Kilpailuohjelman liitteet

1. Kilpailualueen ja asemakaava-alueen sijainti ja rajaus (pdf) 1:20 000
2. Kilpailualueen sijainti (ortokuva) 1:5 000
3. Kartta Ojala-Lamminrahka aluerakenteesta (pdf)
4. Yleiskaava (pdf), (dwg)
5. Asemakaava (pdf), (dwg)
6. Kilpailualueen rajaus asemakaavassa 1:1 000 (pdf)
7. Pohjakartta (dwg)
8. Kilpailualueen rajaus pohjakartassa 1:1 000 (pdf)
9. Koulun 3-6 lk tilaluettelo 1. vaihe (pdf)
10. Koulun 7-9 lk tilaluettelo 2. vaihe 2 (pdf)
11. Pienten lasten yksikön tilaluettelo (pdf)
12. Liikuntapuiston suunnitelmat (pdf), (dwg)
13. Alustavia katusuunnitelmia (pdf), (dwg)
14. Näkymäkuvia Lamminrahkasta asemakaavan luonnosvaiheesta
15. Katunäkymä (havainnekuva) Mossin puistokadulta koulukeskuksen suuntaan
16. Lamminrahkan laatukäsikirja
17. Lamminrahkan yleissuunnitelmakartta vuodelta 2016
18. Alustava perustamistapalausunto
19. Kooste koululaisten (7-lk) työpajan (pvm 9.4.2019) ideoista