Alueellinen erityisopetus

Alueellinen erityisopetus toteutetaan pääsääntöisesti osa-aikaisena erityisopetuksena

Laaja-alaisen erityisopetuksen tehtävänä on tukea yleisopetusta auttamalla oppilaita, joilla on lieviä oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia. Lieviä oppimisvaikeuksia voivat olla mm. puheen, lukemisen, kirjoittamisen, matematiikan tai muun oppiaineen vaikeudet. Laaja-alaista erityisopetusta voi saada yleisen ja tehostetun tuen vaiheessa myös ilman erityisen tuen päätöstä. Laaja-alaista erityisopetusta on tarjolla jokaisella koululla.

Oppilaan lähikoulu voi määräytyä yleisen, tehostetun tai erityisen tuen tarpeiden pohjalta. Lähikoulussa annetaan kolmiportaista tukea koulun resurssien mukaan. Jos oppilas tarvitsee erityistä tukea, hänen lähikoulunsa on se, jossa kyseistä tukea voidaan parhaiten järjestää.

Tuki suunnitellaan ja arvioidaan yleisen, tehostetun ja erityisen tuen periaatteiden mukaisesti. Tukitoimia ja tuen toteumista, tarvetta ja riittävyyttä arvioidaan oppilasta opettavien opettajien, huoltajien ja oppilaan kanssa aktiivisesti.

Luokkamuotoiseen pienryhmäopetukseen osallistuva oppilas tarvitsee usein  tukea muutamissa oppiaineissa ja hänellä voi olla yksilöllisiä oppimääriä. Pienryhmien koko ja kokoonpano vaihtelevat ja niissä voi opiskella useamman luokka-asteen oppilaita. Luokkamuotoista pienryhmäopetusta voi saada erityisen tuen vaiheessa.
Oppilas opiskelee pienryhmässä erityisluokanopettajan kanssa ne aineet, joissa tarvitsee tukea. Hän integroituu yleisopetuksen ryhmiin pääsääntöisesti taito- ja taideaineissa sekä kykyjensä mukaan myös teoria-aineissa.