Tontinjakopalvelu

Tervetuloa keskustelemaan kanssamme tontinjakomahdollisuuksista, periaatekuvien, esimerkkitapausten ja toteuttamismahdollisuuksien pohjalta. Kangasalan kaupunki tarjoaa kiinteistönomistajille mahdollisuutta jakaa omakotitonttinsa yhdeksi tai useammaksi pienemmäksi tontiksi asemakaavamuutoksella.

Voit hakea asemakaavan muutosta uuden tontin muodostamiseksi yksin tai yhdessä naapurikiinteistön omistajien kanssa, jos omalla tontillasi ei ole riittävästi tilaa. Tällöin kaavamuutoksen kustannukset jakautuvat hakijoille rakennusoikeuksien suhteessa tai erikseen sovitusti.

Jos pohdit mahdollisuutta jakaa tonttisi, ota ensin yhteyttä kaupungin kaavoituksen tontinjakopalveluun ja tarkastellaan yhdessä tonttisi tilannetta.

 

Tontinjakopalvelun kohdistumisen edellytyksiä:

  • Tontti sijaitsee joukkoliikenteen laatukäytävän alueella (ks.kartta tiivistettävät alueet)
  • Tontin tai sen lähiympäristön asemakaava on hyväksytty yli 8 vuotta sitten (ks. kaavayhdistelmäkartta)
  • Poikkeuksena tästä alueet, jotka keskeisen sijaintinsa vuoksi sopivat vielä tehokkaampaan eli rivitalo- tai kerrostalorakentamiseen. Rivitalo- ja kerrostalorakentamiseen muutettavat alueet voit tarkistaa alueesi yleiskaavasta. Palvelu ei myöskään kohdistu asemakaavoittamattomille rakennuspaikoille.

Esite tontinjaot Kangasala
Hakemisen maksut ja ehdot
Hakemuslomake