Nähtävillä ja vireillä olevia asemakaavoja

Pdf -muodossa olevat aineistot vaativat Acrobat Reader -ohjelman.
Jos sinulla ei ole Acrobat Readeria, voit ladata sen täältä.

Kaavat ovat nähtävillä Kangasalan kaupungin teknisessä keskuksessa, Urheilutie 13.

Lisäksi vireillä on useampia sisällöltään pienempiä kaavahankkeita. Näistä saa tietoa kaavoituksesta.

Sähköpostilla kaavoista voi jättää mielipiteitä ja muistutuksia osoitteella kaavoitus(at)kangasala.fi
kaavoitus@kangasala.fi.

 

Ilkontien asemakaavan muutos, 865
Asemakaavan muutosehdotus Ilkon korttelissa 985 osa (Ilkontie),
on nähtävillä 18.11.-17.12.2021.
865 osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14102021
865 kaavaselostusehdotus
865 kaavaehdotus
865 havainnekuvaehdotus
865 havainnekuvaehdotus ilma

Tavoitteena on mahdollistaa asemakaavamuutoksella nykyistä tehokkaampi rakentaminen Ilkontien ja Pyrykujan välisessä korttelin osassa. Muutoksella tavoitellaan perheille sopivien asuntojen rakentumista kaupungin tiivistämistavoitteiden mukaisella alueella.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija Ruut Rabinowitsch-Jokinen
puh. 044 486 0413, ruut.rabinowitsch-jokinen(at)kangasala.f

 

Lako-ojantien asemakaavan muutos, 877
Lako-ojantien asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
ja valmisteluaineisto Ruutanan korttelissa 7280 osa (Lako-ojantie), on nähtävillä 18.11.–17.12.2021
877 osallistumis- ja arviointisuunnitelma
877 kaavaselostusluonnos
877 kaavaluonnos
877 havainnekuvaluonnos
877 havainnekuvaluonnos ilma

Muutoksella tavoitellaan tontin jakoa ja pientalojen rakentumista.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija Ruut Rabinowitsch-Jokinen
puh. 044 486 0413, ruut.rabinowitsch-jokinen(at)kangasala.fi

 

Taitajankulman asemakaavan muutos, 880
Taitajankulman asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
ja valmisteluaineisto Lamminrahkan kortteleissa 1501 osa ja 1502 sekä niihin
liittyvällä katualueella (Taitajankulma), oli nähtävillä 21.10.–19.11.2021
880 osallistumis- ja arviointisuunnitelma
880 kaavaselostusluonnos
880 kaavaluonnos
880 havainnekuvaluonnos

Tavoitteena on muuttaa Lamminrahkan työpaikka-alueella sijaitseva energiahuollon alue teollisuusrakennusten korttelialueeksi, kun energiantuotantoon ei alueella ole enää tarvetta. Samalla muutetaan kyseisen korttelinosan 1501 sekä vastakkaisen korttelin 1502 rakennusoikeutta vastaamaan paremmin yritystonttikysyntään.

Lisätietoja asemakaavasta antaa Lamminrahkan projektipäällikkö Sanna Karppinen,
puh. 040 133 6329, sanna.karppinen(at)kangasala.fi

 

Lamminrahkan pohjoisosan asemakaava, 881
Lamminrahkan pohjoisosan asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 21.10.–19.11.2021
881 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa Lamminrahkan uuden kaupunginosan toisen vaiheen rakentaminen.  Toinen vaihe sisältää asuinkortteleita, katuja, pienten lasten yksikön ja viheralueita. Suunnittelua ohjaa lainvoimainen Lamminrahkan osayleiskaava.

Lisätietoja asemakaavasta antaa Lamminrahkan projektipäällikkö Sanna Karppinen,
puh. 040 133 6329, sanna.karppinen(at)kangasala.fi

 

Kulkustien asemakaava ja asemakaavanmuutos, 883
Asemakaava ja asemakaavanmuutos Kulkustiellä Vatialassa. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 21.10.–19.11.2021
883 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Alustava tarkoitus on osoittaa alueelle pientalotontteja, katu- ja viheraluetta sekä kävely- ja pyöräilyreitti. Asemakaavalla tuetaan kaupungin pyrkimystä lisätä asutusta joukkoliikenteen ja palvelujen läheisyyteen. Kaava-alueen rajausta on mahdollista tarkistaa kaavoitustyön edetessä.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija Ruut Rabinowitsch-Jokinen
puh. 044 486 0413, ruut.rabinowitsch-jokinen(at)kangasala.fi

