Hae varhaiskasvatukseen

VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

Varhaiskasvatuslaki sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetut lait muuttuivat 1.8.2020 alkaen. Muutoksen myötä kaikilla varhaiskasvatusikäisillä lapsilla on subjektiivinen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Huoltajan työssäolo, opiskelu tai työttömyys eivät rajoita tätä oikeutta.

Varhaiskasvatukseen voi hakea ympäri vuoden. Varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatuspaikkaa on haettava viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. Mikäli työllistymisestä tai opintopaikan saamisesta johtuva hoitotarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Varhaiskasvatushakemus on voimassa 6 kuukautta siitä päivästä, kun hakemus on saapunut kuntaan. Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisellä hakemuksella.

Kangasalan varhaiskasvatuksessa on käytössä hoitoaikaperusteinen asiakasmaksu.

 

Kangasalan kaupungin omien ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen lisäksi varhaiskasvatusta hankitaan ostopalveluna Tampereen seutukunnista tai Tampereen ruotsinkielisestä päiväkodista.

Tilapäinen varhaiskasvatus on satunnaista varhaiskasvatusta, jossa läsnäolopäivien määrä on enintään viisi (5) kuukaudessa. Tilapäistä varhaiskasvatusta tarvittaessa ota yhteyttä  varhaiskasvatusyksikköön. Tilapäistä varhaiskasvatusta haetaan sähköisellä hakemuksella.

 

AVOIMEEN VARHAISKASVATUSTOIMINTAAN HAKEMINEN

Virikekerhoihin hakeminen tapahtuu vuonna 2021 tuokokuun aikana. Vapaita paikkoja voi tiedustella myös kesken kauden. Sähköisen virikekerhohakemuksen voit täyttää täältä.

Perhekerhotoiminta on kaikille avointa toimintaa. Lisätietoja perhekerhotoiminnasta saat täältä.

 

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti erikseen ilmoitettavana aikana. Jos esiopetusikäinen tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, haetaan sitä samalla sähköisellä hakemuksella. Lisätietoa esiopetuksesta