet. Kaavan laatimisen aikana selvitetään tarpeita ja mahdollisuuksia seurakuntakodin rakennuksen säilyttämiseksi tai purkamiseksi.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Lahdenpohjan ja Kanervan ranta-asemakaava, 69
Ranta-asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 10.–22.12.2020 ja 4.–20.1.2021
69 Kaavaselostusluonnos
69 kaavaselostuksen liitteet
69 kaavaluonnos

Ranta-asemakaavan tavoitteena on siirtää rantayleiskaavan mukainen rakennuspaikka Kaukalosaaresta Karpinlahteen, poistaa Kaukalosaaressa oleva rakennuspaikka osoittamalla alue maa- ja metsätalousalueeksi, osoittaa uusi rakennuspaikka kiinteistön Lahdenpohja 211-455-58-0 alueelle sekä huomioida toteutunut maatilan rantasauna, jota ei ole osoitettu rantayleiskaavassa.

Lisätietoja ranta-asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Lomarinteen ja Vainio-Mattilan ranta-asemakaava, 70
Ranta-asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 10.–22.12.2020 ja 4.–20.1.2021
70 kaavaselostusluonnos
70 kaavaselostuksen liitteet
70 kaavaluonnos

Ranta-asemakaavan tavoitteena on siirtää rantayleiskaavan mukainen rakennuspaikka Vesijärven pohjoisosasta Haikansaaresta Längelmäveden itärannalle Heponiemeen, poistaa Haikansaaressa oleva rakentamaton rakennuspaikka osoittamalla alue maa- ja metsätalousalueeksi sekä osoittaa uusi rakennuspaikka kiinteistön Lomarinne 211-437-1-94 alueelle.

Lisätietoja ranta-asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Korisevan ja Isovainion ranta-asemakaava, 71
Ranta-asemakaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 10.–22.12.2020 ja 4.–20.1.2021
71 kaavaselostusluonnos
71 kaavaselostuksen liittet
71 kaavaluonnos

Tavoitteena on siirtää alueella voimassa olevan rantaosayleiskaavan mukainen loma-asunnon rakennuspaikka saunan paikalle ja saunan rakennuspaikka metsäsaarekkeeseen toteutuneen rakennuspaikan pohjoispuolelle sekä osoittaa toteutunut lomarakennuspaikka toteutuneen kiinteistöjaon mukaisesti. Muu osa kaava-alueesta on tavoitteena osoittaa maa- ja metsätalousalueeksi.

Lisätietoja ranta-asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Vatialantien asemakaavan muutos, 867
Vatialantien asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Aseman korttelissa 5043,
oli nähtävillä 14.10.–12.11.2020
867 kaavaselostusluonnos
867 kaavaluonnos
867 havainnekuvaluonnos
867 havainnekuvaluonnos ilma

Kaavamuutoksella muutetaan julkisten lähipalvelua ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten tontti kahdeksi teollisuustontiksi. Kaavassa huomioidaan sähkölinjat.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Laatoittajantien asemakaavan muutos, 870
Laatoittajantien asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Aseman korttelissa 5039, oli nähtävillä  14.10.–12.11.2020
870 kaavaselostusluonnos
870 kaavaluonnos
870 havainnekuvaluonnos
870 havainnekuvaluonnos ilma

Kaavamuutoksella muutetaan pieni teollisuusalueen keskellä oleva virkistysalue teollisuustontiksi. Viheralueella ei ole tiedossa merkitystä viherverkon kokonaisuuden kannalta.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Raudoittajantien asemakaavan muutos, 871
Raudoittajantien asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Aseman korttelissa 5042, oli nähtävillä  14.10.–12.11.2020
871 kaavaselostusluonnos
871 kaavaluonnos
871 havainnekuvaluonnos
871 havainnekuvaluonnos ilma

Kaavamuutoksella muutetaan rakentamatonta puisto- ja viheraluetta kahdeksi teollisuustontiksi. Viheralueella ei ole tiedossa merkitystä viherverkon kokonaisuuden kannalta.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Laurilan ranta-asemakaava, 68
Laurilan ranta-asemakaavan muutosehdotus on nähtävillä 10.9.-9.10.2020
68 kaavaselostusehdotus
68 kaavaselostusehdotuksen liitteet
68 rantakaavaehdotus

