Tuki varhaiskasvatuksessa

 • Varhaiskasvatuksessa kehityksen ja oppimisen tuen järjestämistä ohjaa valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma sekä Kangasalan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma.
 • Kangasalla on käytössä kolme tuen porrasta: yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.
 • Tavoitteena on, että lapsen tuen tarve tunnistetaan mahdollisimman varhain.
 • Lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden mukaisesti.
 • Tukea tarvitsevan lapsen varhaiskasvatus järjestetään ensisijaisesti hänen omassa varhaiskasvatusryhmässään.
 • Kangasalan kaupungilla on integroituja ja pienennettyjä ryhmiä vuosittaisen tarpeen mukaan.
 • Oppimisympäristöä ja toimintaa muokataan tukemaan lasten yksilöllisiä tarpeita ja vahvuuksia.
 • Tarvittaessa etsitään uusia toimintatapoja, jotta arki saadaan sujumaan ja lapsi tarpeineen tulee kohdatuksi.
 • Mikäli yksityisessä varhaiskasvatuksessa ei ole mahdollisuutta järjestää lapsen tarvitsemaa tukea, huoltajien kanssa neuvotellaan lapsen siirtymisestä kunnallisen varhaiskasvatuksen piiriin.
 • Tarvittavat tukitoimet huomioidaan lapsen siirtyessä esiopetukseen.
 • Etusivu – Nepsy – neuropsykiatriset vaikeudet – pirha.fi

 

KOORDINOIVA VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA

 • Koordinoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa kehityksen ja oppimisen tuen kokonaisuuden kehittämisestä ja järjestämisestä.
 • Mikäli lapsen tuen tarve, sairaus tai vamma on tiedossa ennen varhaiskasvatuksen aloitusta, toivotaan huoltajien olevan yhteydessä koordinoivaan varhaiskasvatuksen erityisopettajaan
 • Yhteystiedot löytyvät sivupalkista

 

VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAT

 • Kangasalla työskentelee 9 varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (Veo).
 • Varhaiskasvatuksen erityisopettajat ovat mukana lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa monenlaisissa tilanteissa ja eri keinoin.
 • Jokaiselle varhaiskasvatus- ja esiopetusyksikölle on nimetty varhaiskasvatuksen erityisopettaja (yhteystiedot löytyvät sivun alaosasta)
 • Huoltajat voivat olla milloin tahansa yhteydessä varhaiskasvatuksen erityisopettajaan
 • Mikäli ryhmän henkilökunta huomaa lapsella tuen tarvetta, keskustellaan asiasta huoltajien kanssa mahdollisimman pian.
 • Veo osallistuu lapsen tuen suunnitteluun yhdessä ryhmän henkilökunnan kanssa
 • Ovat mukana tukea tarvitsevan lapsen palavereissa
 • Veo voi myös vetää erilaisia pienryhmiä alueensa lapsiryhmien tuen tarpeista riippuen.

 

Kangasalan varhaiskasvatuksen erityisopettajat

Koordinoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Minttu Mali
Lamminrahkan päiväkoti
Mossin Puistokatu 33, 36100 Kangasala as
040 133 6221
minttu.mali1@kangasala.fi

 • Tuen koordinointi varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
 • Yksityinen perhepäivähoito
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Minna-Liisa Virpinen
Suoraman päiväkoti
Kyötikkäläntie 8, 36220 Kangasala
050 413 1329
minna-liisa.virpinen@kangasala.fi

 • Suoraman päiväkoti
 • Suoraman esiopetus
 • Päiväkoti Kikunoora
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Sari Rautiainen
Vatialan päiväkoti
Konkkalankuja 3, 36240 Kangasala
040 133 6797
sari.rautiainen@kangasala.fi

 • Vatialan päiväkoti
 • Vatialan esiopetus
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Johanna Jyrinki
Tursolan päiväkoti
Vainiometsäntie 1, 36200 Kangasala
050 581 0413
johanna.jyrinki@kangasala.fi

 • Tursolan päiväkoti
 • Jumping Beans English Day Care
 • Pilke Kiuru
 • Touhula VekaraMäki
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Johanna Laaksonen 
Omenatarhan päiväkoti
Riihikuja 1, 36200 Kangasala
050 550 9734
johanna.laaksonen@kangasala.fi

 • Liuksialan päiväkoti
 • Vesaniemen päiväkoti
 • Pilke musiikkipäiväkoti Kannel
 • Päiväkoti Oravametsä Ranta-Koivisto
 • Kunnallinen perhepäivähoito
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Johanna Halmela 
Omenatarhan päiväkoti
Riihikuja 1, 36200 Kangasala
040 509 1550
johanna.halmela1@kangasala.fi

 • Omenatarhan päiväkoti
 • Pikkolan päiväkoti (Punapaulat)
 • Rikun päiväkoti
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Katri Hannus
Ruutanan monitoimitalo
Haapatie 1, 36110 Ruutana
050 413 1358
katri.hannus@kangasala.fi

 • Ruutanan päiväkoti
 • Ruutanan esiopetus
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Pirkkoliisa Kunelius-Niskanen
Huutijärven päiväkoti
Mäyrävuorentie 6, 36270 Kangasala
050 413 1349
pirkkoliisa.kunelius-niskanen@kangasala.fi

 • Huutijärven päiväkoti
 • Huutijärven esiopetus
 • Sahalahden päiväkoti
 • Kuhmalahden päiväkoti
 • Pilke Kangasalan Enkku
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Riikka Aaltonen
Harjunsalon päiväkoti
Vääränkallionkuja 1, 36220 Kangasala
050 303 0766
riikka.aaltonen@kangasala.fi

 • Harjunsalon päiväkoti
 • Liutun päiväkoti
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Hanna Jokinen
Lamminrahkan päiväkoti
Mossin puistokatu 33, 36100 Kangasala as
040 735 4961
hanna.jokinen2@kangasala.fi

 • Lamminrahkan päiväkoti
 • Touhula Kangasala
 • Touhula Freesia