Koulumatkat ja oppilaskuljetus

Koulukuljetus

Koulukuljetukset toteutetaan perusopetuslain 32 §:n antamien ohjeistusten mukaisesti.