Tontinjakopalvelu

Tervetuloa keskustelemaan kanssamme tontinjakomahdollisuuksista, periaatekuvien, esimerkkitapausten ja toteuttamismahdollisuuksien pohjalta. Kangasalan kaupunki tarjoaa kiinteistönomistajille mahdollisuutta jakaa omakotitonttinsa useammaksi pienemmäksi tontiksi.

Riippuen tontin olosuhteista, nauhataajaman alueella on mahdollista toteuttaa jopa 400­–500 neliömetrin kokoisia tontteja. Tontinjaon yhteydessä kullekin tontille määritellään uusi rakennusoikeus.

Voit hakea asemakaavan muutosta uuden tontin muodostamiseksi myös yhdessä naapurikiinteistön omistajien kanssa, jos omalla tontillasi ei ole riittävästi tilaa. Tällöin kaavamuutoksen kustannukset jakautuvat hakijoille rakennusoikeuksien suhteessa.

Jos pohdit mahdollisuutta jakaa tonttisi, ota ensin yhteyttä kaupungin kaavoituksen tontinjakopalveluun ja tarkastellaan yhdessä tonttisi tilannetta.

 

Tontinjakopalvelun kohdistumisen edellytyksiä:

  • Tontti sijaitsee joukkoliikenteen laatukäytävän alueella (ks.kartta tiivistettävät alueet)
  • Tontin tai sen lähiympäristön asemakaava on hyväksytty yli 8 vuotta sitten (ks. kaavayhdistelmäkartta)
  • Poikkeuksena tästä alueet, jotka keskeisen sijaintinsa vuoksi sopivat vielä tehokkaampaan eli rivitalo- tai kerrostalorakentamiseen. Palvelu ei myöskään kohdistu asemakaavoittamattomille rakennuspaikoille.

Esite tontinjaot Kangasalla
Hakemisen maksut ja ehdot
Hakemuslomake