Osoitteet

Osoitejärjestelmä

Kaikilla rakennetuilla kiinteistöillä tulee olla yksiselitteinen osoite.

Osoitenumerointi
Tekninen avustaja Meri-Kaarina Rahkomaa
puh. 040 133 6629
osoitteet@kangasala.fi

Teiden ja katujen nimet
Kaupunginarkkitehti Anna-Leena Lehtiniemi
puh. 040 133 6773
etunimi.sukunimi@kangasala.fi

Kunnan osoitejärjestelmä. Ohjeet ja suositus | Kuntaliitto.fi

Opastavat kartat

Kangasalan kaupunki pitää yllä osoitejärjestelmää, josta käyvät ilmi kunnan alueella olevat osoitteet. Tarkka ja kattava osoitejärjestelmä auttaa muun muassa pelastusviranomaisten toimintaa hätätilanteissa. Osoitteen selkeyttä edellyttää se, jonka täytyy löytää perille: posti, vieras tai sairasauto. Sen vuoksi järjestelmästä pyritään tekemään selkeä ja välttämään turhien nimien antamista.

Osoite muodostuu kadun- tai tiennimestä sekä osoitenumerosta ja siihen tarvittaessa liittyvistä kirjaintarkenteista. Taajama-alueilla kadun- ja tiennimet päätetään asemakaavoituksen yhteydessä. Asemakaavan perusteella annetaan myös osoitenumerot kaavan mukaisille rakennuspaikoille, viheralueille ja muille osoitetta vaativille kohteille.

Haja-asutusalueen tiennimistä päätetään erikseen. Periaatteena on, että tielle voidaan antaa nimi silloin, kun tien varrella on useita osoitetta vaativia kohteitta (asuin- tai lomarakennuksia, liike- tai teollisuusrakennuksia, veneenlaskupaikkoja, leikkikenttiä ym.).

Taajama-alueen osoitenumerot
Taajama-alueella käytetään juoksevaa osoitenumerointia siten, että kadun tai tien vasemmalla puolella ovat parittomat ja oikealla puolella parilliset osoitenumerot.

Haja-asutusalueen osoitenumerot
Haja-asutusalueen osoitenumerointi perustuu kiinteistölle johtavan liittymän etäisyyteen tien alkupisteestä. Etäisyyden metrimäärästä jätetään pois viimeinen numero eli 100 metriä tien alkupisteestä saa osoitenumeron 10. Parittomat numerot ovat tien vasemmalla puolella ja parilliset oikealla puolella.

Kadun ja tien nimikilven asettaminen

Kaupunki pystyttää nimikilvet kaikille osoitejärjestelmän mukaisille kaduille asemakaava-alueilla ja vastaa nimikilpien hoidosta. Yksityisteistä vastaa tiekunta/osakkaat. Kaikissa asemakaava-alueiden katujen nimikilpiin liittyvissä kunnossapitoasioissa voi olla yhteydessä rakennusmestariin (Juha Rinta-Koivula, puh. 050 550 9073).

Osoitenumerokilven asettaminen

Kiinteistön omistajan velvollisuutena on omalla kustannuksellaan hankkia ja asettaa osoitenumerokilpi siten, että se on luettavissa kadulta ja tieltä. Kiinteistön omistajan tulee uusia numerokilpi, mikäli vanha kilpi vahingoittuu tai ei ole enää luettava.

Tien välittömässä läheisyydessä olevan rakennuksen osoitenumerokilpi tulee kiinnittää rakennuksen seinään.

Milloin rakennus ei ole kadun tai tien välittömässä läheisyydessä, osoitenumerokilpi tulee sijoittaa näkyvään paikkaan kiinteistölle johtavan ajoväylän alkupäähän postilaatikkoon, porttiin, aitaan tai pylvääseen.

Milloin samalla paikalla on useita asuinrakennuksia (esim. rivitalokiinteistöt), tulee näkyvälle paikalle asettaa koko aluetta koskeva opastaulu, ja osoitenumero on lisäksi kiinnitettävä erikseen kuhunkin rakennukseen.

Jos pääasiallinen liikennöintitapa kiinteistölle on venekuljetus (esim. saaressa olevat kiinteistöt), sijoitetaan osoitenumerokilpi kiinteistön rantautumispaikkaan.

Ohjaako navigaattori väärään paikkaan?

Navigaattoreiden kartta-aineistojen päivittämisestä huolehtii aina navigaattorin valmistaja (palvelun tarjoaja), ja navigaattorin omistajan vastuulla on uusimpien päivitysten lataaminen navigaattoriin. Kangasalan kaupunki ei vastaa millään tavalla navigaattoreiden kartta-aineistojen päivittämisestä. Yksityisten karttatoimittajien, kuten Google, tuotteista ja tietosisällöstä.

Eri navigaattorimallit käyttävät eri toimittajien kartta-aineistoja ja tiedot niihin päivittyvät eri tavoin. Navigaattoreiden osoiteaineisto saattaa olla vuosien vanhaa.
Kangasalan kaupunki ilmoittaa alueellansa tapahtuneet muutokset maanmittauslaitokselle, josta ne päätyvät maanmittauslaitoksen aineistoja hyödyntävien toimijoiden laitteisiin.