Nähtävillä ja vireillä olevia asemakaavoja

Pdf -muodossa olevat aineistot vaativat Acrobat Reader -ohjelman.
Jos sinulla ei ole Acrobat Readeria, voit ladata sen täältä.

Kaavat ovat nähtävillä Kangasalan kaupungin teknisessä keskuksessa, Urheilutie 13.

Lisäksi vireillä on useampia sisällöltään pienempiä kaavahankkeita. Näistä saa tietoa kaavoituksesta.

Sähköpostilla kaavoista voi jättää mielipiteitä ja muistutuksia osoitteella kaavoitus(at)kangasala.fi
kaavoitus@kangasala.fi.

 

Sepänjärventien asemakaavan muutos, 896
Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Sepänjärventiellä Huutijärven korttelin 3134 tontilla 3 on nähtävillä 14.9.-13.10.2023.
896 kaavaselostusluonnos
896 kaavaluonnos Ve1
896 kaavaluonnos Ve2
896 havainnekuvaluonnos Ve1
896 havainnekuvaluonnos Ve2
896 havainnekuvaluonnos ilma Ve1
896 havainnekuvaluonnos ilma Ve2

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tontin jakaminen kahteen osaan ja rakennusoikeuden lisääminen uutta asuinrakennusta varten.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 1.–30.6.2023.
896 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija Juhana Palokangas,
puh. 040 688 6205, tontinjako(at)kangasala.fi

 

Sepänjärventien asemakaavan muutos, 895
Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Sepänjärventiellä Huutijärven korttelin 3134 tontilla 1 on nähtävillä 14.9.-13.10.2023.
895 kaavaselostusluonnos
895 kaavaluonnos Ve1
895 kaavaluonnos Ve2
895 havainnekuvaluonnos Ve1
895 havainnekuvaluonnos Ve2
895 havainnekuvaluonnos ilma Ve1
895 havainnekuvaluonnos ilma Ve2

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tontin jakaminen kahteen osaan ja rakennusoikeuden lisääminen uutta asuinrakennusta varten.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 22.5.–20.6.2023.
895 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija Juhana Palokangas,
puh. 040 688 6205, tontinjako(at)kangasala.fi

 

Suntinmäen kaakkoisosan asemakaava ja asemakaavan muutos, 885
Suntinmäen kaakkoisosan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotus sekä asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 14.9.–13.10.2023.
885 osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tark. 22.8.2023
885 kaavaselostusehdotus
885 kaavaehdotus
885 havainnekuvaehdotus

Asemakaava mahdollistaa pientaloalueen täydennysrakentamista sekä rakennuskannan muutoksia. Lisäksi asemakaavalla osoitetaan virkistys-, suojaviher- ja liikennealueita sekä tarkennuksia Liuksialan koulun asemakaavoitettua opetustoimintaa ja sosiaalitointa palvelevien rakennusten korttelialuetta koskien.

Laaditut selvitykset:
885 meluselvitys
885 luontoselvitys
885 kulttuurimaisemakatsaus
885 arkeologinen tarkkuusinventointi
885 hulevesiselvitys
885 Liuksialan koulualueen inventointilomake
885 meluselvitys Natura
885 Natura-arvioinnin tarveharkinta

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Ranta-Koivistossa oli nähtävillä 15.9.–14.10.2022.
885 kaavaselostusluonnos
885 kaavaluonnos Ve1
885 kaavaluonnos Ve2
885 havainnekuvaluonnos Ve1
885 havainnekuvaluonnos Ve2

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 7.4.–6.5.2022.
885 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija Ruut Rabinowitsch-Jokinen
puh. 044 486 0413, ruut.rabinowitsch-jokinen(at)kangasala.fi

 

Mäkirinteentien asemakaavan muutos, 894
Asemakaavan muutosehdotus Mäkirinteentiellä Vatialan korttelissa 803 on nähtävillä 7.9.–6.10.2023.
894 kaavaselostusehdotus
894 kaavaehdotus
894 havainnekuvaehdotus
894 havainnekuvaehdotus ilma

Asemakaavamuutoksella tavoitellaan Kangasalan Prisman yhteyteen verkkokaupan keräilyvarastoa. Suunnittelualueen pohjoisosaan tavoitellaan kauppa-alueen toiminnallista kokonaisuutta tukevien liike-, toimisto- ja palvelutilojen rakentamista.

Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Vatialan korttelissa 803 oli nähtävillä 11.5.–9.6.2023.
894 kaavaselostusluonnos
894 kaavaluonnos
894 havainnekuvaluonnos
894 havainnekuvaluonnos ilma

894 Hulevesiselvitys

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 2.–31.3.2023.
894 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Anna-Leena Lehtiniemi,
puh. 040 133 6773, anna-leena.lehtiniemi(at)kangasala.fi

 

Raudoittajantien asemakaavan muutos, 871
Raudoittajantien asemakaavan muutoksen Aseman korttelin 5036 osassa ja korttelin 5042 osassa sekä siihen liittyvillä katu- ja viheralueilla on nähtävillä 31.7.-29.8.2023.
871 osallistumis-ja arviointisuunnitelma, tark. 13.6.2023
871 kaavaselostusehdotus
871 kaavaehdotus
871 havainnekuvaehdotus
871 havainnekuvaehdotus ilma

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on teollisuusalueen laajentaminen.

Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto oli nähtävillä 14.10.–12.11.2020
871 kaavaselostusluonnos
871 kaavaluonnos
871 havainnekuvaluonnos
871 havainnekuvaluonnos ilma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija Ani Vihervaara
puh. 040 595 2234, ani.vihervaara(at)kangasala.fi

 

Rekolantien asemakaava ja asemakaavan muutos, 888
Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Riun korttelin 4009 osassa ja siihen liittyvillä katu- sekä viher- ja erityisalueilla on nähtävillä 31.7.-29.8.2023.
888 kaavaselostusluonnos
888 kaavaluonnos
888 havainnekuvaluonnos
888 näkymä suunnittelualueen eteläpuolelta

888 Hulevesiselvitys
888 Rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman selvitys

Asemakaavalla laajennetaan voimassa olevan rakennuskaavan kaava-aluetta ja asemakaavamuutoksella korvataan sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue pääosin asuinrakennusten korttelialueilla ja niiden sisäistä liikennettä ja pysäköintiä palvelevien autopaikkojen korttelialueilla.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 15.9.–14.10.2022.
888 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija Eero Aliklaavu,
puh. 040 729 0779, eero.aliklaavu(at)kangasala.fi.

 

Suvisalontien asemakaavan muutos, 890
Asemakaavan muutosehdotus Suvisalontiellä Ilkon korttelin 972 osassa oli nähtävillä 31.7.-21.8.2023.
890 kaavaselostusehdotus
890 kaavaehdotus
890 havainnekuvaehdotus
890 havainnekuvaehdotus ilma

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tontin jakaminen kahteen osaan ja rakennusoikeuden lisääminen uutta asuinrakennusta varten.

Vireille tullut asemakaavan muutos.
890 kaavaselostusluonnos
890 kaavaluonnos
890 havainnekuvaluonnos
890 havainnekuvaluonnos ilma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija Juhana Palokangas,
puh. 040 688 6205, tontinjako(at)kangasala.fi

 

Pälvitien asemakaava, 821
Asemakaavan muutosehdotus Pävitiellä Ilkon kortteleissa 972 osa, 975 osa, 977 osa ja niihin liittyvillä katu- ja erityisalueilla oli nähtävillä 1.-30.6.2023.
821 osallistumis- ja arviointisuunnitelma
821 kaavaselostusehdotus
821 kaavaehdotus
821 havainnekuvaehdotus
821 havainnekuvaehdotus ilma
821 Liikennemeluselvitys

Asemakaavamuutoksella supistetaan aiemman rakennuskaavan toteutumattomia katualueita sekä tutkitaan mahdollisuuksia kehittää alueen sisäisiä liikennejärjestelyjä ja tiivistää alueen rakentamista osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti.

Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Liutun  kortteleissa 972 osa, 975 osa ja 977 osa sekä niihin liittyvillä katualueilla (Pälvitie)
oli nähtävillä 21.1.-19.2.2019.
821 kaavaselostus
821 kaavaluonnos
821 havainnekuvaluonnos
821 havainnekuvaluonnos ilma

Kaavalla poistetaan aiemmin suunniteltu Kinostien valoliittymä ja varataan tila Auertien ja Tuulentien kiertoliittymälle. Samalla tiivistetään Kangasalantien varren rakentamista.

 

Varikontien asemakaavan muutos, 893
Vireille on tullut asemakaavan muutos Varikontiellä Ilkossa. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 27.4.–26.5.2023.
893 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa ajoneuvoliikenteen yhteys eteläpuoliselle asuinpientalojen korttelialueelle.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija Eero Aliklaavu,
puh. 040 729 0779, eero.aliklaavu(at)kangasala.fi

 

Vaarinniemen ranta-asemakaava, 72
Vireille on tullut Sahalahden Isoniemeen, Längelmäveden rannalle ranta-asemakaava. Ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 27.4.–26.5.2023.
72 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tavoitteena on osoittaa ranta-asemakaava-alueelle viisi loma-asunnon rakennuspaikkaa Sahalahden rantaosayleiskaavaluonnoksen mukaisesti.

Lisätietoja asemakaavasta antaa suunnitteluarkkitehti Jenni Joensuu-Partanen,
puh. 040 133 6469, jenni.joensuu-partanen(at)kangasala.fi

 

Kivisalon ranta-asemakaava, 73
Vireille on tullut Kivisalon ranta-asemakaava. Ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 9.3.–11.4.2023.
73 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tavoitteena on osoittaa ranta-asemakaava-alueelle kolme loma-asunnon rakennuspaikkaa Kuhmalahden rantaosayleiskaavaehdotuksen mukaisesti.

Lisätietoja asemakaavasta antaa suunnitteluarkkitehti Jenni Joensuu-Partanen,
puh. 040 133 6469, jenni.joensuu-partanen(at)kangasala.fi

 

Lamminrahkan pohjoisosan asemakaava, 881
Lamminrahkan pohjoisosan asemakaavaehdotus Lamminrahkan kortteleissa 1533–1573 sekä niihin liittyvillä katu-, viher- ja erityisalueilla oli nähtävillä
12.1.–10.2.2023.
881 osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tark. 13.12.2022
881 kaavaselostusehdotus
881 kaavaehdotus
881 havainnekuvaehdotus

Lamminrahkan pohjoisosan asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä
1.–30.8.2022.
881 kaavaselostusluonnos
881 kaavaluonnos
881 havainnekuvaluonnos

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa Lamminrahkan uuden kaupunginosan toisen vaiheen rakentaminen. Toinen vaihe sisältää asuinkortteleita, katuja, raitotien ja raitiotiepysäkin sekä pienten lasten yksikön ja viheralueita. Suunnittelua ohjaa lainvoimainen Lamminrahkan osayleiskaava. Tavoitteena on noin 4000 asukasta.

Laaditut selvitykset

Lisätietoja asemakaavasta antaa Lamminrahkan projektipäällikkö Tea Jylhä,
puh. 040 133 6329, tea.jylha(at)kangasala.fi

 

Suinulan Mäkikylän asemakaava, 437
Suinulan Mäkikylän asemakaavaa ryhdyttiin laatimaan Kangasalan kunnan aloitteesta vuonna 2000. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto olivat nähtävillä syksyllä 2000. Kaavaehdotus ei edennyt nähtäville laittoon. Kangasalan kaupungin kaavoitus on nyt tarkistanut maankäyttö- ja rakennuslain 63. §:n mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman, jossa kuvataan kaavoituksen lähtökohtia, suunniteltua aikataulua sekä osallistumis- ja arviointimenettelyä.
Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 12.1.–10.2.2023.
437 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa taajama-alueen kehittäminen ja täydentäminen sekä osoittaa tarpeelliset alueet eri käyttötarkoituksia varten.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija Ruut Rabinowitsch-Jokinen
puh. 044 486 0413, ruut.rabinowitsch-jokinen(at)kangasala.fi

 

Vatialantien jatkeen eteläosan asemakaava, 842
Vatialantien jatkeen asemakaavaa ryhdyttiin laatimaan Kangasalan kaupungin aloitteesta vuonna 2019. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä kesällä 2019. Kangasalan kaupungin kaavoitus on nyt tarkistanut maankäyttö- ja rakennuslain 63. §:n mukaisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman, jossa kuvataan kaavoituksen lähtökohtia, suunniteltua aikataulua sekä osallistumis- ja arviointimenettelyä.
Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 12.1.–10.2.2023.
842 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tavoitteena on asemakaavaa laatimalla mahdollistaa jo asemakaavoitettuun Asema–Ruutana-katuyhteyteen liittyvä maankäyttö.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija Ani Vihervaara
puh. 040 595 2234, ani.vihervaara(at)kangasala.fi

 

Seurakunnantien asemakaavan muutos, 874
Asemakaavan muutosehdotus Ruutanan korttelin 7114 osassa sekä siihen liittyvillä katu- ja puistoalueilla (Seurakunnantie), oli nähtävillä 15.–22.12.2022 ja 2.–23.1.2023.
874 kaavaselostusehdotus
874 luonnosvaiheen palauteraportti
874 osallistumis- ja arviointisuunnitelma
874 kaavaehdotus
874 havainnekuvaehdotus

874 Rakennuskulttuurin inventointilomake
874 Hulevesiselvitykset

Asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto Ruutanan korttelissa 7114 (Seurakunnantie), oli nähtävillä 24.6.–2.7.2021 ja 26.7.–16.8.2021 .
874 kaavaselostusluonnos
874 kaavaselostusluonnoksen liite 1
874 kaavaselostusluonnoksen liite 2
874 kaavaluonnos VE1
874 kaavaluonnos VE2
874 kaavaluonnos VE3
874 kaavaluonnos VE4
874 havainnekuvaluonnokset

