Kurinpitokeinot ja turvaamistoimenpiteet

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa työrauha ja opiskelun esteetön sujuminen on varmistettu. Työrauhaan voidaan vaikuttaa monilla koulun keinoilla, joista keskeisiä ovat opettajan antama ohjaus ja palaute, yhteistyö sekä yhteinen vastuunotto ja huolenpito. Pedagogisia ratkaisuja kehittämällä sekä luottamuksen ja välittämisen ilmapiiriä vahvistamalla luodaan edellytykset hyvän työrauhan rakentumiselle.

Opetusta häiritsevälle, muuten koulun järjestystä rikkovalle tai vilpillisesti menetelleelle oppilaalle voidaan määrätä perusopetuslaissa säädetty kurinpitotoimi tai ojentaa häntä perusopetuslaissa tarkoitetuilla tavoilla. Oppilaita kohtaan voidaan käyttää vain perusopetuslaissa säädettyjä kurinpito- ja turvaamistoimenpiteitä.

Suunnitelmat:

Kangasalan kaupungin esi- ja perusopetuksen kiusaamisen ja häirinnän vastaisen työn suunnitelma: (pdf-tiedosto, avautuu uuteen välilehteen)

-suunnitelma on päivitetty yhteiseksi esiopetuksen ja perusopetuksen osalta ja siihen on lisätty häirintää koskevat sisällöt toukokuussa 2023.

Kiusaamisen ja häirinnän vastainen työ ja ristiriitatilanteiden ratkaisumalli Kangasalan kouluissa ja esiopetuksessa

Kangasalan kaupungin Koulusovittelumalli kiusaamis- ja ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen: (pdf-tiedosto, avautuu uuteen välilehteen)

Kangasalan kaupungin koulusovittelumalli