Hae varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatukseen voi hakea ympäri vuoden. Varhaiskasvatushakemus on voimassa 6 kuukautta siitä päivästä, kun hakemus on saapunut kuntaan.

Varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatuspaikkaa on haettava viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Mikäli työllistymisestä tai opintopaikan saamisesta johtuva hoitotarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Kangasalan kaupungin omien ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen lisäksi varhaiskasvatusta hankitaan ostopalveluna Tampereen seutukunnista tai Tampereen ruotsinkielisestä päiväkodista.

Jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Lapsella on kuitenkin oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen, mikäli lapsen vanhemmat tai muut huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti taikka opiskelevat, toimivat yrittäjinä tai ovat omassa työssään päätoimisesti. Oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen on myös, jos se on lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se muutoin on lapsen edun mukaista.

Vanhemman jäädessä työttömäksi oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen säilyy kahden kuukauden ajan. Vanhempien tai muiden huoltajien tulee lain mukaan ilmoittaa, mikäli lapselle tarvitaan kokoaikaista varhaiskasvatusta sekä perustelle, miksi sitä tarvitaan.


Tilapäinen varhaiskasvatus 
on satunnaista varhaiskasvatusta, jossa läsnäolopäivien määrä on enintään viisi (5) kuukaudessa. Tilapäistä varhaiskasvatusta tarvittaessa ota yhteyttä  varhaiskasvatusyksikköön. Tilapäistä varhaiskasvatusta haetaan sähköisellä hakemuksella.

 

AVOIMEEN VARHAISKASVATUSTOIMINTAAN HAKEMINEN

Virikekerhoihin hakemisesta ilmoitetaan varhaiskasvatushaun yhteydessä maaliskuussa. Vapaita paikkoja voi tiedustella myös kesken kauden. Sähköisen virikekerhohakemuksen voit täyttää täältä.

Perhekerhotoiminta on kaikille avointa toimintaa. Lisätietoja perhekerhotoiminnasta saat täältä.

 

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti samaan aikaan kuin perusopetukseen. Jos esiopetusikäinen tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, haetaan sitä samalla sähköisellä hakemuksella. Lisätietoa esiopetuksesta