 

Vesaniemen asemakaavan muutos, 648
Asemakaavan muutosehdotus keskustan korttelissa 112 (Vesaniementie),
oli nähtävillä 21.10.–19.11.2021
648 kaavaselostusehdotus
648 kaavaehdotus
648 havainnekuvaehdotus
648 havainnekuvaehdotus ilma

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 17.6.–2.7.2021 ja 26.7.–9.8.2021
648 kaavaselostusehdotus
648 kaavaehdotus
648 havainnekuvaehdotus
648 havainnekuvaehdotus ilma

Lisätietoja asemakaavasta antaa suunnitteluarkkitehti Anna-Leena Toivonen,
puh. 040 133 6773, anna-leena.toivonen(at)kangasala.fi

 

Pasinkujan asemakaavan muutos, 873
Pasinkujan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto Lentolan korttelissa 527 osa ja siihen liittyvällä virkistysalueella (Pasinkuja), oli nähtävillä 16.9.–15.10.2021.
873 osallistumis- ja arviointisuunnitelma
873 kaavaselostusluonnos
873 kaavaluonnos A
873 havainnekuvaluonnos A
873 havainnekuvaluonnos A ilma
873 kaavaluonnos B
873 havainnekuvaluonnos B
873 havainnekuvaluonnos B ilma

Kaavamuutoksella tavoitellaan yhdyskuntarakenteen maltillista tiivistämistä ja perheille sopivien asuin- ja työhuonerakennusten rakentumista, olemassa olevien palvelujen ja joukkoliikenteen läheisyydessä.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaavasuunnittelija Ruut Rabinowitsch-Jokinen
puh. 044 486 0413, ruut.rabinowitsch-jokinen(at)kangasala.fi

 

Aseman alueen asemakaavan muutos, 870
Asemakaavan muutosehdotus Aseman korttelissa 5039 osa (Laatoittajantie), oli nähtävillä 16.9.–15.10.2021.
870 kaavaselostusehdotus
870 kaavaehdotus
870 havainnekuvaehdotus
870 havainnekuvaehdotus ilma

Kaavamuutoksella muutetaan pieni teollisuusalueen keskellä oleva virkistysalue teollisuustontiksi. Viheralueella ei ole tiedossa merkitystä viherverkon kokonaisuuden kannalta.

Lisätietoja asemakaavasta antaa suunnitteluarkkitehti Anna-Leena Toivonen,
puh. 040 133 6773, anna-leena.toivonen(at)kangasala.fi

 

Aseman alueen asemakaavan muutos, 867
Asemakaavan muutosehdotus Aseman korttelissa 5043 osa ja siihen liittyvällä katualueella (Vatialantie), oli nähtävillä 16.9.–15.10.2021.
867 kaavaselostusehdotus
867 kaavaehdotus
867 havainnekuvaehdotus
867 havainnekuvaehdotus ilma

Kaavamuutoksella muutetaan julkisten lähipalvelua ja opetustoimintaa palvelevien rakennusten tontti kahdeksi teollisuustontiksi. Kaavassa huomioidaan sähkölinjat.

Lisätietoja asemakaavasta antaa suunnitteluarkkitehti Anna-Leena Toivonen,
puh. 040 133 6773, anna-leena.toivonen(at)kangasala.fi

 

Myllystenpohjantien asemakaavan muutos, 846
Hyväksyttävä asemakaava
846 kaavaselostus
846 kaavakartta
846 havainnekuva

Asemakaavan muutosehdotus Keskustan korttelissa 13 osa ja siihen liittyvillä katualueilla (Myllystenpohjantie), oli nähtävillä 19.8.–17.9.2021.
846 kaavaselostusehdotus
846 kaavaehdotus
846 havainnekuvaehdotus

Liikennemeluselvitys 21.4.2021 (Promethor Oy)

Natura-tarveharkinta 16.6.2021 (Kangasalan kaupunki)

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä17.9.-16.10.2018.
820 kaavaluonnos

Lisätietoja asemakaavasta antaa suunnitteluarkkitehti Anna-Leena Toivonen,
puh. 040 133 6773, anna-leena.toivonen(at)kangasala.fi

 

Ilkontien asemakaavan muutos, 875

Kaavaluonnoksesta järjestettiin Internetselaimen välityksellä seurattava
Teams-yleisötilaisuus keskiviikkona 25.8.2021 klo 18-19.30.
Liity yleisötilaisuuteen tästä linkistä

Tilaisuuteen voi myös toimittaa kysymyksiä etukäteen sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus@kangasala.fi.

