Yksityinen perhepäivähoito

Perhepäivähoito on pienessä ryhmässä toteutettavaa varhaiskasvatusta. Perhepäivähoitajalla voi olla samanaikaisesti hoidossa enintään neljä alle kouluikäistä lasta sekä yksi puolipäiväinen esikouluikäinen lapsi. Perhepäivähoidossa lasten hoitoa ja kasvatusta toteutetaan Kangasalan  varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Yksityisen perhepäivähoidon toimintasuunnitelmassa  kuvataan tarkemmin perhepäivähoidon toimintaa ja toimintaperiaatteita.Lisäksi jokaiselle lapselle laaditaan yhteistyössä vanhempien kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelma.

Kangasalla toimii yksityisiä perhepäivähoitajia, jotka tarjoavat varhaiskasvatuspalveluja eri puolilla kaupunkia. Voit tutusta yksityisten perhepäivähoitajien  hoitopaikkoihin Kangasalan yksityiset päivähoitajat ry:n nettisivuilla sekä sivun alaosassa olevan linkin kautta.

Yksityiseen perhepäivähoitoon hakeudutaan ottamalla yhteyttä suoraan hoitajaan. Yksityisessä perhepäivähoidossa huoltajat ja perhepäivähoitajat sopivahttp://www.kangasalanpph.fi/t lapsen varhaiskasvatusajoista, varahoidosta ja asiakasmaksuista palvelusopimuksessa, joka tehdään ennen hoidon alkua. Yksityiset  perhepäivähoitajat päättävät itse perhepäivähoitokodin aukioloajoista ja hoitopaikkansa hinnoittelun. Perheillä on mahdollisuus saada yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää kompensoimaan asiakasmaksua. Lisää tietoa yksityisen hoidon tuesta voi saada Kelan ja Yksityisen hoidon tuki, hakeminen ja määrät -sivulta.

Lisätietoja yksityisistä perhepäivähoitajista saat myös varhaiskasvatusyksikön johtajilta Elina Laitiselta ja Mari Sandströmiltä.

 

Yksityisiä perhepäivähoitajia Kangasalla