Lamminrahkan koulukeskuksen yleinen arkkitehtuurikilpailu

Kilpailuaika 19.6. – 5.11.2019

Kangasalan kaupunki järjestää yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa Lamminrahkan uuden kaupunginosan koulukeskuksen kokonaisuuden suunnittelusta yleisen arkkitehtuurikilpailun. Kilpailu toteutetaan yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kanssa.

Kilpailuohjelma

Kilpailuohjelman liitteet

Kysymykset ja vastaukset elokuu 2019

Kysymykset ja vastaukset elokuu 2019
Määräaikaan 4.10.2019 mennessä ei saapunut yhtään kysymyksiä.

Lamminrahkan koulukeskus

Koulukeskus käsittää vuosiluokat 3–9 (930 oppilasta) sekä pienten lasten yksikön (306 lasta), jossa toimivat varhaiskasvatus, esiopetus ja alkuopetuksen luokat 1-2.  Vuosiluokkien 3-9 koulu on Kangasalan ja Tampereen kaupunkien yhteishanke, pienten lasten yksikkö taas Kangasalan kaupungin oma hanke.

Koulukeskus rakennetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan tilat vuosiluokille 3–6 sekä pienten lasten yksikkö. Toisessa vaiheessa valmistuu tilat vuosiluokille 7–9.

Kilpailualueen sijainti

Ojala-Lamminrahkan alue on yksi Tampereen seudun merkittävimmistä uusista asuin- ja työpaikka-alueista. Alue sijaitsee hyvällä paikalla valtatien 12 (Lahdentien) varressa aivan Tampereen ja Kangasalan rajalla, kutakuinkin kaupunkien keskustojen puolivälissä. Vuoteen 2040 mennessä Kangasalan Lamminrahkaan on rakentunut koti 8000 asukkaalle ja Tampereen Ojalaan 5000 asukkaalle.

Palkinnot

Palkintoina jaetaan yhteensä 145 000 euroa seuraavasti:

  1. palkinto 55 000 euroa
  2. palkinto 40 000 euroa
  3. palkinto 25 000 euroa

kaksi lunastusta, kumpikin 12 500 euroa.

Kysymykset ja vastaukset

Kilpailijoilla on oikeus esittää ohjelmaa koskevia kysymyksiä ja pyytää lisäselvityksiä kilpailun aikana. Kysymykset varustetaan nimimerkillä ja toimitetaan kilpailun sihteerille sähköpostilla osoitteeseen mervi.savolainen@wsp.com.  Otsikkokenttään merkitään ”Lamminrahkan koulukeskus”.

Kysymysten tulee olla perillä viimeistään 12.8.2019 klo 12.00 tai 4.10.2019 klo 12.00. Kysymykset ja palkintolautakunnan vastaukset niihin julkaistaan kilpailun internet-sivulla viimeistään 19.8.2019 ja 11.10.2019.

Linkkejä

www.kangasala.fi

www.tampere.fi

www.lamminrahka.fi