Yleisötilaisuuden ohjelma ja osallistumisohjeet

Lisäksi järjestettiin kaavoittajan vastaanottotilaisuudet Kangasalan teknisessä keskuksessa, os. Urheilutie 13, 3.9.2021 klo 10–16 sekä 6.9.2021 ja 7.9.2021 klo 16.30–19. Vastaanottoajat olivat 30 min mittaisia ja vastaanottoon tuli varata aika etukäteen kaavoituksen toimistosihteeriltä, puh. 040 133 6631.

Ilkontien asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Ilkon kurssikeskusalueella korttelissa 987 osa sekä siihen liittyvällä puisto- ja suojaviheralueella (Ilkontie),
on nähtävillä 19.8.–17.9.2021.
875 kaavaselostusluonnos
875 kaavaluonnos
875 havainnekuvaluonnos

Tavoitteena on mahdollistaa nykyisen kurssikeskusalueen muuttaminen pääasiassa asuinkäyttöön. Keskeisiä huomioitavia teemoja ovat kulttuuriympäristö ja luonnonympäristö.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä
18.2.–19.3.2021
875 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Pitkäjärven alueen asemakaava, 850
Asemakaavaehdotus Liutun kortteleissa 955 ja 956 sekä niihin liittyvillä katu- ja virkistysalueilla (Pitkäjärvi) aineistoa on tarkistettu hyväksymisvaiheeseen siirryttäessä. Hyväksyttäväksi esitettyä asemakaavaa käsiteltiin elinympäristölautakunnan kokouksessa 22.6.2021.

Keväällä 2021 tarkistettu kaava-aineisto:
850 kaavaselostusehdotus
850 kaavaehdotus
850 havainnekuvaehdotus
850 havainnekuvaehdotus ilma
850 hulevesiselvitys 2021, liite 1 ja liite 2
850 liito-oravaselvitys 2021
850 meluselvitys 2021

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 18.5.–16.6.2020.
850 kaavaselostusehdotus
850 kaavaehdotus
850 havainnekuvaehdotus
850 havainnekuvaehdotus ilma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Katajatien asemakaavan muutos, 783
Katajatien asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Keskustan korttelissa 75a (Katajatie), oli nähtävillä 19.8.–17.9.2021.
783 kaavaselostusluonnos
783 kaavaluonnos
783 havainnekuvaluonnos
783 havainnekuvaluonnos ilma

Tavoitteena on mahdollistaa osayleiskaavan mukainen kerrostaloalueen täydennysrakentaminen. Keskeinen huomioitava teema on rakennuksen sopeutuminen lähimiljööseen ja harjumaisemaan.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 15.4.–14.5.2021
783 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Ellintien alueen asemakaavan muutos, 820
Asemakaavan muutosehdotus Keskustan korttelissa 346 osa sekä siihen liittyvillä katu- ja liikennealueilla (Ellintie), oli nähtävillä 19.8.–17.9.2021.
820 kaavaselostusehdotus
820 kaavaehdotus
820 havainnekuvaehdotus

Hulevesiselvitysluonnos 2021 (Ramboll Oy)

Liitekarttaluonnos hulevesien hallinta 2021 (Ramboll Oy)

Natura-tarveharkinta 16.6.2021 (Kangasalan kaupunki)

Asemakaavan muutosehdotus, oli nähtävillä 11.2.-12.3.2019.
820 kaavaselostus
820 kaavaehdotus
820 havainnekuvaehdotus

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä17.9.-16.10.2018.
820 kaavaluonnos

Lisätietoja asemakaavasta antaa suunnitteluarkkitehti Anna-Leena Toivonen,
puh. 040 133 6773, anna-leena.toivonen(at)kangasala.fi

 

