Nähtävillä ja vireillä olevia asemakaavoja

Pdf -muodossa olevat aineistot vaativat Acrobat Reader -ohjelman.
Jos sinulla ei ole Acrobat Readeria, voit ladata sen täältä.

Kaavat ovat nähtävillä Kangasalan kaupungin teknisessä keskuksessa, Urheilutie 13.

Lisäksi vireillä on useampia sisällöltään pienempiä kaavahankkeita. Näistä saa tietoa kaavoituksesta.

Sähköpostilla kaavoista voi jättää mielipiteitä ja muistutuksia osoitteella kaavoitus(at)kangasala.fi
kaavoitus@kangasala.fi.

 

Aakkulantien asemakaava, 824
Asemakaavan muutosehdotus Lentolan korttelissa 736 osa (Aakkulantie),
on nähtävillä 11.-24.9.2019.
824 kaavaselostusehdotus
824 kaavaehdotus
824 havainnekuvaehdotus
824 havainnekuvaehdotus ilma

Lisätietoja asemakaavasta antaa suunnitteluarkkitehti Roppola Leena
puh. 044 486 0413, leena.roppola(at)kangasala.fi.

 

Valamontien asemakaava, 833
Asemakaavan muutosehdotus Kuohunlahden korttelissa 3012 osa (Valamontie),
on nähtävillä 11.-24.9.2019.
833 kaavaselostusehdotus
833 kaavaehdotus
833 havainnekuvaehdotus
833 havainnekuvaehdotus ilma

Lisätietoja asemakaavasta antaa suunnitteluarkkitehti Roppola Leena
puh. 044 486 0413, leena.roppola(at)kangasala.fi.

 

Rääkkölänpolun asemakaava, 837
Asemakaavan muutosehdotus Ranta-Koiviston korttelissa 353 osa (Rääkkölänpolku),
on nähtävillä 11.-24.9.2019.
837 kaavaselostusehdotus
837 kaavaehdotus
837 havainnekuvaehdotus
837 havainnekuvaehdotus ilma

Lisätietoja asemakaavasta antaa suunnitteluarkkitehti Roppola Leena
puh. 044 486 0413, leena.roppola(at)kangasala.fi.

 

Kaavakujan asemakaava, 827
Asemakaavan muutosehdotus Lentolan korttelissa 539 osa sekä siihen liittyvällä suojaviheralueella (Kaavakuja),
on nähtävillä 26.8.-24.9.2019.
827 kaavaselostusehdotus
827 kaavaehdotus
827 havainnekuvaehdotus
827 havainnekuvaehdotus ilma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Vaunutien asemakaava, 835
Asemakaavan muutosehdotus Lemetyn korttelissa 1236 osa (Vaunutie),
oli nähtävillä 5.-19.8.2019.
835 kaavaselostus
835 kaavaehdotus
835 havainnekuvaehdotus
835 havainnekuvaehdotus ilma

Lisätietoja asemakaavasta antaa suunnitteluarkkitehti Roppola Leena
puh. 044 486 0413, leena.roppola(at)kangasala.fi.

 

Jäähallin alueen asemakaava, 832
Jäähallin alueen asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Pikkolan korttelissa
315 osa (Finnentie), oli nähtävillä 24.6.-5.7.2019 ja 29.7.-15.8.2019.
832 osallistumis- ja arviointisuunnitelma
832 kaavaselostus
832 kaavaluonnos
832 havainnekuvaluonnos ilma

Lisätietoja asemakaavasta antaa suunnitteluarkkitehti Susanna Virjo
p. 040 133 6773, susanna.virjo(at)kangasala.fi

 

Kidetien asemakaavan muutos, 845
Kidetien asemakaavan muutos on tullut vireille.
Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 29.5.–28.6.2019.
845 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tavoitteena on mahdollistaa jätteiden loppusijoitusalueen sijoittaminen Tarastenjärven asemakaava-alueen luoteisosaan.