Rantaosayleiskaavan muutos Längelmäveden Mäntysaaressa ja Kesomalahdella, oli nähtävillä 16.3.–14.4.2020
68 kaavaselostusluonnos
68 kaavaselostusluonnoksen liitteet
68 rantakaavaluonnos

Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää rantaosayleiskaavan kaksi rakennuspaikkaa Mäntysaaresta kiinteistöltä 211-450-2-95 Kesomalahden rantaan kiinteistölle 211-450-2-130.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Asemakaavan muutos Huutijärvellä, 816
Asemakaavan muutosehdotus Huutijärven kortteleissa 3119 ja 3120 osa sekä niihin liittyvillä katu- ja virkistysalueilla (Huutijärven entinen ammattikoulu),
on nähtävillä 13.8.-11.9.2020.
816 kaavaselostusehdotus
816 kaavaehdotus
816 havainnekuvaehdotus

Huutijärven entisen ammattikoulun alueen asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto oli nähtävillä 1.–30.4.2020
816 kaavaselostusluonnos
816 kaavaluonnos

Kaavalla on tarkoitus sallia asumista alueelle ja maakuntakaavan mukaisesti laajentaa Kangasalan täydentyvää taajamaa etelään.

Kaavoitus kerää valmisteluvaiheen nähtävilläolon ajan ajatuksia koskien sekä yleisesti Huutijärveä että erityisesti kaavamuutosaluetta.
Kysely löytyy Internetistä osoitteesta https://app.maptionnaire.com/fi/8340/.
Tämän kevyemmän palautekanavan lisäksi on mahdollista jättää luonnosaineistosta kaavoitukselle perinteiseen tapaan kirjallista palautetta.

Asemakaavan muutos Huutijärven ammattikoulun alueella (Sahalahdentie). Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 4.–18.3.2020.
816 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi


Asemakaavan muutos Ilkossa
, 731
Asemakaavan muutosehdotus Liutun korttelissa 980 osa (Hankikuja),
on nähtävillä 13.8.-11.9.2020.
731 kaavaselostusehdotus
731 kaavaehdotus
731 havainnekuvaehdotus
731 havainnekuvaehdotus ilma

Ilkon alueen asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Liutun korttelissa 980 osa (Hankikuja), oli nähtävillä 20.01.–18.02.2020.
731 kaavaselostusluonnos
731 kaavaluonnos
731 havainnekuvaluonnos
731 havainnekuvaluonnos ilma

Kaavalla teollisuusrakennusten korttelialue kasvaa ja pientaloille varattu alue pienenee.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Asemakaavan muutos Pikkolassa, 863
Vireille on tullut asemakaavan muutos Pikkolassa koulukampuksen vieressä.
Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä
15.6.–3.7.2020 ja 27.7.–13.8.2020
863 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavamuutoksella tavoitellaan monipuolista asuinrakennuskantaa ja mahdollistetaan myös pienissä määrin lähipalveluita.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Pitkäjärven alueen asemakaava, 850
Asemakaavaehdotus Liutun kortteleissa 955 ja 956 sekä niihin liittyvillä katu- ja virkistysalueilla (Pitkäjärvi), oli nähtävillä 18.5.–16.6.2020.
850 kaavaselostusehdotus
850 kaavaehdotus
850 havainnekuvaehdotus
850 havainnekuvaehdotus ilma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Toimenpiderajoitus Saarenmaan alueella
Toimenpiderajoitus koskee osaa vireillä olevan Saarenmaan osayleiskaavan alueesta.
Toimenpiderajoitus oli nähtävillä 7.5.-15.6.2020.
toimenpiderajoituskartta