Seurakunnantien asemakaavan muutos, 874
Seurakunnantien asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto Ruutanan korttelissa 7114 (Seurakunnantie), oli nähtävillä 24.6.–2.7.2021 ja 26.7.–16.8.2021 .
874 kaavaselostusluonnos
874 kaavaselostusluonnoksen liite 1
874 kaavaselostusluonnoksen liite 2
874 kaavaluonnos VE1
874 kaavaluonnos VE2
874 kaavaluonnos VE3
874 kaavaluonnos VE4
874 havainnekuvaluonnokset

Tavoitteena on osoittaa alueelle asuinrakentamista, joka liittyy luontevasti ympäröiviin asuinkortteleihin. Tavoitteena on lisäksi huomioida toteutunut tieverkko sekä lähialueen asukkaiden virkistysmahdollisuudet.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä
18.1.–16.2.2021
874 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Asemakaavan muutos Kuohunharjuntiellä, 852
Asemakaavan muutos Kuohunharjuntiellä keskustan korttelissa 107 on tullut vireille. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 17.6.–2.7.2021 ja 26.7.–9.8.2021.
852 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lähtötavoitteena on osoittaa alueelle sekä asumista että toimitiloja keskustan elinvoiman ja elinympäristön kehittämistavoitteet ja rakennetun kulttuuriympäristön arvot ja maiseman ominaispiirteet huomioiden. Alueesta tavoitellaan turvallista ja viihtyisää kävelykeskustan osaa.

Lisätietoja asemakaavasta antaa suunnitteluarkkitehti Anna-Leena Toivonen,
puh. 040 133 6773, anna-leena.toivonen(at)kangasala.fi

 

Ruutanan asemakaavan muutos ja laajennus, 822
Kangasalan kaupunki asettaa nähtäville Ruutanan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen (Ruutanan keskusta) osallistumis- ja arviointisuunnitelman päivityksen. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 17.6.–2.7.2021 ja 26.7.–9.8.2021.
822 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tavoitteena on mahdollistaa Ruutanan keskeisen solmukohdan kehittäminen olevia palveluita ja joukkoliikennettä hyödyntämällä. Tavoitteena on aiempaa tehokkaampi asuntorakentamisen ja palveluiden lisääminen Ruutanan keskustassa. Asemakaavamuutoksen rajausta on laajennettu rautatien ympäristössä.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Ruutanan kortteleissa 7003 osa, 7007, 7028 osa, 7101 osa, 7202, 7203 osa, 7204 osa sekä niihin liittyvillä katu- ja liikennealueilla (Ruutanan keskusta), oli nähtävillä 21.1.-19.2.2019.
822 kaavaselostus
822 kaavaluonnos
822 havainnekuvaluonnos

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Lomarinteen ja Vainio-Mattilan ranta-asemakaava, 70
Hyväksyttävän ranta-asemakaavan aineistot
70 Kaavaselostus
70 kaavaselostuksen liitteet
70 kaavakartta

Lomarinteen ja Vainio-Mattilan ranta-asemakaavaehdotus oli nähtävillä 17.6.–2.7.2021 ja 26.7.–9.8.2021
70 kaavaselostusehdotus
70 kaavaselostusehdotuksen liite 1, 70 kaavaselostusehdotuksen liite 2
70 kaavaehdotus

Ranta-asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 10.–22.12.2020 ja 4.–20.1.2021
70 kaavaselostusluonnos
70 kaavaselostuksen liitteet
70 kaavaluonnos

Ranta-asemakaavan tavoitteena on siirtää rantayleiskaavan mukainen rakennuspaikka Vesijärven pohjoisosasta Haikansaaresta Längelmäveden itärannalle Heponiemeen, poistaa Haikansaaressa oleva rakentamaton rakennuspaikka osoittamalla alue maa- ja metsätalousalueeksi sekä osoittaa uusi rakennuspaikka kiinteistön Lomarinne 211-437-1-94 alueelle.

Lisätietoja ranta-asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Raatalantien asemakaava, 876
Raatalantien asemakaava Vatialan alueella. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) liitteineen (alustavat luonnokset) oli nähtävillä
17.5.–15.6.2021
876 osallistumis- ja arviointisuunnitelma
876 osallistumis- ja arviointisuunnitelman liite

Asemakaavalla on tarkoitus mahdollistaa taajamarakenteen ja liikenneverkoston täydentyminen.

Lisätietoja asemakaavasta antaa suunnitteluarkkitehti Anna-Leena Toivonen, p. 040 133 6773, anna-leena.toivonen(at)kangasala.fi

 

Satulankaari-Lahdentien asemakaava, 862
Satulankaari-Lahdentien asemakaavaehdotus Vatialan kortteleissa 1275-1283, sekä niihin liittyvillä erityis-, viher-, katu- ja liikennealueilla (Satulankaari-Lahdentie), oli nähtävillä 17.5.–15.6.2021
862 kaavaselostusehdotus
862 kaavaehdotus
862 havainnekuvaehdotus
862 havainnekuvaehdotus ilma

Raideliikenteen tärinälausunto
Liikennemeluselvitys

Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Vatialan ja Lamminrahkan kaupunginosissa (Satulankaari-Lahdentie), oli nähtävillä 18.1.–16.2.2021
862 kaavaselostusluonnos
862 kaavaluonnos
862 havainnekuvaluonnos

Tavoitteena on osoittaa alueelle pientaloasutusta, Lahdentien varteen työpaikkarakentamista ja alueen keskiöön virkistysaluetta.

Satulankaari-Lahdentien asemakaava Vatialan ja Lamminrahkan kaupunginosissa on tullut vireille. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 10.–22.12.2020 ja 4.–20.1.2021
862 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Asemakaavan muutosehdotus Viputiellä, 858
Asemakaavan muutosehdotus Viputiellä keskustan korttelissa 315 osa (Viputie), oli nähtävillä 17.5.–15.6.2021
858 kaavaselostusehdotus
858 asemakaavaehdotus
858 havainnekuvaehdotus
858 havainnekuvaehdotus ilma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Lahdenpohjan ja Kanervan ranta-asemakaava, 69
Hyväksyttävän ranta-asemakaavan aineistot
69 kaavaselostus
69 kaavaselostuksen liitteet
69 kaavakartta

Ranta-asemakaavaehdotus oli nähtävillä 15.4.–14.5.2021
69 kaavaselostusehdotus
69 kaavaselostusehdotuksen liitteet
69 kaavaehdotus

Ranta-asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 10.–22.12.2020 ja 4.–20.1.2021
69 Kaavaselostusluonnos
69 kaavaselostuksen liitteet
69 kaavaluonnos

Ranta-asemakaavan tavoitteena on siirtää rantayleiskaavan mukainen rakennuspaikka Kaukalosaaresta Karpinlahteen, poistaa Kaukalosaaressa oleva rakennuspaikka osoittamalla alue maa- ja metsätalousalueeksi, osoittaa uusi rakennuspaikka kiinteistön Lahdenpohja 211-455-58-0 alueelle sekä huomioida toteutunut maatilan rantasauna, jota ei ole osoitettu rantayleiskaavassa.

Lisätietoja ranta-asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Korisevan ja Isovainion ranta-asemakaava, 71
Hyväksyttävän ranta-asemakaavan aineistot
71 kaavaselostus
71 kaavaselostuksen liitteet
71 kaavakartta

Ranta-asemakaavaehdotus oli nähtävillä 15.4.–14.5.2021
71 kaavaselostusehdotus
71 kaavaselostusehdotuksen liitteet
71 kaavaehdotus

Ranta-asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 10.–22.12.2020 ja 4.–20.1.2021
71 kaavaselostusluonnos
71 kaavaselostuksen liitteet
71 kaavaluonnos

Tavoitteena on siirtää alueella voimassa olevan rantaosayleiskaavan mukainen loma-asunnon rakennuspaikka saunan paikalle ja saunan rakennuspaikka metsäsaarekkeeseen toteutuneen rakennuspaikan pohjoispuolelle sekä osoittaa toteutunut lomarakennuspaikka toteutuneen kiinteistöjaon mukaisesti. Muu osa kaava-alueesta on tavoitteena osoittaa maa- ja metsätalousalueeksi.

