Sahalahden rantaosayleiskaava, kaava nro 29


Osayleiskaava-alue on rajattu karttaan sinisellä ja karttalehtijako punaisella.

Vuoden 2021 aikana kaava-alueella on tehty tarkistuksia olemassa olevien rakennusten rekisteritietoihin. Kaavan seuraavassa vaiheessa laaditaan vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin. Seuraavan vaiheen aikataulu täsmentyy myöhemmin.

Kaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet on koottu kaavaluonnoksen palauteraporttiin.
Kaavatyön seuraavassa vaiheessa palauteraporttiin lisätään kunnan vastineet. Vastineissa kuvataan, kuinka saatu palaute otetaan huomioon kaavaehdotuksen laadinnassa. Palauteraportti vastineineen käsitellään kaavoituslautakunnassa ja kunnanhallituksessa. Lausunnot ja mielipiteet kartalla: karttalehti 1, karttalehti 2, karttalehti 3 ja karttalehti 4.

Rantaosayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 3.11.-2.12.2014. Luonnoksesta saadut mielipiteet ja lausunnot koostetaan palauteraportiksi
Osayleiskaavan valmisteluaineisto käsiteltiin kunnanhallituksessa 23.6.2014.

Osayleiskaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto:
Kaavakartat: kaavakarttalehti 1, kaavakarttalehti 2, kaavakarttalehti 3, kaavakarttalehti 4, 20.5.2014
Kaavamerkinnät ja -määräykset, 20.5.2014
Kaavaluonnoksen selostus ja selostuksen liitteet, 20.5.2014
Rakennusoikeustarkastelu emätiloittain ja tiloittain
Maanomistajakohtainen rakennusoikeustarkastelu (tilanteessa, jossa samalla omistajalla useita tiloja)

Sahalahden rantaosayleiskaavasta oli mahdollista keskustella kaavoittajan kanssa
tiistaina 4.11.2014 klo 12-18 välisenä aikana Sahalahden Yrittäjätalossa entisen
Kahvila Syreenin tiloissa, Sahalahdentie 1273.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 16.6.2014

Tavoitteet ja mitoitusperiaatteet, 2.1.2014
Alueellinen mitoitussuunnitelma, 2.1.2014

Korkein hallinto-oikeus on kumonnut Sahalahden rantaosayleiskaavan 17.4.2008.
Rantaosayleiskaavan laatiminen on käynnistetty kolmannen kerran vuonna 2010.

Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 2013.

Kaava-aineistot 2011-2012:

Luontoselvitys, 2012, liitteet 1-3
Rakennetun ympäristön selvitys, 2011
Sahalahden muinaisjäännösinventointi, 2011

Lisätietoja yleiskaavasta antaa

suunnitteluarkkitehti Jenni Joensuu-Partanen
puh. 040 133 6469, jenni.joensuu-partanen(at)kangasala.fi