Tavoitteena on osoittaa alueelle asuinrakentamista, joka liittyy luontevasti ympäröiviin asuinkortteleihin. Tavoitteena on lisäksi huomioida toteutunut tieverkko sekä lähialueen asukkaiden virkistysmahdollisuudet.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä
18.1.–16.2.2021
874 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija Ani Vihervaara
puh. 040 595 2234, ani.vihervaara(at)kangasala.fi

 

Kunnantien asemakaavan muutos, 843
Kunnantien asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Keskustan korttelin 113 osassa sekä siihen liittyvillä katualueilla oli nähtävillä 10.11.-9.12.2022.
843 kaavaselostusluonnos
843 kaavaluonnos Ve1
843 kaavaluonnos Ve2
843 kaavaluonnos Ve3
843 havainnekuvaluonnos Ve1
843 havainnekuvaluonnos Ve2
843 havainnekuvaluonnos Ve3
843 havainnekuvaluonnos ilma Ve1
843 havainnekuvaluonnos ilma Ve2
843 havainnekuvaluonnos ilma Ve3
843 katujulkisivut luonnos Ve1
843 katujulkisivut luonnos Ve2
843 katujulkisivut luonnos Ve3
Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2021

Kaavoitus on valmistellut suunnittelualueelle kolme luonnosvaihtoehtoa. Kaupunkikuvallisesti päädyttiin hakemaan ratkaisuja, jotka rajaisivat ja jäsentäisivät alueen nykyistä katutilaa säilyttäen kuitenkin Kangasalle ominaisen harjumaiseman roolin kaupunkikuvassa. Kaavan luonnosvaihtoehdoissa on esitetty toisistaan poikkeavat toteutukset asukasmäärän, toimitilojen laajuuden, pinnoittamattoman maanpinnan osan, kaupunkikuvan ja maiseman osalta.

Kangasalan kaupunki järjesti kaavoista yleisötilaisuuden Kangasalan pääkirjaston Harjula-salissa, os. Keskusaukio 2, 15.11.2022. Tilaisuus alkoi kahvituksella klo 16.45 ja jatkui aineistojen esittelyllä klo 17.00 päättyen klo 18.30.
Yleisötilaisuudessa esiteltyä visualisointiaineistoa

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 29.5.–28.6.2019.
843 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija Eero Aliklaavu,
puh. 040 729 0779, eero.aliklaavu(at)kangasala.fi.

 

Asemakaavan muutos Kuohunharjuntiellä, 852
Kuohunharjuntien asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Keskustan korttelin 107 osassa sekä siihen liittyvillä katualueilla oli nähtävillä 10.11.-9.12.2022.
852 kaavaselostusluonnos
852 kaavaluonnos Ve1
852 kaavaluonnos Ve2
852 kaavaluonnos Ve3
852 havainnekuvaluonnos Ve1
852 havainnekuvaluonnos Ve2
852 havainnekuvaluonnos Ve3
852 havainnekuvaluonnos ilma Ve1
852 havainnekuvaluonnos ilma Ve2
852 havainnekuvaluonnos ilma Ve3
852 katujulkisivu luonnos ve1
852 katujulkisivu luonnos ve2
852 katujulkisivu luonnos ve3
Rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2021

Kaavoitus on valmistellut suunnittelualueelle kolme luonnosvaihtoehtoa. Kaikissa vaihtoehdoissa kaupungintalon ja sen arvojen säilymistä ohjataan suojelumerkinnällä, koko kortteli osoitetaan rakentamiselle ja korttelialueen rajausta tarkennetaan Urheilutien ja Kunnantien osalta. Vaihtoehdoissa on esitetty toisistaan poikkeavat toteutukset asukasmäärän, toimitilojen lisääntymisen, virastotalon säilyttämisen, pinnoittamattoman maanpinnan osan ja kaupunkikuvan osalta.

Kangasalan kaupunki järjesti kaavoista yleisötilaisuuden Kangasalan pääkirjaston Harjula-salissa, os. Keskusaukio 2, 15.11.2022. Tilaisuus alkoi kahvituksella klo 16.45 ja jatkui aineistojen esittelyllä klo 17.00 päättyen klo 18.30.
Yleisötilaisuudessa esiteltyä visualisointiaineistoa

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 17.6.–2.7.2021 ja 26.7.–9.8.2021.
852 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija Eero Aliklaavu,
puh. 040 729 0779, eero.aliklaavu(at)kangasala.fi.

 

Tietäjänkadun asemakaavan muutos, 882
Vireille on tullut asemakaavan muutos Lamminrahkan kortteleissa 1510, 1511 ja 1526 sekä Tietäjänkadun katualueella ja viheralueella. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 15.9.–14.10.2022 .
882 osallisumis-ja arviointisunnitelma

Tavoitteena on mahdollistaa kauppa-alueen rakentuminen valtatien 12 varteen sekä osoittaa alueelle jonkin verran myös muita toimitiloja ja asumista. Tietäjänkadun katualue poistuu.