Lisätietoja ranta-asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Kuuselantien asemakaava Saarenmaan alueella, 861
Kuuselantien asemakaava Saarenmaan alueella on tullut vireille. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 18.3.-16.4.2021
861 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tavoitteena on tutkia Kuuselantien ympäristön ja kulkureittien kehittämismahdollisuudet. Asemakaavoituksessa tutkitaan mahdollisuus tuoda uusi kulkuväylä ranta-asutuksen eteläpuolelta ja samalla täydentää asutusta houkuttelevalla paikalla. Toiveita on myös Kuuselantien vapaa-ajan asuntojen osoittamisesta vakituiselle asumiselle.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Saarenmaan yritysalueen 1. asemakaava, 878
Saarenmaan yritysalueen 1. asemakaava on tullut vireille. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
oli nähtävillä 18.3.–16.4.2021
878 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan laatimisen keskeinen tavoite on yritystonttien ja erityisesti teollisuuspainotteisten tonttien lisääminen. Tällä vastataan tonttikysyntään. Laajan mittakaavan tavoitteena on täydentää kaupunkiseudun aluerakennetta.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Kangasalan Kaupungin rakennusjärjestyksen päivittäminen
Rakennusjärjestyksen päivityksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 18.1.–16.2.2021
osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksessä esitetään rakentamista koskevia määräyksiä, jotka voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Kangasalla on voimassa vuonna 2018 hyväksytty rakennusjärjestys, joka korvataan nyt laadittavalla uudella rakennusjärjestyksellä. Päivitystyössä tarkastellaan ja päivitetään rakentamiseen liittyviä teemoja asiakokonaisuuksittain ja muotoillaan raportti seudullisesti yhtenäiselle asiakirjapohjalle.

 

Seurakunnantien asemakaavan muutos, 874
Asemakaavamuutos Ruutanan korttelissa 7114 (Seurakunnantie) on tullut vireille. Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
oli nähtävillä 18.1.–16.2.2021
874 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tavoitteena on tutkia alueella täydentävän asuinrakentamisen mahdollisuutta. Tavoitteena on lisäksi huomioida toteutunut tieverkko sekä lähialueen ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet. Kaavan laatimisen aikana selvitetään tarpeita ja mahdollisuuksia seurakuntakodin rakennuksen säilyttämiseksi tai purkamiseksi.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Raudoittajantien asemakaavan muutos, 871
Raudoittajantien asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Aseman korttelissa 5042, oli nähtävillä  14.10.–12.11.2020
871 kaavaselostusluonnos
871 kaavaluonnos
871 havainnekuvaluonnos
871 havainnekuvaluonnos ilma

Kaavamuutoksella muutetaan rakentamatonta puisto- ja viheraluetta kahdeksi teollisuustontiksi. Viheralueella ei ole tiedossa merkitystä viherverkon kokonaisuuden kannalta.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Asemakaavan muutos Huutijärvellä, 816
Asemakaavan muutosehdotus Huutijärven kortteleissa 3119 ja 3120 osa sekä niihin liittyvillä katu- ja virkistysalueilla (Huutijärven entinen ammattikoulu),
oli nähtävillä 13.8.-11.9.2020.
816 kaavaselostusehdotus
816 kaavaehdotus
816 havainnekuvaehdotus

Huutijärven entisen ammattikoulun alueen asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto oli nähtävillä 1.–30.4.2020
816 kaavaselostusluonnos
816 kaavaluonnos

Kaavalla on tarkoitus sallia asumista alueelle ja maakuntakaavan mukaisesti laajentaa Kangasalan täydentyvää taajamaa etelään.

Kaavoitus kerää valmisteluvaiheen nähtävilläolon ajan ajatuksia koskien sekä yleisesti Huutijärveä että erityisesti kaavamuutosaluetta.
Kysely löytyy Internetistä osoitteesta https://app.maptionnaire.com/fi/8340/.
Tämän kevyemmän palautekanavan lisäksi on mahdollista jättää luonnosaineistosta kaavoitukselle perinteiseen tapaan kirjallista palautetta.

Asemakaavan muutos Huutijärven ammattikoulun alueella (Sahalahdentie). Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 4.–18.3.2020.
816 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Asemakaavan muutos Pikkolassa, 863
Vireille on tullut asemakaavan muutos Pikkolassa koulukampuksen vieressä.
Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä
15.6.–3.7.2020 ja 27.7.–13.8.2020
863 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavamuutoksella tavoitellaan monipuolista asuinrakennuskantaa ja mahdollistetaan myös pienissä määrin lähipalveluita.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Toimenpiderajoitus Saarenmaan alueella
Toimenpiderajoitus koskee osaa vireillä olevan Saarenmaan osayleiskaavan alueesta.
Toimenpiderajoitus oli nähtävillä 7.5.-15.6.2020.
toimenpiderajoituskartta