Lisätietoja asemakaavasta antaa suunnitteluarkkitehti Susanna Virjo
p. 040 133 6773, susanna.virjo(at)kangasala.fi

 

Kunnantien asemakaavan muutos, 843
Kunnantien asemakaavan muutos on tullut vireille.
Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 29.5.–28.6.2019.
843 osallistumis- ja arviointisuunitelma

Tavoitteena on asemakaavaa muuttamalla mahdollistaa korttelin kehittäminen. Kaavoituksen aikana tutkitaan erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Vatialantien jatkeen asemakaava, 842
Vatialantien jatkeen asemakaava on tullut vireille.
Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 29.5.–28.6.2019.
842 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Vatialantien jatkeen liikkumisyhteyden eteläosan rakentaminen sekä siihen liittyvä maankäyttö. Alueelle on tarkoitus osoittaa asumista Asemantien tuntumaan ja teollisuuspainotteisia työpaikkatontteja Vatialantien jatkeen varteen.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Koivutien asemakaava, 828
Asemakaavan muutosehdotus Ruutanan korttelissa 7025 osa (Koivutie), oli nähtävillä 22.5.-4.6.2019.
828 kaavaselostusehdotus
828 kaavaehdotus
828 havainnekuvaehdotus
828 havainnekuvaehdotus ilma

Lisätietoja asemakaavasta antaa suunnitteluarkkitehti Roppola Leena puh. 044 486 0413, leena.roppola(at)kangasala.fi

 

Lemetyn alueen asemakaava, 750
Asemakaavan muutosehdotus Lemetyn kortteleissa 1215-1218, 1221-1222 ja 1228 sekä niihin liittyvillä katu- ja viheralueilla (Linkosuo), oli nähtävillä 4.3.-2.4.2019.
750 kaavaselostusehdotus
750 kaavaehdotus
750 havainnekuvaehdotus
750 havainnekuvaehdotus ilma
Asemakaavaa muutetaan vastaamaan Vatialan osayleiskaavan tavoitteita. Tavoitteena on asuinrivi- ja kerrostalojen lisärakentaminen leipomon pohjoispuolelle.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Vaivaissaaren ranta-asemakaava, 67
Rantaosayleiskaavan muutos Vesijärven Vaivaissaaressa, oli nähtävillä
11.2.-12.3.2019.
67 kaavaselostus
67 kaavaluonnos
67 kaavaselostuksen liite

Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää Särkijärven rannalla oleva rakentamaton lomarakennuspaikka kiinteistön 211-459-5-130 alueelta Vaivaissaareen kiinteistön 211-459-5-178 alueelle. Poistettava lomarakennuspaikka merkitään maa- ja metsä-talousvaltaiseksi alueeksi.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi


Ellintien alueen asemakaava, 820
Asemakaavan muutosehdotus Kuohunlahden korttelissa 345 osa sekä siihen liittyvillä
katu- ja liikennealueilla (Ellintie), oli nähtävillä 11.2.-12.3.2019.
820 kaavaselostus
820 kaavaehdotus
820 havainnekuvaehdotus

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi


Valimon alueen asemakaava, 653

Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Harjunsalon kortteleissa 720 osa, 721, 722 osa ja 723 sekä niihin liittyvillä katu- ja virkistysalueilla (Valimon alue)
oli nähtävillä 21.1.-19.2.2019.
653 kaavaselostus
653 kaavaluonnos
653 havainnekuvaluonnos
Laadittuja selvityksiä alueelta:
ENV1207 Kangasalan kunta, Pikonkankaan maaperätutkimukset_Final
Korjaustarveselvitys, Pikon Betoni, 18.9.2017
Pikon Betoni Oy, Tutkimusraportti 28.8.2012

653 vuorovaikutus 2013-2017

Alueelle osoitetaan kerrostalo-, rivitalo- ja omakotiasutusta sekä päiväkoti.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Ruutanan keskustan asemakaava, 822
Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Ruutanan kortteleissa 7003 osa, 7007, 7028 osa, 7101 osa, 7202, 7203 osa, 7204 osa sekä niihin liittyvillä katu- ja liikennealueilla (Ruutanan keskusta)
oli nähtävillä 21.1.-19.2.2019.
822 kaavaselostus
822 kaavaluonnos
822 havainnekuvaluonnos

