Koulumatkat ja oppilaskuljetus

 Koulukuljetukset toteutetaan perusopetuslain 32 §:n antamien ohjeistusten mukaisesti.