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Kaarina Maununtyttären tie ja Kangasalantie
Kaarina Maununtyttären tien (kaava 859) ja Kangasalantien (kaava 860) osien muuttaminen hallinnollisesti valtion tiestä Kangasalan kaupungin katualueeksi.  Kaavamuutokset ovat luonteeltaan teknisiä eikä niillä ole merkittävää vaikutusta esimerkiksi liittymien sijaintiin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat olivat nähtävillä 6.4.-5.5.2020.
859 osallistumis- ja arviointisuunnitelma
860 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Kunnantien asemakaavan muutos, 843
Kunnantien asemakaavan muutos on tullut vireille.
Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 29.5.–28.6.2019.
843 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tavoitteena on asemakaavaa muuttamalla mahdollistaa korttelin kehittäminen. Kaavoituksen aikana tutkitaan erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Vatialantien jatkeen asemakaava, 842
Vatialantien jatkeen asemakaava on tullut vireille.
Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 29.5.–28.6.2019.
842 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Vatialantien jatkeen liikkumisyhteyden eteläosan rakentaminen sekä siihen liittyvä maankäyttö. Alueelle on tarkoitus osoittaa asumista Asemantien tuntumaan ja teollisuuspainotteisia työpaikkatontteja Vatialantien jatkeen varteen.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Vaivaissaaren ranta-asemakaava, 67
Rantaosayleiskaavan muutos Vesijärven Vaivaissaaressa, oli nähtävillä
11.2.-12.3.2019.
67 kaavaselostus
67 kaavaluonnos
67 kaavaselostuksen liite

Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää Särkijärven rannalla oleva rakentamaton lomarakennuspaikka kiinteistön 211-459-5-130 alueelta Vaivaissaareen kiinteistön 211-459-5-178 alueelle. Poistettava lomarakennuspaikka merkitään maa- ja metsä-talousvaltaiseksi alueeksi.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi


Pälvitien asemakaava, 821
Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Liutun  kortteleissa 972 osa, 975 osa ja 977 osa sekä niihin liittyvillä katualueilla (Pälvitie)
oli nähtävillä 21.1.-19.2.2019.
821 kaavaselostus
821 kaavaluonnos
821 havainnekuvaluonnos
821 havainnekuvaluonnos ilma

Kaavalla poistetaan aiemmin suunniteltu Kinostien valoliittymä ja varataan tila Auertien ja Tuulentien kiertoliittymälle. Samalla tiivistetään Kangasalantien varren rakentamista.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi


TERVETULOA KESKUSTELEMAAN VESANIEMEN UIMARANNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA

Vesaniemen alueelle laaditaan kehittämissuunnitelmaa, jonka tavoitteena on parantaa Vesaniemen saavutettavuutta, lisätä alueen ympärivuotisia toimintoja ja selkiyttää sen näkymiä ja jäsentelyä. Alueella voivat toimia edelleen entiset ja uudet seurat ja yhdistykset, ravintoloitsijat, matkailu- ja hyvinvointialan yritykset ja välineiden vuokraajat, joiden kommentteja erityisesti kaivataan.
Vuorovaikutustilaisuus pidettiin tiistaina 27.11.2018 klo 17-19 Kangasala-talon valtuustosalissa.


Kortekummun pohjoisosan asemakaava, 811
Kortekummun asemakaavan laajennuksen valmisteluaineisto oli nähtävillä
10.9.-9.10.2018,
811 kaavaselostus
811 kaavaluonnos
811 luontoselvitys

Tavoitteena on laajentaa Kortekummun pientaloaluetta pohjoiseen Tursolan osayleiskaavan mukaisesti.
Keskustelutilaisuus oli keskiviikkona 12.9.2018
klo 17-19 Tursolan koululla, Asemantie 142.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Aholaidan ja Palosaaren ranta-asemakaava, 65
Aholaidan ranta-asemakaavaehdotus sekä Köyrän ja Palon ranta-asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 24.4.-23.5.2017.
65 kaavaselostus 15.2.2017, 65 liite 1, 65 liite 2, 65 liite 3, 65 liite 4, 65 liite 5, 65 liite 6, 65 liite 8 ja 65 liite 9.
65 kaavaehdotus
9.10.2017 VAL § 122. Päätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