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Ruutanan keskeisen solmukohdan kehittäminen palveluita ja joukkoliikennettä hyödyntämällä tehokkaan asuntorakentamisen ja palveluiden sijoittamiseksi Ruutanan keskustaan.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi


Vällintien asemakaava, 831

Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Nattarin  korttelissa 802 osa (Vällintie)
oli nähtävillä 21.1.-19.2.2019.
831 kaavaselostus
831 kaavaluonnos
831 havainnekuvaluonnos

Kaavalla muutetaan liikekorttelialuetta asuin- ja liikerakennusten kortteliksi.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi


Kannistontien asemakaava, 829
Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Linturinteen  korttelissa 863 osa ja siihen liittyvällä virkistysalueella (Kannistontie)
oli nähtävillä 21.1.-19.2.2019.
829 kaavaselostus
829 kaavaluonnos
829 havainnekuvaluonnos
829 havainnekuvaluonnos ilma

Tavoitteena on yritystoiminnan laajentaminen ja maankäytön tehostaminen laajentamalla korttelia.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

Pälvitien asemakaava, 821
Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Liutun  kortteleissa 972 osa, 975 osa ja 977 osa sekä niihin liittyvillä katualueilla (Pälvitie)
oli nähtävillä 21.1.-19.2.2019.
821 kaavaselostus
821 kaavaluonnos
821 havainnekuvaluonnos
821 havainnekuvaluonnos ilma

Kaavalla poistetaan aiemmin suunniteltu Kinostien valoliittymä ja varataan tila Auertien ja Tuulentien kiertoliittymälle. Samalla tiivistetään Kangasalantien varren rakentamista.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi


TERVETULOA KESKUSTELEMAAN VESANIEMEN UIMARANNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA

Vesaniemen alueelle laaditaan kehittämissuunnitelmaa, jonka tavoitteena on parantaa Vesaniemen saavutettavuutta, lisätä alueen ympärivuotisia toimintoja ja selkiyttää sen näkymiä ja jäsentelyä. Alueella voivat toimia edelleen entiset ja uudet seurat ja yhdistykset, ravintoloitsijat, matkailu- ja hyvinvointialan yritykset ja välineiden vuokraajat, joiden kommentteja erityisesti kaivataan.
Vuorovaikutustilaisuus pidettiin tiistaina 27.11.2018 klo 17-19 Kangasala-talon valtuustosalissa.

 

Kaavakujan asemakaava, 827.
Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Lentolan korttelissa 539 sekä siihen liittyvällä suojaviheralueella (Kaavakuja) on nähtävillä 4.12.2018-11.1.2019.
827 kavaselostus
827 kaavaluonnos
827 havainnekuvaluonnos

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
p. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

Lentolantien asemakaava, 795.
Asemakaavan muutosehdotus Linturinteen korttelissa 844 osa sekä siihen liittyvällä suojaviher- ja liikennealueella (Lentolantie) oli nähtävillä 4.12.2018-11.1.2019.
795 kaavaselostus
795 kaavaehdotus
795 havainnekuvaehdotus

Esittely- ja keskustelutilaisuus oli tiistaina 2.10.2018 klo 18.00 Ruutanan koululla Koivurinteen ruokalassa, Ruutanantie 750.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
p. 044 431 4177, mari.seppa(ät)kangasala.fi


Kortekummun pohjoisosan asemakaava, 811.
Kortekummun asemakaavan laajennuksen valmisteluaineisto oli nähtävillä
10.9.-9.10.2018,
811 kaavaselostus
811 kaavaluonnos
811 luontoselvitys

Tavoitteena on laajentaa Kortekummun pientaloaluetta pohjoiseen Tursolan osayleiskaavan mukaisesti.
Keskustelutilaisuus oli keskiviikkona 12.9.2018
klo 17-19 Tursolan koululla, Asemantie 142.

