Kulttuurijärjestöjen toiminta- ja kohdeavustukset

Hyvinvointilautakunta myöntää avustuksia yhdistysrekisterissä oleville kangasalalaisille kulttuuriyhdistyksille.

Tarkemmat myöntämisperusteet oikealla sivupalkissa.

 

Hakuaika

Vuoden 2023 toiminta- ja kohdeavustusten hakuaika on 1.-31.3.2023 klo 15:00.

Hakemus tulee toimittaa liitteineen hyvinvointilautakunnalle ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy hakuaikana tältä sivulta.

 

 

Käyttöselvitykset

Vuonna 2022 myönnetyn toiminta-avustuksen käytöstä on annettava hyvinvointilautakunnalle selvitys 31.3.2023 klo 15 mennessä:

 

 

Kohdeavustukset maksetaan, kun lautakunnalle on annettu alkuperäisiin tositteisiin perustuva selvitys kohteen menoista ja tuloista. Selvitys on annettava mahdollisimman pian kohteen toteutumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään vuoden loppuun mennessä. Selvitys ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella: