Saarenmaan osayleiskaava, kaava nro 36

Kangasalan ja Tampereen rajalle, tulevan kehä 2:n varrelle, suunnitellaan työpaikka-aluetta ja myöhemmin rakennettavaa asutusta.
Työpaikka-alue sijoittuu Tampereen puolella olevan Ruskon yritysalueen jatkeeksi.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman aikataulutavoitetta on päivitetty. Osayleiskaavaehdotuksen käsittelyn ja nähtäville tulon aikatauluksi arvioidaan kesä 2020. Kevään 2020 aikana laaditaan yleiskaavan selvityksiä. Kaava-alueelle laaditaan mm. liikenneverkon selvitys. Sen yhteydessä tutkitaan muutamia vaihtoehtoja Kuuselantien alueen auto- ja pyöräliikenteen järjestämisestä. Kuuselantien alueen tarkasteluista järjestetään keskustelutilaisuus alkusyksystä 2020, ennen asemakaavoituksen käynnistämistä.

OAS, päivitetty 14.4.2020

Saarenmaan osayleiskaavan valmisteluaineistosta eli luonnoksista saatu palaute (lausunnot ja mielipiteet) on koostettu raportiksi. Raportti käsiteltiin elinympäristölautakunnassa 9.4.2019 ja kaupunginhallituksessa 23.4.2019.
Valmisteluvaiheen palauteraportti 9.4.2019

 

VALMISTELUAINEISTO

Saarenmaan osayleiskaavasta oli nähtävillä kaksi erilaista luonnosta, joista kerätään palautetta jatkotyöhön. Ensimmäisessä toteutusvaiheessa on tarkoitus asemakaavoittaa yritysalueita jatkaen Ruskon aluerakennetta Kangasalan puolelle ja myöhemmin asuinalueita Saarenmaantien varteen. Kaava-alue on kooltaan noin 1200 hehtaaria, alue täsmentyy ehdotusvaiheessa.

Saarenmaan osayleiskaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä
17.–21.12.2018 ja 2.–31.1.2019
Selostus
Luonnos VE A, Saarenmaan osayleiskaava
Luonnos VE B, Saarenmaan osayleiskaava

Kaupungin kaavoitus järjesti alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille keskustelutilaisuuden tiistaina 8.1.2019 klo 17.30 – 19.30 Liuksialan koululla, Ahulinjärventie 21

 

Selvityksiä:

Liikennemäärät KAVL 2040, 2018: KAVL 2040 SaarenmaaAKAVL 2040 SaarenmaaA suuntautuminenKAVL 2040 SaarenmaaA suuntautuminen osuus, KAVL 2040 laaja SaarenmaaA, KAVL 2040 laaja SaarenmaaA suuntautuminen, KAVL 2040 laaja SaarenmaaA suuntautuminen osuus, KAVL 2040 SaarenmaaB, KAVL 2040 SaarenmaaB suuntautuminen, KAVL 2040 SaarenmaaB suuntautuminen osuus, KAVL 2040 laaja SaarenmaaB, KAVL 2040 laaja SaarenmaaB suuntautuminen, KAVL 2040 laaja SaarenmaaB suuntautuminen osuus

Saarenmaan osayleiskaavan luontoselvitys, Kangasalan kaupunki, 2018

Saarenmaan kulttuuriympäristöselvitys 1909-2018, Kangasalan kaupunki, 2018

Saarenmaan kaavaluonnosten hulevesitarkastelu ja nykytilatarkastelu, Ramboll, 2018

Saarenmaan osayleiskaavahankkeen suunnittelualueen arkeologinen inventointi, Pirkanmaan maakuntamuseo, 2018

Saarenmaa-Rusko kaavoitus, rakennemallien massatarkasteluselvitys kohdistuen liikkumisverkkoon, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2018

Saarenmaa-Ruskon asemakaavan luontoselvitys, FCG suunnittelu ja tekniikka Oy, 2017

Saarenmaa-Rusko rakennettavuusselvitys, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2017

Saarenmaa-Rusko Oyk, Kangasala, kiviaineksen laatu- ja ympäristöominaisuudet, Ramboll, 2017

Avoin keskustelutilaisuus Saarenmaan Osayleiskaavasta pidettiin14.6. klo 17.00 pääkirjaston Harjula-salissa. Tilaisuudessa keskusteltiin Saarenmaan uuden yritysalueen ja kaupunginosan kaavaratkaisuista. Tampereen Ruskon ja Lentolan välille rakennetaan tulevaisuudessa uusi kehätie, jonka varrelle tavoitellaan teollisuuspainotteisia työpaikkoja, mutta myös uutta asumista. Kaavatyön pohjaksi on laadittu kaksi vaihtoehtoista maankäytön rakennemallia. Tilaisuudessa esiteltiin kaavoitushankkeen taustoja, kartoittiin osallistujien tavoitteita ja kommentoitiin rakennemalleja.

36 Yleiskaavan rakennemallivaihtoehdot, 12.6.2018
36 Rakennemallivaiheen selostus, 12.6.2018

Yleiskaavan osallistumis- ja arviontisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 14.5.-12.6.2018. Sitä päivitetään tarpeen mukaan kaavatyön aikana.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), 2018

Saarenmaa-Ruskon kehityskuvaraportti, 2017
Saarenmaa-Ruskon kehityskuvavaihtoehdot – Vaikutustenarviointi, 2017
Kangasalan strateginen yleiskaava 2040 kaavakartta ja määräykset, selostus, 2017
Tampereen kaupunkiseudun 2- kehä kehittämisselvitys, 2003

Lisätietoja yleiskaavasta antavat:

Kaupunginarkkitehti Mari Seppä
p. 044 431 4177, mari.seppa(ät)kangasala.fi

Suunnitteluarkkitehti Susanna Virjo
p. 040 133 6773, susanna.virjo(ät)kangasala.fi