Laaditut selvitykset:
Tie- ja raideliikennemeluselvitys Lamminrahkan eteläosan asemakaava nro 785
Kangasalan kaupan selvitys loppuraportti
Lamminrahkan kaupallinen selvitys
Lamminrahkan Liito-oravaselvitys 2020
Ojala-Lamminrahka liikennetarkastelu

Lisätietoja asemakaavasta antaa Lamminrahkan projektipäällikkö Tea Jylhä,
puh. 040 133 6329, tea.jylha(at)kangasala.fi

 

 

Rekiäläntien asemakaavan muutos, 863
Rekiäläntien asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Keskustan korttelin 315 osassa, oli nähtävillä 9.6.–1.7. ja 1.–8.8.2022.
863 kaavaselostusluonnos
863 kaavaluonnos
863 havainnekuvaluonnos

Tavoitteena on tarkistaa asumiselle osoitetun asemakaavakorttelin tehokkuutta ja kaupunkikuvaa määritteleviä kaavamääräyksiä.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä
15.6.–3.7.2020 ja 27.7.–13.8.2020
863 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Anna-Leena Lehtiniemi,
puh. 040 133 6773, anna-leena.lehtiniemi(at)kangasala.fi

 

Herttualan alueen asemakaava, 713
Kangasalan kaupunki asettaa nähtäville Herttualan alueen 1. asemakaavan Keskustassa, kaava 713, päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Valmisteluaineiston nähtäville asettamisen jälkeen Herttualan alueelle on valmistunut osayleiskaava ja koko kaupungin strateginen yleiskaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tarpeen tarkistaa mm. suunnittelualueen rajauksen ja asemakaavan tavoitteiden osalta.  Asemakaavan päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 9.6.–1.7. ja 1.–8.8.2022.
713 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavamuutoksella tavoitellaan monipuolista asuinrakennuskantaa ja mahdollistetaan myös pienissä määrin lähipalveluita.

Herttualan alueen asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 20.10.-18.11.2014.
713 kaavaselostus
713 kaavaluonnos VE A
713 kaavaluonnos VE B

Asemakaavan valmisteluaineisto esiteltiin yleisötilaisuudessa keskiviikkona 22.10.2014 entisessä Herttualan päiväkodissa, os. Herttualantie 140.

713 Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2013
713 Arkeologinen selvitys Herttuala 2013
713 Herttualan alustavan osayleiskaavaluonnoksen luontovaikutukset 2006
713 Vt12 Kangasalan Kirkkojärvi 2005
713 LOYK raportti luontoselvitykset 1997

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Anna-Leena Lehtiniemi,
puh. 040 133 6773, anna-leena.lehtiniemi(at)kangasala.fi

 

Kisarannan asemakaava, 887
Vireille on tullut Kisarannan asemakaava Huutijärvellä. Asemakaavan osallistumis-
ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 5.5.–3.6.2022.
887 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tavoitteena on mahdollistaa alueen palvelutarjonnan monipuolistuminen ja matkailutoiminnan kehittyminen. Asemakaavalla ohjataan alueen rakentumista ja varataan tarvittavat alueet eri käyttötarkoituksiin.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Anna-Leena Lehtiniemi,
puh. 040 133 6773, anna-leena.lehtiniemi(at)kangasala.fi

 

Kulkustien asemakaava ja asemakaavanmuutos, 883
Asemakaava ja asemakaavanmuutos Kulkustiellä Vatialassa. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 21.10.–19.11.2021
883 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Alustava tarkoitus on osoittaa alueelle pientalotontteja, katu- ja viheraluetta sekä kävely- ja pyöräilyreitti. Asemakaavalla tuetaan kaupungin pyrkimystä lisätä asutusta joukkoliikenteen ja palvelujen läheisyyteen. Kaava-alueen rajausta on mahdollista tarkistaa kaavoitustyön edetessä.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija Ruut Rabinowitsch-Jokinen
puh. 044 486 0413, ruut.rabinowitsch-jokinen(at)kangasala.fi

 

Ilkontien asemakaavan muutos, 875
Kaavaluonnoksesta järjestettiin Internetselaimen välityksellä seurattava
Teams-yleisötilaisuus keskiviikkona 25.8.2021 klo 18-19.30.
Liity yleisötilaisuuteen tästä linkistä

Tilaisuuteen voi myös toimittaa kysymyksiä etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus@kangasala.fi.

Yleisötilaisuuden ohjelma ja osallistumisohjeet

Lisäksi järjestettiin kaavoittajan vastaanottotilaisuudet Kangasalan teknisessä keskuksessa, os. Urheilutie 13, 3.9.2021 klo 10–16 sekä 6.9.2021 ja 7.9.2021 klo 16.30–19. Vastaanottoajat olivat 30 min mittaisia ja vastaanottoon tuli varata aika etukäteen kaavoituksen toimistosihteeriltä, puh. 040 133 6631.

