Opetussuunnitelma ja muut suunnitelmat

Opetussuunnitelmat perustuvat Opetushallituksen määrittämiin opetussuunnitelman perusteisiin. Tuntijaosta päättää valtioneuvosto.

Kangasalan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun kuntien kanssa (oppiainekohtaiset osuudet) sekä kaupungin omana työnä (yleiset osat). Kaupunkikohtainen osuus on merkitty kaupungin logolla. Myös esi- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmien laadinnassa on tehty seutukunnallista yhteistyötä.

Opetussuunnitelmat ja niihin liittyvät suunnitelmat sekä tuntijaot on hyväksytty Kangasalan sivistyslautakunnassa. Myös opetussuunnitelmiin tulevat muutokset hyväksyy sivistyslautakunta.

 

Opetussuunnitelma