Yksityinen perhepäivähoito

Perhepäivähoitajat varhaiskasvatuksen ammattilaisina tarjoavat lapsille turvallista ja kodinomaista varhaiskasvatusta omassa kodissaan pienessä ryhmässä. Lapsella säilyy sama tuttu hoitaja koko varhaiskasvatuspäivän ajan. Perhepäivähoitajalla voi olla samanaikaisesti hoidossa enintään neljä alle kouluikäistä lasta sekä yksi puolipäiväinen esikouluikäinen lapsi.

Perhepäivähoidossa lasten varhaiskasvatusta toteutetaan Kangasalan  varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Perhepäivähoidon toimintasuunnitelmassa ja perhepäivähoitajan ryhmän toimintasuunnitelmassa kuvataan tarkemmin perhepäivähoidon toimintaa ja toimintaperiaatteita. Lisäksi jokaiselle lapselle laaditaan yhteistyössä vanhempien kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelma. Perhepäivähoitaja ja huoltajat keskustelevat päivittäin lapseen liittyvistä asioista ja varhaiskasvatuspäivän tapahtumista.

Kangasalla toimii yksityisiä perhepäivähoitajia, jotka tarjoavat varhaiskasvatuspalveluja eri puolilla kaupunkia. Voit tutusta yksityisten perhepäivähoitajien  hoitopaikkoihin Kangasalan yksityiset päivähoitajat ry:n nettisivuilla sekä sivun alaosassa olevan linkin kautta.

Yksityiseen perhepäivähoitoon hakeudutaan ottamalla yhteyttä suoraan hoitajaan. Yksityisessä perhepäivähoidossa huoltajat ja perhepäivähoitajat sopivat lapsen varhaiskasvatusajoista, varahoidosta ja asiakasmaksuista palvelusopimuksessa, joka tehdään ennen hoidon alkua. Yksityiset  perhepäivähoitajat päättävät itse perhepäivähoitokodin aukioloajoista ja hoitopaikkansa hinnoittelun. Huoltajilla on mahdollisuus saada lakisääteistä yksityisen hoidon tukea, kuntalisää ja sisarusalennusta kompensoimaan asiakasmaksua. Lisää tietoa yksityisen hoidon tuesta saa Kelan ja Yksityisen hoidon tuki, hakeminen ja määrät -sivulta.

Lisätietoja yksityisistä perhepäivähoitajista saat myös varhaiskasvatusyksikön johtajalta Mari Sandströmiltä.

 

Yksityisiä perhepäivähoitajia Kangasalla