Lamminrahkan koulukeskuksen yleinen arkkitehtuurikilpailu on ratkennut

Kangasalan kaupunki järjesti yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa Lamminrahkan uuden kaupunginosan koulukeskuksen kokonaisuuden suunnittelusta yleisen arkkitehtuurikilpailun. Kilpailu toteutettiin yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa.

Kilpailun voittajaksi valitun ”Kerkän” tekijäksi
paljastui Verstas Arkkitehdit Oy

Kilpailun tulokset julkistettiin perjantaina 6.3.2020 Kangasala-talossa.

Arvostelupöytäkirja

Palkitut työt

1. palkinto: nro 36 ”Kerkkä”

Verstas Arkkitehdit Oy

tekijät:
Väinö Nikkilä, tekniikan kandidaatti
Jussi Palva, arkkitehti SAFA
Riina Palva, arkkitehti SAFA
Ilkka Salminen, arkkitehti SAFA

työryhmä:
Santeri Hänninen, tekniikan kandidaatti
Leevi Kerola, arkkitehti
Atte Mattila, arkkitehti

avustajat:
Pekka Airaxin, arkkitehti
Otto Autio, arkkitehti
Ville Nurkka, arkkitehti
Milla Parkkali, arkkitehti
Jukka Kangasniemi, tekniikan kandidaatti
Tino Toivonen, arkkitehti
Ilkka Törmä, arkkitehti

 

2. palkinto: nro 26 ”Mettä”

Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy

tekijät:
Erkko Aarti, arkkitehti SAFA
Arto Ollila, arkkitehti SAFA
Mikki Ristola, arkkitehti SAFA
Kuutti Halinen, arkkitehti SAFA
Meri Wiikinkoski, arkkitehti SAFA
Pekka Pohjola, arkkitehti SAFA
Jussi Eskelinen, arkkitehti SAFA
Heljä Koskimäki, arkkitehti SAFA
Benjamin Åkerblom, tekn. kand.
Lauri Klemola, tekn. kand.

LVI-asiantuntija
Vikke Niskanen, Granlund

 

3. palkinto: nro 42 ”Nelikko”

tekijä:
Petri Piirta, arkkitehti SAFA

 

lunastus: nro 37 ”Kiekka”                                         

tekijä:
Petri Piirta, arkkitehti SAFA

 

lunastus: nro 43 ”Opinrattaat”           

tekijät:
Antti Keskinen, arkkitehti SAFA
Lilja Mustila, arkkitehti SAFA
Marcus Kujala, arkkitehti SAFA
Samuli Summanen, arkkitehti SAFA

 

kunniamaininta: nro 10 ”Pääsky”      

Arkkitehdit NRT

tekijät:
Teemu Tuomi
Anna Kumpulainen
Olli Vuorinen
Valtteri Osara

 

kunniamaininta: nro 29 ”Lamminrahkala”

Arkkitehtistudio M10

tekijät:
Marcelo Diez, arkkitehti SAFA
Anna Pekkarinen, arkkitehti
Tiina Latva, konseptisuunnittelija
Laura Gröndahl, taiteilija, suunnittelija

visualisointi:
Johannes Koskela, arkkitehti SAFA

 

kunniamaininta: nro 44 ”Liitää oravien kanssa”

Collaboratorio Oy

tekijät:
Kristiina Kuusiluoma, arkkitehti SAFA
Martino de Rossi, arkkitehti SAFA
Paula Leiwo, arkkitehti SAFA

avustajat:
Andrea Roverato, arkkitehti
Carl Petersen, ark.yo

 

Palkinnot

Palkintoina jaetaan yhteensä 145 000 euroa seuraavasti:

  1. palkinto 55 000 euroa
  2. palkinto 40 000 euroa
  3. palkinto 25 000 euroa

kaksi lunastusta, kumpikin 12 500 euroa.