Ilkontien asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Ilkon kurssikeskusalueella korttelissa 987 osa sekä siihen liittyvällä puisto- ja suojaviheralueella (Ilkontie),
oli nähtävillä 19.8.–17.9.2021.
875 kaavaselostusluonnos
875 kaavaluonnos
875 havainnekuvaluonnos

Tavoitteena on mahdollistaa nykyisen kurssikeskusalueen muuttaminen pääasiassa asuinkäyttöön. Keskeisiä huomioitavia teemoja ovat kulttuuriympäristö ja luonnonympäristö.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä
18.2.–19.3.2021
875 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Pitkäjärven alueen asemakaava, 850
Kangasalan valtuusto on päätöksellään 12.12.2022 hyväksynyt asemakaavan määräyksineen.
Hyväksymispäätöksestä on tehty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.
850 kaavaselostus
850 kaava
850 havainne
850 havainne ilmakuva
Asemakaavaehdotus Liutun kortteleissa 955 ja 956 sekä niihin liittyvillä katu- ja virkistysalueilla (Pitkäjärvi) aineistoa on tarkistettu hyväksymisvaiheeseen siirryttäessä. Hyväksyttäväksi esitettyä asemakaavaa käsiteltiin elinympäristölautakunnan kokouksessa 22.6.2021.

Keväällä 2021 tarkistettu kaava-aineisto:
850 kaavaselostusehdotus
850 kaavaehdotus
850 havainnekuvaehdotus
850 havainnekuvaehdotus ilma
850 hulevesiselvitys 2021, liite 1 ja liite 2
850 liito-oravaselvitys 2021
850 meluselvitys 2021

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 18.5.–16.6.2020.
850 kaavaselostusehdotus
850 kaavaehdotus
850 havainnekuvaehdotus
850 havainnekuvaehdotus ilma

 

Katajatien asemakaavan muutos, 783
Katajatien asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Keskustan korttelissa 75a (Katajatie), oli nähtävillä 19.8.–17.9.2021.
783 kaavaselostusluonnos
783 kaavaluonnos
783 havainnekuvaluonnos
783 havainnekuvaluonnos ilma

Tavoitteena on mahdollistaa osayleiskaavan mukainen kerrostaloalueen täydennysrakentaminen. Keskeinen huomioitava teema on rakennuksen sopeutuminen lähimiljööseen ja harjumaisemaan.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 15.4.–14.5.2021
783 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Ruutanan asemakaavan muutos ja laajennus, 822
Kangasalan kaupunki asettaa nähtäville Ruutanan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen (Ruutanan keskusta) osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivityksen. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 17.6.–2.7.2021 ja 26.7.–9.8.2021.
822 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tavoitteena on mahdollistaa Ruutanan keskeisen solmukohdan kehittäminen olevia palveluita ja joukkoliikennettä hyödyntämällä. Tavoitteena on aiempaa tehokkaampi asuntorakentamisen ja palveluiden lisääminen Ruutanan keskustassa. Asemakaavamuutoksen rajausta on laajennettu rautatien ympäristössä.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Ruutanan kortteleissa 7003 osa, 7007, 7028 osa, 7101 osa, 7202, 7203 osa, 7204 osa sekä niihin liittyvillä katu- ja liikennealueilla (Ruutanan keskusta), oli nähtävillä 21.1.-19.2.2019.
822 kaavaselostus
822 kaavaluonnos
822 havainnekuvaluonnos

 

Raatalantien asemakaava, 876
Raatalantien asemakaava Vatialan alueella. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) liitteineen (alustavat luonnokset) oli nähtävillä
17.5.–15.6.2021
876 osallistumis- ja arviointisuunnitelma
876 osallistumis- ja arviointisuunnitelman liite

Asemakaavalla on tarkoitus mahdollistaa taajamarakenteen ja liikenneverkoston täydentyminen.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Anna-Leena Lehtiniemi,
p. 040 133 6773, anna-leena.lehtiniemi(at)kangasala.fi

 

Asemakaavan muutos Viputiellä, 858
Kangasalan elinympäristölautakunta on päätöksellään 17.05.2022 hyväksynyt asemakaavan määräyksineen.
Hyväksymispäätöksestä on tehty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.
858 kaavaselostus
858 kaava
858 havainne
858 havainne ilma
Asemakaavan muutosehdotus Viputiellä keskustan korttelissa 315 osa (Viputie), oli nähtävillä 17.5.–15.6.2021
858 kaavaselostusehdotus
858 asemakaavaehdotus
858 havainnekuvaehdotus
858 havainnekuvaehdotus ilma

 

Kuuselantien asemakaava Saarenmaan alueella, 861
Kuuselantien asemakaava Saarenmaan alueella on tullut vireille. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 18.3.-16.4.2021
861 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tavoitteena on tutkia Kuuselantien ympäristön ja kulkureittien kehittämismahdollisuudet. Asemakaavoituksessa tutkitaan mahdollisuus tuoda uusi kulkuväylä ranta-asutuksen eteläpuolelta ja samalla täydentää asutusta houkuttelevalla paikalla. Toiveita on myös Kuuselantien vapaa-ajan asuntojen osoittamisesta vakituiselle asumiselle.

