Vahingonkorvaukset

Kaupungin kadulla, yleisellä alueella tai kaupungin kiinteistön piha-alueella sattuneesta vahingosta, joka on aiheutunut alueen puutteellisesta kunnossapidosta, on mahdollista hakea vahingonkorvausta. Korvausta voi saada, jos alueen hoito on ollut virheellistä, huolimatonta tai hoitoon kuuluvia tehtäviä on laiminlyöty. Yksistään esim. kadun huono kunto ei oikeuta korvaukseen.

 

Vahingonkorvausta on haettava mahdollisimman pian vahingon tapahduttua. Hakemus vahingonkorvauksesta sekä vahingonkorvauksiin liittyvät kysymykset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen: vahingonkorvaukset@kangasala.fi

 

Korvaushakemukset ratkaistaan tapauskohtaisesti ja päätös tehdään kirjallisen materiaalin perusteella. Päätös perustuu hakijan hakemuksessa antamiin tietoihin, kunnossapitourakoitsijalta saatuihin lausuntoihin sekä tarvittaessa muuhun aineistoon. Mikäli vahingonkorvausasian käsittely kuuluu jollekin muulle taholle, asiasta ilmoitetaan korvauksen hakijalle. Maanteillä tapahtuneet vahingonkorvaukset osoitetaan ELY-keskukselle (Linkki ELY-keskuksen Vahingonkorvaukset -sivulle) ja yksityisteillä tapahtuneista vahingoista vastaa kyseisen yksityistien tiekunta.

 

Korvaushakemuksen käsittely edellyttää, että vahinkoaika ja -paikka sekä vahingon aiheuttaja on määritetty mahdollisimman tarkasti. Hakemuksesta tulee ilmetä myös tarkka vahinkotapahtuman kuvaus, tapahtumasta aiheutuneet vahingot eriteltyinä sekä euromääräinen korvausvaatimus. Hakemukseen tulee liittää

  • korjauskustannuslaskelma (vahinkotarkastajan laskelma suuremmissa vahingoissa)
  • valokuvat, kartat ja piirrokset vahinkopaikasta ja vahingoista
  • kopiot alkuperäisistä kuiteista tai tositteista
  • poliisin tutkintailmoitus, jos on
  • vahinkotapahtuman silminnäkijöiden lausunnot ja yhteystiedot, jos on
  • lääkärinlausunnot, jos on
  • mahdolliset muut selvitykset, jos on