Kurinpitokeinot ja turvaamistoimenpiteet

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa työrauha ja opiskelun esteetön sujuminen on varmistettu. Työrauhaan voidaan vaikuttaa monilla koulun keinoilla, joista keskeisiä ovat opettajan antama ohjaus ja palaute, yhteistyö sekä yhteinen vastuunotto ja huolenpito. Pedagogisia ratkaisuja kehittämällä sekä luottamuksen ja välittämisen ilmapiiriä vahvistamalla luodaan edellytykset hyvän työrauhan rakentumiselle.

Opetusta häiritsevälle, muuten koulun järjestystä rikkovalle tai vilpillisesti menetelleelle oppilaalle voidaan määrätä perusopetuslaissa säädetty kurinpitorangaistus tai ojentaa häntä perusopetuslaissa tarkoitetuilla tavoilla. Oppilaita kohtaan voidaan käyttää vain perusopetuslaissa säädettyjä turvaamistoimenpiteitä.

Suunnitelmat:

Kangasalan kaupungin kiusaamisen vastaisen työn suunnitelma: (pdf-tiedosto, avautuu uuteen välilehteen)

Kangasalan kaupungin kiusaamisen vastainen työ ja ristiriitatilanteiden ratkaisumalli 20210917

Kangasalan kaupungin Koulusovittelumalli kiusaamis- ja ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen: (pdf-tiedosto, avautuu uuteen välilehteen)

Kangasalan kaupungin koulusovittelumalli