Lisätietoja asemakaavasta antaa suunnitteluarkkitehti Roppola Leena
puh. 044 486 0413, leena.roppola(at)kangasala.fi.


Asemakaavan muutos lentolan teollisuusalueella, 795.

Lentolan teollisuusalueen asemakaavan muutoksen (Lentolantie) valmisteluaineisto Linturinteen korttelissa 844 osa sekä siihen liittyvällä virkistys- ja liikennealueella oli nähtävillä 27.2.-28.3.2018.
795 kaavaselostus luonnos
795 kaavaluonnos
795 havainnekuvaluonnos

Kaavalla muutetaan osa Lahdentien varren puistoalueesta korttelialueeksi.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
p. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi


Lemetyn asemakaava, 627.

Lemetyn asemakaavan valmisteluaineisto (Mannakorventie),
oli nähtävillä 12.2.-13.3.2018.
627 kaavaselostus luonnos
627 kaavaluonnos ve 1
627 kaavamääräykset ve 1
627 kaavaluonnos ve 2
627 kaavamääräykset ve 2

Kaupungin kaavoitus järjesti alueen asukkaille, maanomistajille ja muille suunnitelmasta kiinnostuneille esittely- ja keskustelutilaisuuden tiistaina 13.2.2018 klo 17.30. Tilaisuus pidettiin Pitkäjärven koululla, Vatialantie 4 A.

Laadittuja selvityksiä ja suunnitelmia:
Meluselvitysluonnos 2018: liite 1A -nykytilanne, liite 1B -nykytilanne,
liite 2A -ennustetilanne 2040,liite 2B -ennustetilanne 2040,
liite 3A -ennustetilanne 2040 melusuojaus,liite 3B -ennustetilanne 2040 melusuojaus
Katuverkon yleissuunnitelma 2018: 627 yleissuunnitelman luonnos,
627 pituusleikkaukset luonnos, 627 tyyppipoikkileikkaukset luonnos

Lisätietoja asemakaavasta antaa suunnitteluarkkitehti Leena Roppola
p. 044 486 0413, leena.roppola(at)kangasala.fi

 

Aholaidan ja Palosaaren ranta-asemakaava, 65.
Aholaidan ranta-asemakaavaehdotus sekä Köyrän ja Palon ranta-asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 24.4.-23.5.2017.
65 kaavaselostus 15.2.2017, 65 liite 1, 65 liite 2, 65 liite 3, 65 liite 4, 65 liite 5, 65 liite 6, 65 liite 8 ja 65 liite 9.
65 kaavaehdotus
9.10.2017 VAL § 122. Päätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

65 hyväksyttävä kaava
65 kaavaselostus 25.8.2017

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
p. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi


Pitkäjärven alueen asemakaava, 618.

Pitkäjärven alueen asemakaavan laajennuksen ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Liutun kortteleissa 946, 947, 953-956 sekä niihin liittyvillä katu-, virkistys- ja liikennealueilla (Varikontie ja Komentajankuja),
kaavaa tarkistettu ltk 19.12.2017
618 kaavaselostus 19.12.2017
618 kaavaehdotus
kaavaluonnos oli nähtävillä 8.-22.12.2016 ja 9.-23.1.2017.
618 kaavaselostus 8.11.2016
618 kaavaluonnos
618 havainnekuvaluonnos
618 havainnekuvaluonnos ilma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
p. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi


Hakkarin asemakaava, 761.

Asemakaava ja asemakaavan muutos laaditaan Asemantien pohjoispuolelle, Kortekankaan ja Vaarinmaan asemakaavojen rajaamalle alueelle.
Hakkarin asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 7.11.-7.12.2016.
761 kaavaselostus
761 kaavarunkoluonnos Ansarintie
761 kaavarunkoluonnos Heittomäentie
Havainnekuvaluonnokset:
761 Ansaritie etelästä, 761 Heittomäentie etelästä
761 Ansaritie idästä, 761 Heittomäenitie idästä
761 Heittomäentien näkymä aukiolle

761 luontoselvitys

Kunnan kaavoitus järjesti alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille keskustelutilaisuuden torstaina 10.11.2016 klo 17.30 Tursolan koulun ruokalassa, os. Asemantie 142.

