Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

Varhaiskasvatuksessa perittävien asiakasmaksujen euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi opetustoimen hintaindeksillä ja tulorajojen euromäärät yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti. Indeksimuutos tulee voimaan 1.8.2020 alkaen.

Kangasalan kaupungin sivistyslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 17.3.2020 Kangasalan varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen. Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2020 alkaen enintään 288 euroa. Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on 1.8.2020 lähtien enintään 144 euroa. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.

Tulorajat, jonka ylittävästä osasta menee 10,7 prosentin maksu 1.8.2020 alkaen:

Perheen koko,
henkilöä
Tuloraja, euroa/kuukausi Maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista Korkeimman maksun tuloraja euroa/kk Tuloraja, jonka alittuessa ei peritä asiakasmaksua
2 2136 10,7 4827,59 2388,29
3 2756 10,7 5447,59 3008,29
4 3129 10,7 5820,59 3381,29
5 3502 10,7 6193,59 3754,29
6 3874 10,7 6565,59 4126,29

Yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 1.8.2020 lähtien 144 euroa.

Tarkempaa tietoa saa Kangasalan kaupungin Varhaiskasvatuspalveluista perittävät asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen

Esimerkki:  Perheessä on vanhemmat ja kaksi lasta, jotka ovat kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Perheen bruttotulot ovat 5300 euroa/kk.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu lasketaan seuraavasti: 10,7 % x (5300-3129) = 232 euroa/kk nuorimmasta. Vanhemman lapsen maksu on 50 % 232 eurosta eli 116 euroa/kk. Perheen kahden lapsen asiakasmaksu on yhteensä 348 euroa/kk. Maksu pyöristetään lähimpään euromäärään lain mukaan.

Voit laskea arvion varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta myös sähköisen asioinnin sivulla. Laskuri laskee arvion kokoaikaisesta asiakasmaksusta. Ohjelma ei huomioi Kangasalan kaupungissa voimassa olevia asiakasmaksuohjeita.

 

Hoitoaikaperusteiset asiakasmaksut

Asiakasmaksu määräytyy huoltajan etukäteen ilmoittaman varhaiskasvatusajan sekä lapsen varhaiskasvatusoikeuden mukaisesti. Lapsen varhaiskasvatusajan voi minimissään varata pääsääntöisesti viideksi kuukaudeksi.

Lapsen varhaiskasvatusaika on pyrittävä jakamaan mahdollisuuksien mukaan tasaisesti viikoittain koko kuukauden ajalle. Esiopetus 4 tuntia/päivä on lapselle maksuton. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatusaika määräytyy hoitoaikaperusteisesti.

Huoltajien tulee kirjata lasten varhaiskasvatusajat Päikky-huoltajaliittymän kautta viimeistään edellisenä maanantaina. Sovittuja varhaiskasvatusaikoja ei voi muuttaa sairaus- ja muiden poissaolojen esim. arkipyhien vuoksi esim. sairauspoissaolot eivät vähennä etukäteen ilmoitettuja varhaiskasvatusaikoja.

Alla olevasta taulukosta näkyy hoitoaikaportaat:

Keskimääräinen kokonaisaika/viikko
(voi jakaantua eri päiville)
Kokonaisaika/kk Asiakasmaksu kokoaikaisesta  kuukausimaksusta
Enintään 20 h Enintään 85 h 50 %
21-28 h 85-120 h 70 %
29-35 h 121-150 h 85 %
36 h – 151 h – 100 %
Yli 50 h (tarvittaessa) Ilta- ja vuorohoito (maksimi 210 h) 100 %

Varhaiskasvatusajan muuttuminen ilmoitetaan Varhaiskasvatusaika- ja maksumuutoslomakkeella. Lisätietoja muutoksen hakemisesta saat täältä.