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Kaarina Maununtyttären tie ja Kangasalantie
Kaarina Maununtyttären tien (kaava 859) ja Kangasalantien (kaava 860) osien muuttaminen hallinnollisesti valtion tiestä Kangasalan kaupungin katualueeksi.  Kaavamuutokset ovat luonteeltaan teknisiä eikä niillä ole merkittävää vaikutusta esimerkiksi liittymien sijaintiin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat olivat nähtävillä 6.4.-5.5.2020.
859 osallistumis- ja arviointisuunnitelma
860 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Kunnantien asemakaavan muutos, 843
Kunnantien asemakaavan muutos on tullut vireille.
Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 29.5.–28.6.2019.
843 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tavoitteena on asemakaavaa muuttamalla mahdollistaa korttelin kehittäminen. Kaavoituksen aikana tutkitaan erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Vatialantien jatkeen asemakaava, 842
Vatialantien jatkeen asemakaava on tullut vireille.
Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 29.5.–28.6.2019.
842 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Vatialantien jatkeen liikkumisyhteyden eteläosan rakentaminen sekä siihen liittyvä maankäyttö. Alueelle on tarkoitus osoittaa asumista Asemantien tuntumaan ja teollisuuspainotteisia työpaikkatontteja Vatialantien jatkeen varteen.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Vaivaissaaren ranta-asemakaava, 67
Rantaosayleiskaavan muutos Vesijärven Vaivaissaaressa, oli nähtävillä
11.2.-12.3.2019.
67 kaavaselostus
67 kaavaluonnos
67 kaavaselostuksen liite

Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää Särkijärven rannalla oleva rakentamaton lomarakennuspaikka kiinteistön 211-459-5-130 alueelta Vaivaissaareen kiinteistön 211-459-5-178 alueelle. Poistettava lomarakennuspaikka merkitään maa- ja metsä-talousvaltaiseksi alueeksi.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi


Ellintien alueen asemakaava, 820
Asemakaavan muutosehdotus Kuohunlahden korttelissa 345 osa sekä siihen liittyvillä
katu- ja liikennealueilla (Ellintie), oli nähtävillä 11.2.-12.3.2019.
820 kaavaselostus
820 kaavaehdotus
820 havainnekuvaehdotus

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Ruutanan keskustan asemakaava, 822
Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Ruutanan kortteleissa 7003 osa, 7007, 7028 osa, 7101 osa, 7202, 7203 osa, 7204 osa sekä niihin liittyvillä katu- ja liikennealueilla (Ruutanan keskusta)
oli nähtävillä 21.1.-19.2.2019.
822 kaavaselostus
822 kaavaluonnos
822 havainnekuvaluonnos

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Ruutanan keskeisen solmukohdan kehittäminen palveluita ja joukkoliikennettä hyödyntämällä tehokkaan asuntorakentamisen ja palveluiden sijoittamiseksi Ruutanan keskustaan.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi


Pälvitien asemakaava, 821
Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Liutun  kortteleissa 972 osa, 975 osa ja 977 osa sekä niihin liittyvillä katualueilla (Pälvitie)
oli nähtävillä 21.1.-19.2.2019.
821 kaavaselostus
821 kaavaluonnos
821 havainnekuvaluonnos
821 havainnekuvaluonnos ilma

Kaavalla poistetaan aiemmin suunniteltu Kinostien valoliittymä ja varataan tila Auertien ja Tuulentien kiertoliittymälle. Samalla tiivistetään Kangasalantien varren rakentamista.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi


TERVETULOA KESKUSTELEMAAN VESANIEMEN UIMARANNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA

Vesaniemen alueelle laaditaan kehittämissuunnitelmaa, jonka tavoitteena on parantaa Vesaniemen saavutettavuutta, lisätä alueen ympärivuotisia toimintoja ja selkiyttää sen näkymiä ja jäsentelyä. Alueella voivat toimia edelleen entiset ja uudet seurat ja yhdistykset, ravintoloitsijat, matkailu- ja hyvinvointialan yritykset ja välineiden vuokraajat, joiden kommentteja erityisesti kaivataan.
Vuorovaikutustilaisuus pidettiin tiistaina 27.11.2018 klo 17-19 Kangasala-talon valtuustosalissa.


Kortekummun pohjoisosan asemakaava, 811.
Kortekummun asemakaavan laajennuksen valmisteluaineisto oli nähtävillä
10.9.-9.10.2018,
811 kaavaselostus
811 kaavaluonnos
811 luontoselvitys

Tavoitteena on laajentaa Kortekummun pientaloaluetta pohjoiseen Tursolan osayleiskaavan mukaisesti.
Keskustelutilaisuus oli keskiviikkona 12.9.2018
klo 17-19 Tursolan koululla, Asemantie 142.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Aholaidan ja Palosaaren ranta-asemakaava, 65.
Aholaidan ranta-asemakaavaehdotus sekä Köyrän ja Palon ranta-asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 24.4.-23.5.2017.
65 kaavaselostus 15.2.2017, 65 liite 1, 65 liite 2, 65 liite 3, 65 liite 4, 65 liite 5, 65 liite 6, 65 liite 8 ja 65 liite 9.
65 kaavaehdotus
9.10.2017 VAL § 122. Päätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

65 hyväksyttävä kaava
65 kaavaselostus 25.8.2017

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
p. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi


Hakkarin asemakaava, 761.

Asemakaava ja asemakaavan muutos laaditaan Asemantien pohjoispuolelle, Kortekankaan ja Vaarinmaan asemakaavojen rajaamalle alueelle.
Hakkarin asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 7.11.-7.12.2016.
761 kaavaselostus
761 kaavarunkoluonnos Ansarintie
761 kaavarunkoluonnos Heittomäentie
Havainnekuvaluonnokset:
761 Ansaritie etelästä, 761 Heittomäentie etelästä
761 Ansaritie idästä, 761 Heittomäentie idästä
761 Heittomäentien näkymä aukiolle

761 luontoselvitys

Kunnan kaavoitus järjesti alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille keskustelutilaisuuden torstaina 10.11.2016 klo 17.30 Tursolan koulun ruokalassa, os. Asemantie 142.

761 osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Tursolan osayleiskaavan selvitykset:
761 hulevesiselvitys
761 liikenneselvitys
761 luonto ja virkistysselvitys
761 rakennusinventointi

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Herttualan alueen asemakaava, 713.
Herttualan alueen asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 20.10.-18.11.2014.
713 kaavaselostus
713 kaavaluonnos VE A
713 kaavaluonnos VE B

Asemakaavan valmisteluaineisto esiteltiin yleisötilaisuudessa keskiviikkona 22.10.2014 entisessä Herttualan päiväkodissa, os. Herttualantie 140.

713 Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2013
713 Arkeologinen selvitys Herttuala 2013
713 Herttualan alustavan osayleiskaavaluonnoksen luontovaikutukset 2006
713 Vt12 Kangasalan Kirkkojärvi 2005
713 LOYK raportti luontoselvitykset 1997

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Kuohunlahden asemakaavan muutos, 711.
Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Kuohunlahden kortteleissa
3000 ja 3015 sekä niihin liittyvällä katualueella (terveyskeskus),
oli nähtävillä 28.1.-26.2.2013.
711 kaavaselostus
711 kaavaluonnos
711 havainnekuvaluonnos
711 havainnekuvaluonnos ilma

Keskusterveysaseman laajentaminen noin kaksinkertaiseksi nykyisestä.
Terveyskeskuksen ja Alatien välille on myös tavoitteena rakentaa kerros-
ja rivitalokortteli.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
p. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Kivihuhdin asemakaava, nro 663
Kivihuhdin asemakaavan valmisteluaineisto Suinulan kortteleissa 8050-8055 sekä niihin liittyvillä liikenne-, rautatie-, maa- ja metsätalous- sekä katualueilla.

663 kaavaselostus
663 kaavaluonnos A ja B
663 havainnekuvaluonnos A ja B

Asemakaavan valmisteluaineisto esiteltiin yleisötilaisuudessa tiistaina 20.11.2012.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
p. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Kuhmalahden Pento-ojan asemakaava, nro 697.
Kuhmalahden kirkonkylän Pento-ojan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto.
697 kaavaselostus
697 kaavaluonnos
697 kaavaluonnos määräykset

Asemakaavan valmisteluaineistoa esiteltiin yleisötilaisuudessa 4.10.2012.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
p. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Asemakaavan muutos Lentolan liikealue, kaava 591.
Lentolan liikealueen asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto
Mäkirinteentien alueella Liutun ja Nattarin kortteleissa 972 osa,
977, 978 osa, 800 osa, 801-803, 806 ja 807 sekä niihin liittyvillä virkistys-,
katu- ja erityisalueilla oli nähtävillä 16.1.-14.2.2012.
Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on alueen liiketoiminnan kehittä-
minen ja liikennejärjestelyjen selkeyttäminen.
591 kaavaselostus
591 kaavaluonnos
591 havainnekuvaluonnos

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
p. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Halimajärven luoteisen alueen asemakaava, kaava nro 631.
Asemakaava laaditaan Halimajärven luoteispuolelle uimarannasta Halimajärventien molemmille puolille tien koillispäähän.
631 kaavaselostus
631 kaavaluonnos
631 havainnekuvaluonnos

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
p. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi