Oppilaanohjaus

 

Perusopetuksen ohjaussuunnitelma 2022 Kangasala (pdf-tiedosto, avautuu uuteen välilehteen)

Kaikkien opettajien tehtävänä on ohjata oppilasta oppiaineiden opiskelussa sekä auttaa oppilasta kehittämään opiskelun ja oppimisen taitoja. Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itsetuntemuksen, persoonallisen kasvun ja kehityksen sekä osallisuuden tukemista. Oppilaanohjaus on erityisen tärkeää opintoihin liittyviä valintoja tehdessä sekä koulunkäynnin nivelvaiheissa, kuten siirryttäessä alakoulusta yläkouluun tai perusasteelta toiselle asteelle. Yhteistyö huoltajien kanssa on tärkeää.

Peruskoulun vuosiluokilla 1-6 oppilaanohjauksen päävastuu on luokanopettajalla. Luokilla 7-9 oppilaanohjaus on oma oppiaine, jonka opettajana toimii oppilaanohjaaja eli opo. Yläkoulussa ja perusopetuksen lisäopetuksessa (10-luokka) oppilaanohjausta toteutetaan luokkamuotoisesti, pienryhmissä ja yksilöllisesti. Myös huoltajat ovat tervetulleita ohjauskeskusteluun yhdessä nuorensa kanssa.