Kilpailuaika oli 19.6. – 5.11.2019

Palkintolautakuntaan kuuluivat Kangasalan kaupungin nimeäminä: elinympäristölautakunnan puheenjohtaja Pertti Alanko, elinympäristöjohtaja Sirkku Malviala, rakennuspäällikkö Merja Saarilahti, opetuspäällikkö Merja Lehtonen, Suoraman koulun rehtori Jyrki Taipale, varhaiskasvatuksen johtaja Anni Aalto-Ropo, Lamminrahkan projek­tipäällikkö Sanna Karppinen ja suunnitteluarkkitehti Susanna Virjo, Tampereen kaupungin nimeäminä: suunnittelujohtaja Taru Hurme, suunnittelujohtaja Leena Viitasaari, Jarmo Viljakka, hankearkkitehti, Suomen Arkkitehtiliiton kilpailutoimikunnan nimeäminä: arkkitehti SAFA Claudia Auer ja arkkitehti SAFA Tomi Perko. Palkintolautakunnan sihteerinä toimi arkkitehti Mervi Savolainen, WSP Finland Oy

Palkitsemattomien ehdotusten planssit ovat noudettavissa 31.3.2020 asti kilpailun järjestäjältä (Teknisen keskuksen asiakaspalvelu, Urheilutie 13, Kangasala).

Kilpailuehdotukset

Palkintolautakunta hyväksyi 57 ehdotusta arvosteltavaksi. Ehdotukset olivat yleisön nähtävänä ja omaa suosikkiaan sai äänestää 11.12.2019 asti. Tulokset esiteltiin palkintolautakunnalle. Ääniä annettiin 52 kpl. Eniten kannatusta (11 ääntä) sai ehdotus nro 8 ”Mahla” ja toiseksi eniten ehdotus nro 29 ”Lamminrahkala” (7 ääntä).

Kilpailuohjelma

Kilpailuohjelman liitteet

Lamminrahkan koulukeskus

Koulukeskus käsittää vuosiluokat 3–9 (930 oppilasta) sekä pienten lasten yksikön (306 lasta), jossa toimivat varhaiskasvatus, esiopetus ja alkuopetuksen luokat 1-2.  Vuosiluokkien 3-9 koulu on Kangasalan ja Tampereen kaupunkien yhteishanke, pienten lasten yksikkö taas Kangasalan kaupungin oma hanke.

Koulukeskus rakennetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan tilat vuosiluokille 3–6 sekä pienten lasten yksikkö. Toisessa vaiheessa valmistuu tilat vuosiluokille 7–9.

Kilpailualueen sijainti

Ojala-Lamminrahkan alue on yksi Tampereen seudun merkittävimmistä uusista asuin- ja työpaikka-alueista. Alue sijaitsee hyvällä paikalla valtatien 12 (Lahdentien) varressa aivan Tampereen ja Kangasalan rajalla, kutakuinkin kaupunkien keskustojen puolivälissä. Vuoteen 2040 mennessä Kangasalan Lamminrahkaan on rakentunut koti 8000 asukkaalle ja Tampereen Ojalaan 5000 asukkaalle.

Kysymykset ja vastaukset elokuu 2019
Kysymykset ja vastaukset lokakuu 2019
Määräaikaan 4.10.2019 mennessä ei saapunut yhtään kysymyksiä.

Kilpailijoilla on oikeus esittää ohjelmaa koskevia kysymyksiä ja pyytää lisäselvityksiä kilpailun aikana. Kysymykset varustetaan nimimerkillä ja toimitetaan kilpailun sihteerille sähköpostilla osoitteeseen mervi.savolainen@wsp.com.  Otsikkokenttään merkitään ”Lamminrahkan koulukeskus”.

Kysymysten tulee olla perillä viimeistään 12.8.2019 klo 12.00 tai 4.10.2019 klo 12.00. Kysymykset ja palkintolautakunnan vastaukset niihin julkaistaan kilpailun internet-sivulla viimeistään 19.8.2019 ja 11.10.2019.

Linkkejä

www.kangasala.fi

www.tampere.fi

www.lamminrahka.fi