Opetussuunnitelma ja oppiaineet

Opetussuunnitelmat perustuvat Opetushallituksen määrittämiin opetussuunnitelman perusteisiin. Tuntijaosta päättää Valtioneuvosto.

Kangasalan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun kuntien kanssa (oppiainekohtaiset osuudet) sekä kaupungin omana työnä (yleiset osat). Kaupunkikohtainen osuus on merkitty kaupungin logolla. Koulut ovat lisäksi tehneet opetussuunnitelmaan koulukohtaisia lisäyksiä. Koulujen opetussuunnitelmat löytyvät koulujen kotisivuilta. Myös esi- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmien laadinnassa on tehty seutukunnallista yhteistyötä.

Opetussuunnitelmat ja niihin liittyvät suunnitelmat sekä tuntijaot on hyväksytty Kangasalan kasvatus- ja opetuslautakunnassa. Perusopetuksen opetussuunnitelma ja tuntijako tulevat asteittain voimaan siten, että oppiainekohtaiset osuudet tulevat voimaan 1.-6. vuosiluokkien osalta 1.8.2016 alkaen ja tämän jälkeen 7.-9. vuosiluokkien osalta vuosiluokka kerrallaan.