65 hyväksyttävä kaava
65 kaavaselostus 25.8.2017

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
p. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi


Hakkarin asemakaava, 761

Asemakaava ja asemakaavan muutos laaditaan Asemantien pohjoispuolelle, Kortekankaan ja Vaarinmaan asemakaavojen rajaamalle alueelle.
Hakkarin asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 7.11.-7.12.2016.
761 kaavaselostus
761 kaavarunkoluonnos Ansarintie
761 kaavarunkoluonnos Heittomäentie
Havainnekuvaluonnokset:
761 Ansaritie etelästä, 761 Heittomäentie etelästä
761 Ansaritie idästä, 761 Heittomäentie idästä
761 Heittomäentien näkymä aukiolle

761 luontoselvitys

Kunnan kaavoitus järjesti alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille keskustelutilaisuuden torstaina 10.11.2016 klo 17.30 Tursolan koulun ruokalassa, os. Asemantie 142.

761 osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Tursolan osayleiskaavan selvitykset:
761 hulevesiselvitys
761 liikenneselvitys
761 luonto ja virkistysselvitys
761 rakennusinventointi

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Herttualan alueen asemakaava, 713
Herttualan alueen asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 20.10.-18.11.2014.
713 kaavaselostus
713 kaavaluonnos VE A
713 kaavaluonnos VE B

Asemakaavan valmisteluaineisto esiteltiin yleisötilaisuudessa keskiviikkona 22.10.2014 entisessä Herttualan päiväkodissa, os. Herttualantie 140.

713 Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2013
713 Arkeologinen selvitys Herttuala 2013
713 Herttualan alustavan osayleiskaavaluonnoksen luontovaikutukset 2006
713 Vt12 Kangasalan Kirkkojärvi 2005
713 LOYK raportti luontoselvitykset 1997

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
puh. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Kuohunlahden asemakaavan muutos, 711
Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto Kuohunlahden kortteleissa
3000 ja 3015 sekä niihin liittyvällä katualueella (terveyskeskus),
oli nähtävillä 28.1.-26.2.2013.
711 kaavaselostus
711 kaavaluonnos
711 havainnekuvaluonnos
711 havainnekuvaluonnos ilma

Keskusterveysaseman laajentaminen noin kaksinkertaiseksi nykyisestä.
Terveyskeskuksen ja Alatien välille on myös tavoitteena rakentaa kerros-
ja rivitalokortteli.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
p. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Kivihuhdin asemakaava, 663
Kivihuhdin asemakaavan valmisteluaineisto Suinulan kortteleissa 8050-8055 sekä niihin liittyvillä liikenne-, rautatie-, maa- ja metsätalous- sekä katualueilla.

663 kaavaselostus
663 kaavaluonnos A ja B
663 havainnekuvaluonnos A ja B

Asemakaavan valmisteluaineisto esiteltiin yleisötilaisuudessa tiistaina 20.11.2012.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
p. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Kuhmalahden Pento-ojan asemakaava, 697
Kuhmalahden kirkonkylän Pento-ojan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto.
697 kaavaselostus
697 kaavaluonnos
697 kaavaluonnos määräykset

Asemakaavan valmisteluaineistoa esiteltiin yleisötilaisuudessa 4.10.2012.

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
p. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Asemakaavan muutos Lentolan liikealue, 591
Lentolan liikealueen asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto
Mäkirinteentien alueella Liutun ja Nattarin kortteleissa 972 osa,
977, 978 osa, 800 osa, 801-803, 806 ja 807 sekä niihin liittyvillä virkistys-,
katu- ja erityisalueilla oli nähtävillä 16.1.-14.2.2012.
Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on alueen liiketoiminnan kehittä-
minen ja liikennejärjestelyjen selkeyttäminen.
591 kaavaselostus
591 kaavaluonnos
591 havainnekuvaluonnos

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
p. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi

 

Halimajärven luoteisen alueen asemakaava, 631
Asemakaava laaditaan Halimajärven luoteispuolelle uimarannasta Halimajärventien molemmille puolille tien koillispäähän.
631 kaavaselostus
631 kaavaluonnos
631 havainnekuvaluonnos

Lisätietoja asemakaavasta antaa kaupunginarkkitehti Mari Seppä
p. 044 431 4177, mari.seppa(at)kangasala.fi