Järjestyssäännöt

KANGASALAN KAUPUNGIN VENERANTOJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

 

1. Nämä säännöt on tarkoitettu noudatettaviksi Kangasalan kaupungin venerannoilla, joilla kaupunki vuokraa venepaikkoja.

 

2. Venerannat ovat ainoastaan veneiden säilytystä varten. Muuta tavaraa, kuten kalastustarvikkeita ja pyydyksiä tai öljyä ja polttoainetta ei saa säilyttää rannalla.

 

3. Kaikenlainen rakennustoiminta rannalla on kielletty ilman Teknisen keskuksen lupaa.

 

4. Leiriytyminen venerannalle on kielletty.

 

5. Venerannoilla on noudatettava siisteyttä. Rannan roskaaminen on kielletty. Airot ja muut veneisiin kuuluva kalusto on säilytettävä veneessä.

 

6. Ajoneuvot ja trailerit on säilytettävä veneilyn aikana niille varatulla alueella, poissa venerannasta.

 

7. Rannalla mahdollisesti tapahtuneista vahingoista sekä laiturien ja rakenteiden huonosta kunnosta on ilmoitettava Tekniseen keskukseen.

 

8. Venerannoilla on Teknisen keskuksen ilmoitustaulu, jossa ilmoitetaan yleisiä asioita. Venekohtaiset ohjeet tai kehotukset kiinnitetään asianosaiseen veneeseen.

 

9. Edellä olevien lisäksi on huomioitava järjestyslaki ja luonnonsuojelulaki sekä vesiliikennelain ja merenkulkusäännösten vaatimukset.