Tuki varhaiskasvatuksessa

 • Varhaiskasvatuksessa kehityksen ja oppimisen tuen järjestämistä ohjaa valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma sekä Kangasalan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma.
 • Kangasalla on käytössä kolme tuen porrasta: yleinen, tehostettu ja erityinen tuki.
 • Tavoitteena on, että lapsen tuen tarve tunnistetaan mahdollisimman varhain.
 • Lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan lapsen tarpeiden mukaisesti.
 • Tukea tarvitsevan lapsen varhaiskasvatus järjestetään ensisijaisesti hänen omassa varhaiskasvatusryhmässään.
 • Kangasalan kaupungilla on integroituja ja pienennettyjä ryhmiä vuosittaisen tarpeen mukaan.
 • Oppimisympäristöä ja toimintaa muokataan tukemaan lasten yksilöllisiä tarpeita ja vahvuuksia.
 • Tarvittaessa etsitään uusia toimintatapoja, jotta arki saadaan sujumaan ja lapsi tarpeineen tulee kohdatuksi.
 • Mikäli yksityisessä varhaiskasvatuksessa ei ole mahdollisuutta järjestää lapsen tarvitsemaa tukea, huoltajien kanssa neuvotellaan lapsen siirtymisestä kunnallisen varhaiskasvatuksen piiriin.
 • Tarvittavat tukitoimet huomioidaan lapsen siirtyessä esiopetukseen.

 

KOORDINOIVA VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA

 • Koordinoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa kehityksen ja oppimisen tuen kokonaisuuden kehittämisestä ja järjestämisestä.
 • Mikäli lapsen tuen tarve, sairaus tai vamma on tiedossa ennen varhaiskasvatuksen aloitusta, toivotaan huoltajien olevan yhteydessä koordinoivaan varhaiskasvatuksen erityisopettajaan
 • Yhteystiedot löytyvät sivupalkista

 

VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAT

 • Kangasalla työskentelee 9 varhaiskasvatuksen erityisopettajaa (Veo).
 • Varhaiskasvatuksen erityisopettajat ovat mukana lapsen kasvun ja kehityksen tukemisessa monenlaisissa tilanteissa ja eri keinoin.
 • Jokaiselle varhaiskasvatus- ja esiopetusyksikölle on nimetty varhaiskasvatuksen erityisopettaja (yhteystiedot löytyvät sivun alaosasta)
 • Huoltajat voivat olla milloin tahansa yhteydessä varhaiskasvatuksen erityisopettajaan
 • Mikäli ryhmän henkilökunta huomaa lapsella tuen tarvetta, keskustellaan asiasta huoltajien kanssa mahdollisimman pian.
 • Veo osallistuu lapsen tuen suunnitteluun yhdessä ryhmän henkilökunnan kanssa
 • Ovat mukana tukea tarvitsevan lapsen palavereissa
 • Veo voi myös vetää erilaisia pienryhmiä alueensa lapsiryhmien tuen tarpeista riippuen.

 

Kangasalan varhaiskasvatuksen erityisopettajat

Koordinoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Minttu Mali
Omenatarhan päiväkoti
Riihikuja 1, 36200 Kangasala
040 133 6221
minttu.mali1@ kangasala.fi

 • Tuen koordinointi varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa
 • Yksityinen perhepäivähoito
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Minna-Liisa Virpinen
Suoraman päiväkoti
Kyötikkäläntie 8, 36220 Kangasala
050 413 1329
minna-liisa.virpinen@kangasala.fi

 • Suoraman päiväkoti
 • Suoraman esiopetus
 • Päiväkoti Kikunoora
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Sari Rautiainen
Vatialan päiväkoti
Konkkalankuja 3, 36240 Kangasala
040 133 6797
sari.rautiainen@kangasala.fi

 • Vatialan päiväkoti
 • Vatialan esiopetus
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Johanna Jyrinki
Tursolan päiväkoti
Vainiometsäntie 1, 36200 Kangasala
050 581 0413
johanna.jyrinki@kangasala.fi

 • Tursolan päiväkoti
 • Jumping Beans English Day Care
 • Pilke Kiuru
 • Touhula VekaraMäki
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Johanna Laaksonen 
Omenatarhan päiväkoti
Riihikuja 1, 36200 Kangasala
050 550 9734
johanna.laaksonen@kangasala.fi

 • Liuksialan päiväkoti
 • Vesaniemen päiväkoti
 • Pilke musiikkipäiväkoti Kannel
 • Päiväkoti Oravametsä Ranta-Koivisto
 • Kunnallinen perhepäivähoito
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Johanna Halmela 
Omenatarhan päiväkoti
Riihikuja 1, 36200 Kangasala
040 509 1550
johanna.halmela1@kangasala.fi

 • Omenatarhan päiväkoti
 • Pikkolan päiväkoti (Punapaulat)
 • Rikun päiväkoti
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Katri Hannus
Ruutanan monitoimitalo
Haapatie 1, 36110 Ruutana
050 413 1358
katri.hannus@kangasala.fi

 • Ruutanan päiväkoti
 • Ruutanan esiopetus
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Pirkkoliisa Kunelius-Niskanen
Huutijärven päiväkoti
Mäyrävuorentie 6, 36270 Kangasala
050 413 1349
pirkkoliisa.kunelius-niskanen@kangasala.fi

 • Huutijärven päiväkoti
 • Huutijärven esiopetus
 • Sahalahden päiväkoti
 • Kuhmalahden päiväkoti
 • Pilke Kangasalan Enkku
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Riikka Aaltonen
Harjunsalon päiväkoti
Vääränkallionkuja 1, 36220 Kangasala
050 303 0766
riikka.aaltonen@kangasala.fi

 • Harjunsalon päiväkoti
 • Liutun päiväkoti
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Hanna Jokinen
Lamminrahkan päiväkoti
Mossin puistokatu 33, 36100 Kangasala as
040 735 4961
hanna.jokinen2@kangasala.fi

 • Lamminrahkan päiväkoti
 • Touhula Kangasala
 • Touhula Freesia