Ruutanan osayleiskaava, kaava nro 26

Ruutanan alueen osayleiskaava laaditaan Ruutanan, Jussilan, Mustoon ja Tarastenjärven alueille. Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 14.2.-15.3.2011. Ehdotuksesta saatu palaute tulee käsiteltäväksi myöhemmin.

Lisätietoja osayleiskaavasta antaa yleiskaavasuunnittelija Jenni Joensuu-Partanen
puh. 040 133 6469, jenni.joensuu-partanen(ät)kangasala.fi

Raportti 5. Osayleiskaavaehdotuksen selostus, 14.12.2010
Osayleiskaavaehdotuksen kaavakartta ja määräykset, 14.12.2010
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 24.4.2012

Muut aineistot 2009-2010:

Vatialantien jatkeen meluselvitys
liikenteellisten vaikutusten arviointi
hulevesiselvitys raportti
hulevesiselvitys valuma-alueet
hulevesiselvitys tulvareitit
hulevesiselvitys hulevesien hallinnan alueet

Raportti 4.  luonnoksen palauteraportti

Raportti 3.  luonnos

Osayleiskaavaluonnosten kaavakartat: vaihtoehto 1 ja vaihtoehto 2
Osayleiskaavaluonnosten määräykset
Luontoselvitys, liite 1, liite 2, liite 3, liite 4

Selvitys rakennetusta ympäristöstä, liite 1, liite 2, liite 3, liite 4

Muinaisjäännösinventointi ja lisäys muinaisjäännösinventointiin

Maisemaselvitys

Raportti 2. Lähtöaineisto
Raportti 1. Osayleiskaavan tavoitteet ja tavoitekartta