 

Saarenmaan yritysalueen 1. asemakaava, 878
Saarenmaan yritysalueen 1. asemakaava on tullut vireille. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
oli nähtävillä 18.3.–16.4.2021
878 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan laatimisen keskeinen tavoite on yritystonttien ja erityisesti teollisuuspainotteisten tonttien lisääminen. Tällä vastataan tonttikysyntään. Laajan mittakaavan tavoitteena on täydentää kaupunkiseudun aluerakennetta.

 

Kangasalan Kaupungin rakennusjärjestyksen päivittäminen
Rakennusjärjestyksen päivityksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 18.1.–16.2.2021
osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksessä esitetään rakentamista koskevia määräyksiä, jotka voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Kangasalla on voimassa vuonna 2018 hyväksytty rakennusjärjestys, joka korvataan nyt laadittavalla uudella rakennusjärjestyksellä. Päivitystyössä tarkastellaan ja päivitetään rakentamiseen liittyviä teemoja asiakokonaisuuksittain ja muotoillaan raportti seudullisesti yhtenäiselle asiakirjapohjalle.

 

Asemakaavan muutos Huutijärvellä, 816
Asemakaavan muutosehdotus Huutijärven kortteleissa 3119 ja 3120 osa sekä niihin liittyvillä katu- ja virkistysalueilla (Huutijärven entinen ammattikoulu),
oli nähtävillä 13.8.-11.9.2020.
816 kaavaselostusehdotus
816 kaavaehdotus
816 havainnekuvaehdotus

Huutijärven entisen ammattikoulun alueen asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto oli nähtävillä 1.–30.4.2020
816 kaavaselostusluonnos
816 kaavaluonnos

Kaavalla on tarkoitus sallia asumista alueelle ja maakuntakaavan mukaisesti laajentaa Kangasalan täydentyvää taajamaa etelään.

Kaavoitus kerää valmisteluvaiheen nähtävilläolon ajan ajatuksia koskien sekä yleisesti Huutijärveä että erityisesti kaavamuutosaluetta.
Kysely löytyy Internetistä osoitteesta https://app.maptionnaire.com/fi/8340/.
Tämän kevyemmän palautekanavan lisäksi on mahdollista jättää luonnosaineistosta kaavoitukselle perinteiseen tapaan kirjallista palautetta.

Asemakaavan muutos Huutijärven ammattikoulun alueella (Sahalahdentie). Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 4.–18.3.2020.
816 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Toimenpiderajoitus Saarenmaan alueella
Toimenpiderajoitus koskee osaa vireillä olevan Saarenmaan osayleiskaavan alueesta.
Toimenpiderajoitus oli nähtävillä 7.5.-15.6.2020.
toimenpiderajoituskartta

 

Kaarina Maununtyttären tie ja Kangasalantie
Kaarina Maununtyttären tien (kaava 859) ja Kangasalantien (kaava 860) osien muuttaminen hallinnollisesti valtion tiestä Kangasalan kaupungin katualueeksi.  Kaavamuutokset ovat luonteeltaan teknisiä eikä niillä ole merkittävää vaikutusta esimerkiksi liittymien sijaintiin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat olivat nähtävillä 6.4.-5.5.2020.
859 osallistumis- ja arviointisuunnitelma
860 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Vaivaissaaren ranta-asemakaava, 67
Rantaosayleiskaavan muutos Vesijärven Vaivaissaaressa, oli nähtävillä
11.2.-12.3.2019.
67 kaavaselostus
67 kaavaluonnos
67 kaavaselostuksen liite

Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää Särkijärven rannalla oleva rakentamaton lomarakennuspaikka kiinteistön 211-459-5-130 alueelta Vaivaissaareen kiinteistön 211-459-5-178 alueelle. Poistettava lomarakennuspaikka merkitään maa- ja metsä-talousvaltaiseksi alueeksi.

