Yksityistiet

Kaupungille kuuluvia yksityistieasioita hoitaa kaupungin viranomaislautakunnan tiejaosto.

Puheenjohtaja Mikko Meurman, Varsamäentie 108 , 36200 Kangasala. gsm 040 565 2384
Varajäsen Eevaliisa Pentti

Varapuheenjohtaja Hannu Karppila, Ponsantie 1311, 36340 Tohkala. gsm 045 676 6509
Varajäsen Panu Hirvonen

Jäsen Aira Aarnio, Varajäsen Mikko Lehtonen

Sihteerinä toimii
kartoittaja Kari Lepistö
puh. 050 387 6163
Kaupunginvirasto II, Urheilutie 13.

Sijaisena toimii
kartoittaja Kirsi Helminen
puh. 040 133 6642
Kaupunginvirasto II, Urheilutie 13.

Tiejaoston sihteeri antaa asiantuntija-apua tiekunnille ja asiointi tulee suorittaa ilman ajanvarausta päivystysaikojen puitteissa tai erikseen ajanvarauksella.

Tiejaoston tehtäviä

Tiejaostolle (tielautakunnalle) kuuluvia tehtäviä on lueteltu Yksityistielain 6. luvussa .
Käytännössä tärkeimpiä tehtäviä on käsitellä sille yksityistielain mukaan tehdyt valitukset tiekunnan kokouksen päätöksestä taikka yksittäisten osakkaiden hakemukset tienpitoon liittyvissä asioissa.

Tiejaoston toimitus saatetaan vireille joko hakemuksella tai tiekunnan kokouksen päätöksestä tehdyllä valituksella taikka tiejaoston omasta aloitteesta. Valitus tiekunnan kokouksen päätöksestä on tehtävä kaupungin tiejaostolle 30 päivässä päätöksen tekemisestä eli tiekunnan kokouksen päätöspäivästä viimeksi mainittua päivää määräaikaan mukaan lukematta.

Maksu hakemuksesta tai valituksesta muodostuu kokouspalkkioista, matkakuluista ja ilmoituskuluista. Pääsääntöisesti hakija/valittaja ovat maksuvelvollisia riippuen tiejaoston tekemästä maksua koskevasta päätöksestä.

Laki yksityisistä teistä