761 osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Tursolan osayleiskaavan selvitykset:
761 hulevesiselvitys
761 liikenneselvitys
761 luonto ja virkistysselvitys
761 rakennusinventointi

Lisätietoja asemakaavasta antaa suunnitteluarkkitehti Susanna Virjo
p. 040 133 6773, susanna.virjo(at)kangasala.fi

 

Herttualan alueen asemakaava, 713.
Herttualan alueen asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 20.10.-18.11.2014.
713 kaavaselostus
713 kaavaluonnos VE A
713 kaavaluonnos VE B

Asemakaavan valmisteluaineisto esiteltiin yleisötilaisuudessa keskiviikkona 22.10.2014 entisessä Herttualan päiväkodissa, os. Herttualantie 140.

713 Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2013
713 Arkeologinen selvitys Herttuala 2013
713 Hettualan alustavan osayleiskaavaluonnoksen luontovaikutukset 2006
713 Vt12 Kangasalan Kirkkojärvi 2005
713 LOYK raportti luontoselvitykset 1997

Lisätietoja asemakaavasta antaa suunnitteluarkkitehti Susanna Virjo
p. 040 133 6773, susanna.virjo(at)kangasala.fi

Kuohunlahden asemakaavan muutos, 711.
Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Kuohunlahden kortteleissa
3000 ja 3015 sekä niihin liittyvällä katualueella (terveyskeskus),
oli nähtävillä 28.1.-26.2.2013.
711 kaavaselostus
711 kaavaluonnos
711 havainnekuvaluonnos
711 havainnekuvaluonnos ilma

Keskusterveysaseman laajentaminen noin kaksinkertaiseksi nykyisestä.
Terveyskeskuksen ja Alatien välille on myös tavoitteena rakentaa kerros-
ja rivitalokortteli.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
p. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

Kivihuhdin asemakaava, nro 663
Kivihuhdin asemakaavan valmisteluaineisto Suinulan kortteleissa 8050-8055 sekä niihin liittyvillä liikenne-, rautatie-, maa- ja metsätalous- sekä katualueilla.

663 kaavaselostus
663 kaavaluonnos A ja B
663 havainnekuvaluonnos A ja B

Asemakaavan valmisteluaineisto esiteltiin yleisötilaisuudessa tiistaina 20.11.2012.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
p. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

Kuhmalahden Pento-ojan asemakaava, nro 697.
Kuhmalahden kirkonkylän Pento-ojan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto.
697 kaavaselostus
697 kaavaluonnos
697 kaavaluonnos määräykset

Asemakaavan valmisteluaineistoa esiteltiin yleisötilaisuudessa 4.10.2012.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
p. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

Asemakaavan muutos Lentolan liikealue, kaava 591.
Lentolan liikealueen asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto
Mäkirinteentien alueella Liutun ja Nattarin kortteleissa 972 osa,
977, 978 osa, 800 osa, 801-803, 806 ja 807 sekä niihin liittyvillä virkistys-,
katu- ja erityisalueilla oli nähtävillä 16.1.-14.2.2012.
Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on alueen liiketoiminnan kehittä-
minen ja liikennejärjestelyjen selkeyttäminen.
591 kaavaselostus
591 kaavaluonnos
591 havainnekuvaluonnos

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
p. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

Halimajärven luoteisen alueen asemakaava, kaava nro 631.
Asemakaava laaditaan Halimajärven luoteispuolelle uimarannasta Halimajärventien molemmille puolille tien koillispäähän.
631 kaavaselostus
631 kaavaluonnos
631 havainnekuvaluonnos

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
p. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi