Liikenneturvallisuus

Liikenneturvallisuudesta vastaavat lukuisat eri tahot yhteistyössä. Liikenneturvallisuuteen vaikuttavat muun muassa rakennettu liikenneympäristö, ajoneuvot, olosuhteet, lainsäädäntö, kuljettajat ja muut tienkäyttäjät sekä tiellä liikkujat. Liikenneturvallisuuden paraneminen lähtee meistä ihmisistä. Liikenneonnettomuuksien pääasiallinen syy on lähes aina liikenneympäristön sijaan tienkäyttäjän itse aiheuttama inhimillinen erehdys. Näin ollen meidän tielläliikkujien asennemuutoksella omaan turvalliseen liikkumiseen on ratkaiseva merkitys. Toisten huomioonottaminen liikenteessä on turvallisuuden kannalta tärkeää. Yleensä ihmisiin vaikuttamisen keinot ovat edullisempia kuin uusien liikennejärjestelyjen rakentaminen. Ennalta ehkäisevää liikenneturvallisuustyötä tehdään yhteen sovittamalla maankäytön ja liikenteen suunnittelua.

Taajama-alueiden turvallisuutta parannetaan hillitsemällä ajonopeuksia ja toteuttamalla pieniä liikenneympäristön parantamistoimia. Lasten ja koululaisten liikkumista turvataan kehittämällä jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä sekä parantamalla tienylityksiä koulumatkareiteillä.

Tieliikenteen turvallisuusvisiona on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Arjen liikenteessä korostuu jokaisen tiellä liikkujan vastuullinen käyttäytyminen, kuten turvavöiden käyttö, liikennesääntöjen noudattaminen, muiden liikkujien huomioiminen ja kestävät kulkutapavalinnat. Paras tulos saadaan pitkäjänteisellä toiminnalla, jonka myötä liikenneturvallisuusasioiden näkyvyys ja arvostus lisääntyvät sekä erilaisten liikenneturvallisuutta parantavien toimenpiteiden hyväksyttävyys paranee.

 

Kestävän liikkumisen työryhmä

Kangasalla toimii kestävän liikkumisen työryhmä. Jalankulun ja pyöräilyn edistämistyötä sekä liikenneturvallisuustyötä koordinoidaan ja edistetään poikkihallinnollisessa työryhmässä. Työryhmän toiminta on ennen kaikkea koordinoivaa: konkreettisten toimien suunnittelua, tehtävien jakamista edelleen, liikenneturvallisuuteen liittyvää viestintää, liikenneturvallisuustilanteen seurantaa jne. Työryhmän toiminnassa painopiste on liikennekasvatuksessa ja viestinnässä sekä eri hallintokuntien päivittäisessä liikennekasvatustyössä eri ikäryhmien parissa. Myös liikenneympäristön turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä käsitellään tarpeen mukaan. Kestävän liikkumisen työryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa.

 

Liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen liittyvien palautteiden käsittely

 

Liikenneturvallisuustilanne

Kangasalan kaupungin liikenneturvallisuustilanne (pdf)

Kangasalan kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 (pdf)

Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma (pdf)