Tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan oppilasta autetaan oppimiseen liittyvissä haasteissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan.  Tavoitteena on, että oppilas saa tarvitsemansa tuen pedagogisin perustein. Oppilaan tuki perusopetuksessa on kolmiportainen: yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Oppilaan tarvitsema tuki järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa.