Kehityksen ja oppimisen tuki

Varhaiskasvatuksessa lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Lapsen kannalta on tärkeää, että tuki muodostaa johdonmukaisen jatkumon varhaiskasvatuksen aikana sekä lapsen aloittaessa esiopetuksen.

Tukea tarvitsevan lapsen varhaiskasvatus järjestetään ensisijaisesti hänen omassa varhaiskasvatusryhmässään. Päiväkotihoito on ensisijainen hoitomuoto silloin, jos lapsi tarvitsee huomattavan paljon tukea. Mikäli yksityisessä varhaiskasvatuksessa ei ole mahdollisuutta järjestää lapsen tarvitsemaa tukea, huoltajien kanssa neuvotellaan lapsen siirtymisestä kunnallisen varhaiskasvatuksen piiriin. Kangasalan kunnassa on integroituja ja pienennettyjä ryhmiä vuosittaisen tarpeen mukaan.

Kun huoli lapsen tai perheen hyvinvoinnista herää, asia otetaan puheeksi huoltajien kanssa mahdollisimman pian. Tässä voidaan käyttää apuna Kangasalan Perheesi parhaaksi – toimintamallia. Aloite tuen tarpeen arvioinnista voi tulla myös huoltajilta. Lisäksi varhaiskasvatuksen perhekoordinaattori voi olla tarvittaessa perheen tukena (vain kaupungin varhaiskasvatuksessa olevat lapset).

Kangasalla on käytössä kolme tuen porrasta: yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.

Kehityksen ja oppimisen tuesta ja sen järjestämisestä voi lukea enemmän Kangasalan kunnan varhaiskasvatussuunnitelman luvusta 5.

 

KOORDINOIVA VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA

Koordinoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäviin kuuluu kehityksen ja oppimisen tuen kokonaisuuden kehittäminen ja koordinointi Kangasalan kaupungin varhaiskasvatuksessa.

Koordinoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Sirpa Siponen

Omenatarhan päiväkoti
Riihikuja 1
36200 Kangasala
gsm 050 550 9734
sirpa.siponen (at) kangasala.fi

 

Kangasalan varhaiskasvatuksen erityisopettajat

Koordinoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Sirpa Siponen
Omenatarhan päiväkoti
Riihikuja 1, 36200 Kangasala
050 550 9734
sirpa.siponen@ kangasala.fi

 • Suoraman esiopetus
 • Touhula Kangasala
 • Yksityinen perhepäivähoito
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Minttu Mali
Harjunsalon päiväkoti
Vääränkallionkuja 1, 36220 Kangasala
040 133 6221
minttu.mali1@kangasala.fi

 • Harjunsalon päiväkoti
 • Suoraman päiväkoti
 • Päiväkoti Kikunoora
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Sari Rautiainen
Vatialan päiväkoti
Konkkalankuja 3, 36240 Kangasala
040 133 6797
sari.rautiainen@kangasala.fi

 • Vatialan päiväkoti
 • Liutun päiväkoti
 • Vatialan esiopetus
 • Vatialan virikekerho
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Pirkkoliisa Kunelius-Niskanen
Tursolan päiväkoti
Vainiometsäntie 1, 36200 Kangasala
050 413 1349
pirkkoliisa.kunelius-niskanen@kangasala.f

 • Tursolan päiväkoti
 • Tursolan virikekerho
 • Jumping Beans English Day Care
 • Pilke Kiuru
 • Touhula VekaraMäki
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Minna-Liisa Virpinen
Vesaniemen päiväkoti
Urheilutie 17 C-D, 36200 Kangasala
050 413 1329
minna-liisa.virpinen@kangasala.fi

 • Liuksialan päiväkoti
 • Punapaulat (Pikkolan päiväkoti)
 • Vesaniemen päiväkoti
 • Rikun päiväkoti
 • Pilke musiikkipäiväkoti Kannel
 • Pilke, Kangasalan Englanninkielinen leikkikoulu
 • Pikku Tutkijan päiväkoti Ranta-Koivisto
 • Virikekerho Omppula
 • Kunnallinen perhepäivähoito
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Hanna Jokinen
Omenatarhan päiväkoti
Riihikuja 1, 36200 Kangasala
050 303 0766
hanna.jokinen2@kangasala.fi

 • Omenatarhan päiväkoti
 • Touhula Freesia
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Katri Hannus
Ruutanan esiopetus
Ruutanantie 750B, 36110 Ruutana
050 413 1358
katri.hannus@kangasala.fi

 • Koivurinteen päiväkoti
 • Ruutanan päiväkoti
 • Ruutanan esiopetus
 • Virikekerho Kuunsäteet
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Johanna Hämäläinen
Huutijärven päiväkoti
Mäyrävuorentie 6, 36270 Kangasala
050 581 0413
johanna.hamalainen@kangasala.fi

 • Huutijärven päiväkoti
 • Huutijärven esiopetus
 • Sahalahden päiväkoti
 • Kuhmalahden päiväkoti