 

TERVETULOA KESKUSTELEMAAN VESANIEMEN UIMARANNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA
Vesaniemen alueelle laaditaan kehittämissuunnitelmaa, jonka tavoitteena on parantaa Vesaniemen saavutettavuutta, lisätä alueen ympärivuotisia toimintoja ja selkiyttää sen näkymiä ja jäsentelyä. Alueella voivat toimia edelleen entiset ja uudet seurat ja yhdistykset, ravintoloitsijat, matkailu- ja hyvinvointialan yritykset ja välineiden vuokraajat, joiden kommentteja erityisesti kaivataan.
Vuorovaikutustilaisuus pidettiin tiistaina 27.11.2018 klo 17-19 Kangasala-talon valtuustosalissa.


Kortekummun pohjoisosan asemakaava, 811
Kortekummun asemakaavan laajennuksen valmisteluaineisto oli nähtävillä
10.9.-9.10.2018,
811 kaavaselostus
811 kaavaluonnos
811 luontoselvitys

Tavoitteena on laajentaa Kortekummun pientaloaluetta pohjoiseen Tursolan osayleiskaavan mukaisesti.
Keskustelutilaisuus oli keskiviikkona 12.9.2018
klo 17-19 Tursolan koululla, Asemantie 142.

 

Aholaidan ja Palosaaren ranta-asemakaava, 65
Aholaidan ranta-asemakaavaehdotus sekä Köyrän ja Palon ranta-asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 24.4.-23.5.2017.
65 kaavaselostus 15.2.2017, 65 liite 1, 65 liite 2, 65 liite 3, 65 liite 4, 65 liite 5, 65 liite 6, 65 liite 8 ja 65 liite 9.
65 kaavaehdotus
9.10.2017 VAL § 122. Päätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

65 hyväksyttävä kaava
65 kaavaselostus 25.8.2017

 

Hakkarin asemakaava, 761
Asemakaava ja asemakaavan muutos laaditaan Asemantien pohjoispuolelle, Kortekankaan ja Vaarinmaan asemakaavojen rajaamalle alueelle.
Hakkarin asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 7.11.-7.12.2016.
761 kaavaselostus
761 kaavarunkoluonnos Ansarintie
761 kaavarunkoluonnos Heittomäentie
Havainnekuvaluonnokset:
761 Ansaritie etelästä, 761 Heittomäentie etelästä
761 Ansaritie idästä, 761 Heittomäentie idästä
761 Heittomäentien näkymä aukiolle

761 luontoselvitys

Kunnan kaavoitus järjesti alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille keskustelutilaisuuden torstaina 10.11.2016 klo 17.30 Tursolan koulun ruokalassa, os. Asemantie 142.

761 osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Tursolan osayleiskaavan selvitykset:
761 hulevesiselvitys
761 liikenneselvitys
761 luonto ja virkistysselvitys
761 rakennusinventointi

 

Kuohunlahden asemakaavan muutos, 711
Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Kuohunlahden kortteleissa
3000 ja 3015 sekä niihin liittyvällä katualueella (terveyskeskus),
oli nähtävillä 28.1.-26.2.2013.
711 kaavaselostus
711 kaavaluonnos
711 havainnekuvaluonnos
711 havainnekuvaluonnos ilma

Keskusterveysaseman laajentaminen noin kaksinkertaiseksi nykyisestä.
Terveyskeskuksen ja Alatien välille on myös tavoitteena rakentaa kerros-
ja rivitalokortteli.

 

Kivihuhdin asemakaava, 663
Kivihuhdin asemakaavan valmisteluaineisto Suinulan kortteleissa 8050-8055 sekä niihin liittyvillä liikenne-, rautatie-, maa- ja metsätalous- sekä katualueilla.

663 kaavaselostus
663 kaavaluonnos A ja B
663 havainnekuvaluonnos A ja B

Asemakaavan valmisteluaineisto esiteltiin yleisötilaisuudessa tiistaina 20.11.2012.

 

Kuhmalahden Pento-ojan asemakaava, 697
Kuhmalahden kirkonkylän Pento-ojan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto.
697 kaavaselostus
697 kaavaluonnos
697 kaavaluonnos määräykset

Asemakaavan valmisteluaineistoa esiteltiin yleisötilaisuudessa 4.10.2012.

 

Asemakaavan muutos Lentolan liikealue, 591
Lentolan liikealueen asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto
Mäkirinteentien alueella Liutun ja Nattarin kortteleissa 972 osa,
977, 978 osa, 800 osa, 801-803, 806 ja 807 sekä niihin liittyvillä virkistys-,
katu- ja erityisalueilla oli nähtävillä 16.1.-14.2.2012.
Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on alueen liiketoiminnan kehittä-
minen ja liikennejärjestelyjen selkeyttäminen.
591 kaavaselostus
591 kaavaluonnos
591 havainnekuvaluonnos

 

Halimajärven luoteisen alueen asemakaava, 631
Asemakaava laaditaan Halimajärven luoteispuolelle uimarannasta Halimajärventien molemmille puolille tien koillispäähän.
631 kaavaselostus
631 kaavaluonnos
631 havainnekuvaluonnos